2016. gada 4. ceturksnī vienas stundas darbaspēka izmaksas pieauga par 7,3 %

16.03.2017

2016. gada 4. ceturksnī salīdzinājumā ar iepriekšējā gada 4. ceturksni vienas stundas darbaspēka izmaksas pieauga par 51 centu jeb 7,3 %, sasniedzot 7,46 eiro, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) sezonāli neizlīdzināti dati. Pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem darbaspēka izmaksas palielinājās par 7,8 %.

Vienas stundas darbaspēka izmaksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni, %

Pēc sezonāli neizlīdzinātiem datiem straujāk vienas stundas darbaspēka izmaksas auga citu pakalpojumu nozarē (ietver sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbību, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonta, ķīmisko tīrītavu, frizieru, skaistumkopšanas, apbedīšanas un citu pakalpojumu nozares) – par 18,7 %, enerģētikas nozarē – par 17,6 %, izglītībā – par 9,7 %, administratīvo un apkalpojošo dienestu darbības nozarē – par 9,6 % un ieguves rūpniecībā – par 9,2 %.

Darbaspēka izmaksu kāpumu šajās nozarēs, izņemot ieguves rūpniecību, ietekmēja galvenokārt darba samaksas un neregulāro piemaksu un prēmiju pieaugums. Enerģētikas nozarē gada laikā pieauga arī brīvprātīgo sociālo iemaksu (papildu pensiju, veselības, dzīvības apdrošināšanas iemaksu u.c.) apjoms, bet citu pakalpojumu un administratīvo un apkalpojošo dienestu darbības nozarē palielinājās darba devēja izmaksāto pabalstu summas.

Darbaspēka izmaksas stundā ietekmē ne tikai darba samaksas un pārējo darbaspēka izmaksu pārmaiņas, bet arī nostrādāto stundu svārstības gada laikā. Lai gan nostrādātās stundas samazinājās gan citu pakalpojumu, gan ieguves rūpniecības nozarē, to izmaiņas vairāk ietekmēja ieguves rūpniecības vienas stundas darbaspēka pārmaiņas.

Vismazākais vienas stundas darbaspēka izmaksu pieaugums bija transporta un uzglabāšanas nozarē – 1,3 %, kā arī mākslas, izklaides un atpūtas nozarē – 2,5 %. Šajās nozarēs darba samaksas un pārējo darbaspēka izmaksu kāpums bija neliels, savukārt straujāk pieauga nostrādātās stundas.

2016. gada 4. ceturksnī visaugstākās vienas stundas darbaspēka izmaksas bija finanšu un apdrošināšanas darbību nozarē (15,35 eiro), informācijas un komunikācijas pakalpojumos (11,90 eiro), enerģētikas nozarē (10,74 eiro), valsts pārvaldē (9,58 eiro) un ieguves rūpniecībā (9,44 eiro). Savukārt zemākās darbaspēka izmaksas stundā bija izmitināšanas, ēdināšanas (4,98 eiro), mākslas, izklaides un atpūtas nozarē (6,05 eiro),  citu pakalpojumu un izglītības nozarēs (6,18 eiro), kā arī operācijās ar nekustamo īpašumu (6,43 eiro).

Vienas stundas darbaspēka izmaksu pārmaiņas pa darbības veidiem (sezonāli neizlīdzinātie dati; eiro)

 

Vienas stundas darbaspēka izmaksas

no tām darba samaksa

2015

4. cet.

2016

4. cet.

pārmaiņas, %

2015

4. cet.

2016

4. cet.

pārmaiņas, %

Pavisam (B–S)

6,96

7,46

7,3

5,60

5,95

6,2

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (B)

8,64

9,44

9,2

6,89

7,56

9,8

Apstrādes rūpniecība (C)

6,67

7,15

7,2

5,34

5,69

6,5

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana (D)

9,13

10,74

17,6

6,93

7,60

9,8

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija (E)

6,84

7,17

4,8

5,44

5,69

4,7

Būvniecība (F)

6,89

7,19

4,5

5,61

5,83

3,9

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība;

automobiļu un motociklu remonts (G)

6,09

6,61

8,4

4,92

5,28

7,4

Transports un uzglabāšana (H)

7,58

7,68

1,3

6,05

6,08

0,5

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi (I)

4,63

4,98

7,7

3,74

4,01

7,2

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi (J)

11,17

11,90

6,5

9,08

9,45

4,1

Finanšu un apdrošināšanas darbības (K)

14,37

15,35

6.8

11,70

11,78

0,7

Operācijas ar nekustamo īpašumu (L)

6,15

6,43

4,6

5,01

5,17

3,2

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (M)

7,53

7,90

4,9

6,34

6,55

3,3

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība (N)

6,05

6,63

9,6

4,92

5,37

9,1

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana (O)

8,91

9,58

7,5

7,00

7,64

9,2

Izglītība (P)

5,63

6,18

9,7

4,52

4,97

9,9

Veselība un sociālā aprūpe (Q)

6,27

6,65

6,1

5,04

5,31

5,3

Māksla, izklaide un atpūta (R)

5,91

6,05

2,5

4,79

4,87

1,7

Citi pakalpojumi (S)

5,21

6,18

18,7

4,33

4,97

14,8

 

Plašāka informācija par darbaspēka izmaksām Latvijā pieejama CSP vietnē sadaļā “Darbaspēka izmaksas – Galvenie rādītāji”. Dati par darbaspēka izmaksām 2016. gadā un 2016. gada 4. ceturksnī publicēti datubāzē sadaļā “Darbaspēka izmaksas” (īstermiņa statistikas dati un ikgadējie statistikas dati).

Metodoloģiskie skaidrojumi

Darbaspēka izmaksas ietver bruto darba samaksu un pārējās darbaspēka izmaksas. Vienas stundas darbaspēka izmaksas aprēķinātas, darbaspēka izmaksu summu dalot ar nostrādāto stundu skaitu.

Darba samaksa ir regulāra un neregulāra tiešā darba samaksa – pamatalga (mēneša, amata alga), samaksa par nostrādāto laiku vai veikto darba apjomu, regulāras un neregulāras piemaksas un prēmijas, samaksa par nenostrādātām dienām (atvaļinājumu un citām dienām, kurās nestrādā), valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko veic strādājošie, un iedzīvotāju ienākuma nodokļa summas. Saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) normatīvajiem aktiem, apkopojot datus par darbaspēka izmaksām, darba samaksas sastāvā iekļauta darba samaksa natūrā (preces un pakalpojumi, ko darba devējs nodrošina darbiniekiem par brīvu vai par pazeminātām cenām, dzīvojamās platības, mobilo telefonu, transporta apmaksa u.c.). Pārējās darbaspēka izmaksas ietver valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko veic darba devējs, darba devēja brīvprātīgās sociālās apdrošināšanas iemaksas (papildu pensiju, veselības, dzīvības apdrošināšanas iemaksas u.c.), darba devēja pabalstus, balvas, dāvanas, darbnespējas lapu A apmaksu, atlaišanas pabalstu, uzņēmējdarbības riska valsts nodevu.

Saskaņā ar ES normatīvajiem aktiem vienas stundas darbaspēka izmaksas un to pārmaiņas ir aprēķinātas nozarēs B–S atbilstoši NACE 2.red.

Rādītāju pārmaiņas aprēķinātas no nenoapaļotas vērtības.

 

Mediju jautājumi:
Kalvis Pētersons
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 27880666
www.csb.gov.lv
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Ilze Rutka
Darba samaksas statistikas daļa
E-pasts: Ilze [dot] Rutka [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366925