2016. gadā bezdarba līmenis Latvijā turpināja samazināties

21.02.2017

2016. gadā 95,3 tūkstoši iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem bija bezdarbnieki, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) Darbaspēka apsekojuma rezultāti. Salīdzinot ar 2015. gadu, bezdarbnieku skaits ir sarucis par 2,9 tūkstošiem jeb 3,0 %. Pērn bezdarba līmenis Latvijā bija 9,6 %, kas ir par 0,3 procentpunktiem zemāks nekā 2015. gadā. Sievietēm bezdarba līmenis joprojām saglabājas zemāks nekā vīriešiem (attiecīgi 8,4 % un 10,9 %).

2016. gada 4. ceturksnī salīdzinājumā ar 3. ceturksni bezdarba līmenis ir samazinājies par 0,2 procentpunktiem un bija 9,3 %. 4. ceturksnī 90,8 tūkstoši iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem bija bezdarbnieki, kas ir par 3,6 tūkstošiem jeb 3,8 % mazāk nekā 3. ceturksnī.

Lai gan bezdarba līmenis Latvijā turpina samazināties, tas vēl arvien nedaudz pārsniedz Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu vidējo rādītāju. 2016. gada 3. ceturksnī bezdarba līmenis Latvijā (9,5 %) par 1,3 procentpunktiem pārsniedza vidējo rādītāju ES (8,2 %). 4. ceturksnī Latvijā joprojām saglabājas augstākais bezdarba līmenis Baltijas valstīs – Igaunijā bezdarba līmenis bija 6,6 %, bet Lietuvā – 7,6 %.

Bezdarba līmenis Baltijas valstīs un vidēji Eiropas Savienībā, %

Datu avots: Eurostat datubāze, 2016. gada 4. ceturkšņa dati – Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Darbaspēka apsekojums

Ilgstošie bezdarbnieki

2016. gadā par 4 procentpunktiem samazinājās ilgstošo bezdarbnieku, kuri nevar atrast darbu 12 mēnešus un ilgāk, īpatsvars bezdarbnieku skaitā no 45,5 % 2015. gadā līdz 41,5 % 2016. gadā. Gada laikā ilgstošo bezdarbnieku skaits saruka par 5 tūkstošiem un 2016. gadā bija 39,5 tūkstoši.

2016. gada 4. ceturksnī ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars bezdarbnieku skaitā bija 38,2 %. Salīdzinot ar 3. ceturksni, tas ir samazinājies par 3,4 procentpunktiem. 4. ceturksnī bija 34,5 tūkstoši ilgstošo bezdarbnieku, 3. ceturksnī – 39,3 tūkstoši.

Jauniešu bezdarbs

2016. gadā jauniešu bezdarba līmenis bija 17,3 %, kas ir par 1 procentpunktu augstāks nekā pirms gada (2015. gadā – 16,3 %). No visiem bezdarbniekiem 13,0 tūkstoši jeb 13,6 % bija jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem. Gada laikā jauniešu bezdarbnieku skaits ir samazinājies par 0,5 tūkstošiem, un to īpatsvars kopējā bezdarbnieku skaitā ir samazinājies par 0,2 procentpunktiem.

2016. gada 4. ceturksnī jauniešu bezdarba līmenis bija 15,8 %, kas ir par 3,5 procentpunktiem zemāks nekā 3. ceturksnī. Jauniešu bezdarbnieku skaits samazinājās par 3,7 tūkstošiem un bija 10,9 tūkstoši jeb 12,0 % no kopējā bezdarbnieku skaita (3. ceturksnī – 14,6 tūkstoši jeb 15,5 %).

Kopš 2013. gada jauniešu bezdarba līmenis Latvijā ir zemāks nekā ES dalībvalstu vidējais rādītājs. 2015. gadā jauniešubezdarba līmenis Latvijā (16,3 %) bija par 4 procentpunktiem zemāks nekā vidējais rādītājs ES (20,3 %). 2016. gada 4. ceturksnī Latvijā joprojām saglabājās augstākais jauniešubezdarba līmenis Baltijas valstīs – Igaunijā jauniešubezdarba līmenis bija 13,4 %, bet Lietuvā – 14,5 %.

Jauniešu bezdarba līmenis Baltijas valstīs un vidēji Eiropas Savienībā, %

Datu avots: Eurostat datubāze, 2016. gada dati – Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Darbaspēka apsekojums

2016. gada 4. ceturksnī 37,4 % no visiem jauniešiem bija ekonomiski aktīvi, t.i. bija nodarbināti vai aktīvi meklēja darbu (bezdarbnieki), bet 62,6 % jauniešu bija ekonomiski neaktīvi – pārsvarā vēl mācījās un darbu nemeklēja.

Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji

2016. gadā 31,8 % jeb 461,7 tūkstoši iedzīvotāju 15 līdz 74 gadu vecumā bija ekonomiski neaktīvi, t.i. nebija nodarbināti un aktīvi nemeklēja darbu. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 16,7 tūkstošiem jeb 3,5 %. 4. ceturksnī 32,0 % jeb 461,6 tūkstoši iedzīvotāju 15 līdz 74 gadu vecumā bija ekonomiski neaktīvi. Salīdzinot ar 3. ceturksni, ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju skaits ir palielinājies par 3,7 tūkstoti jeb 0,8 %.

2016. gadā 20,2 tūkstoši jeb 4,4 % ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju bija zaudējuši cerību atrast darbu (2015. gadā – 22,8 tūkstoši jeb 4,8 %). 4. ceturksnī ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju skaits, kuri bija zaudējuši cerību atrast darbu, bija 23,5 tūkstoši jeb 5,1 % (2016. gada 3. ceturksnī – 19,3 tūkstoši jeb 4,2 %).

2016. gadā Darbaspēka apsekojums notika 15,8 tūkstošos mājsaimniecību, kurās aptaujāja 29,8 tūkstošus iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem. 4. ceturksnī Darbaspēka apsekojums notika 4 tūkstošos mājsaimniecību, kurās aptaujāja 7,6 tūkstošus iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

Plašāka informācija par nodarbinātības statistiku pieejama CSP vietnē sadaļā „Nodarbinātība un bezdarbs – galvenie rādītāji”. Darbaspēka apsekojuma rezultāti publicēti CSP datubāzē sadaļā “Nodarbinātība un bezdarbs” (īstermiņa statistikas dati un ikgadējie statistikas dati).

 

Mediju jautājumi:
Sanda Rieksta
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366621, 27880666
www.csb.gov.lv
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Sandra Ceriņa
Nodarbinātības statistikas daļa
E-pasts: Sandra [dot] Cerina [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366653