2016. gada 3. ceturksnī būvniecībā kritums par 22 %

11.11.2016

2016. gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar 2015. gada attiecīgo periodu, būvniecības produkcijas apjoms pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 22 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) jaunākie dati. Kritumu ietekmēja Eiropas Savienības fondu apguves kavēšanās. Būvniecības produkcijas apjoms faktiskajās cenās bija 456,1 milj. eiro.

Būvniecības produkcijas apjoma indekss
(2010=100)

Ēku būvniecības apjoms samazinājās par 5,1 %, ko veidoja būvapjoma kritums dzīvojamo māju būvniecībā par 9,1 % un nedzīvojamo ēku būvniecībā – par 3,4 %.

Inženierbūvju produkcija 2016. gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar pagājušā gada 3. ceturksni, samazinājās par 35,6 %. To ietekmēja samazinājums autoceļu, ielu, ceļu, lidlauku skrejceļu un dzelzceļu būvniecībā par 30,5 %, kā arī ostu, ūdensceļu, dambju un citu hidrobūvju būvniecībā par 39,4 %. Savukārt 3. ceturksnī pieauga tiltu un tuneļu būvniecība par 49,6 %.

 

Būvniecības produkcijas apjoms un tā pārmaiņas

 

Pavisam (faktiskajās cenās, milj. eiro)

2016. gada janvārī-septembrī, salīdzinot ar 2015. gada janvāri-septembri,% (salīdzināmajās cenās, kalendāri izlīdzināts)

2016. gada 3. ceturksnī,

salīdzinot ar

2016. gada janvārī-septembrī 

2016. gada 3. ceturksnī

2016. gada 2. ceturksni,% (salīdzināmajās cenās, sezonāli izlīdzināts)

2015. gada 3. ceturksni,% (salīdzināmajās cenās, kalendāri izlīdzināts)

Kopā

984,9

456,1

-20,4

-3,8

-22,0

Tai skaitā:

 

 

 

 

 

Dzīvojamās mājas, kopā

164,2

71,8

-7,8

-7,1

-9,1

Nedzīvojamās ēkas, kopā

425,9

175,8

-4,9

1,2

-3,4

Viesnīcas un tām līdzīga lietojuma ēkas

45,7

11,9

85,0

-26,4

15,3

Biroju ēkas

64,8

20,0

3,9

-22,9

-26,9

Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas

23,7

9,9

-29,2

-23,2

-29,6

Rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas

70,6

33,1

-10,3

59,2

4,9

Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības iestāžu ēkas

43,9

28,7

-42,1

5,3

-1,1

Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas

22,9

9,9

-23,2

28,8

-5,8

Inženierbūves, kopā

394,8

208,5

-35,5

-5,2

-35,6

Autoceļi, ielas, ceļi, lidlauku skrejceļi, dzelzceļi

189,7

117,4

-30,9

-17,0

-30,5

Tilti un tuneļi

16,4

10,1

-16,8

46,8

49,6

Ostas un dambji

23,1

9,5

-40,3

-26,4

-39,4

Maģistrālie cauruļvadi, maģistrālās sakaru un elektropārvades līnijas

65,4

28,0

4,9

-20,8

-1,8

Vietējās nozīmes cauruļvadi un kabeļi

68,2

30,3

-12,1

-20,4

-35,8


2016. gada 3. ceturksnī izsniegtas 552 būvatļaujas1 viena dzīvokļa māju būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai ar kopējo platību 114,3 tūkst. kvadrātmetru. Tas ir par 86 būvatļaujām mazāk un par 5,1 % mazāku paredzamo platību salīdzinājumā ar 2015. gada 3. ceturksni. No kopējā izsniegto būvatļauju skaita 402 būvatļaujas izsniegtas jaunbūvēm ar paredzamo platību 69 tūkst. kvadrātmetru.

Rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu būvniecībai izsniegtas 39 būvatļaujas ar kopējo paredzamo platību 131,8 tūkst. kvadrātmetru, kas, salīdzinot ar 2015. gada 3. ceturksni, ir par 48 būvatļaujām mazāk un par 41 % mazāku paredzamo platību. Lielākā daļa no tām – 20 būvatļaujas ar kopējo paredzamo platību 94,9 tūkst. kvadrātmetru – izsniegtas jaunai būvniecībai.

Plašāka informācija par būvniecības produkcijas indeksiem un izdotajām būvatļaujām ēku būvniecībai pieejama CSP datubāzē sadaļā „Būvniecība”.

1No 2014. gada 4. ceturkšņa būvniecības statistikā termins „izdotās būvatļaujas” raksturo izdarīto atzīmju skaitu būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 

Mediju jautājumi:
Beate Danusēviča
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 27880666
www.csb.gov.lv
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
Sandra Vītola
E-pasts: Sandra [dot] Vitola [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr. 67366739