2015. gada sākumā Latvijā par 15,4 tūkstošiem iedzīvotāju mazāk

27.05.2015

2015. gada sākumā Latvijā dzīvoja 1 milj. 986,1 tūkst. iedzīvotāju – par 15,4 tūkst. mazāk nekā pirms gada, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) jaunākie dati.Iedzīvotāju skaits 2014. gadā saruka lēnāk (kritums par 0,77%) nekā 2013. gadā (1,10%). Reģionu griezumā iedzīvotāju skaits palielinājās tikai Pierīgas reģionā (par 0,6 tūkst.). Savukārt vislielākais iedzīvotāju skaita samazinājums bija Latgales reģionā – par 4,7 tūkst.

Iedzīvotāju skaits Kurzemē samazinājās par 3,3 tūkst., Vidzemē – par 2,9 tūkst. un Zemgalē – par 2,7 tūkst. Iedzīvotāju skaits saruka visās republikas pilsētās, visvairāk – Rīgā (par 2361 cilvēku), Daugavpilī (968), Liepājā (801), bet vismazāk – Jūrmalā (104).

Pērn tikai 12 no 110 valsts novadiem iedzīvotāju skaits pieaudzis, un tie visi ir Pierīgas reģiona novadi. Vislielākais iedzīvotāju skaita kāpums bija Mārupes (par 793 cilvēkiem vairāk), Ķekavas (295), Siguldas (205), Salaspils (120), Ikšķiles (140), Babītes (170) un Ādažu (176) novadā. Neliels iedzīvotāju skaita pieaugums (līdz 50 cilvēkiem) bija arī Garkalnes, Baldones, Stopiņu, Carnikavas un Sējas novadā. No minētajiem novadiem pozitīvs migrācijas saldo bija 11 novados, bet pozitīvs dabiskais pieaugums deviņos novados.

2014. gadā starptautiskās ilgtermiņa migrācijas rezultātā Latvijā iedzīvotāju skaits samazinājās par 8,7 tūkst. (2013. gadā – 14,2 tūkst.), un dabiskās kustības rezultātā – par 6,7 tūkst. (2013. gadā – 8,1 tūkst.). No citām valstīm ieradās 10,3 tūkst. (par 2,1 tūkst. vairāk nekā 2013. gadā), no tiem 65% bija Latvijas iedzīvotāji, kuri atgriezās Latvijā. Salīdzinot ar 2013. gadu, emigrantu skaits samazinājās par 3,5 tūkst. (2014. gadā emigrēja 19,0 tūkst.).

Iedzīvotāju skaita izmaiņas Latvijā 2004. – 2014. gadā, tūkst. cilvēku

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Nelielā dzimstības pieauguma rezultātā bērnu un jauniešu skaits (līdz 14 gadu vecumam) pieaudzis par vairāk nekā 3,3 tūkst., veidojot 15,0% no iedzīvotāju kopskaita 2015. gada sākumā (2014. gada sākumā – 14,7%). Arī iedzīvotāju skaits virs darbspējas vecuma (62 gadi un vairāk), pieauga par 1,7 tūkst. To īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā palielinājās no 22,7% 2014. gada sākumā līdz 23,0% 2015. gada sākumā. Jāatzīmē, ka 2014. gadā galvenokārt emigrācijas dēļ darbspējīgo iedzīvotāju skaits turpināja samazināties – par 20,4 tūkst. jeb 1,6%.

2014. gadā samazinājās visu Latvijas lielāko tautību iedzīvotāju skaits: poļi – par 2,1%, baltkrievi – par 2,0%, krievi – par 1,5% un latvieši – par 0,4%. Latviešu īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā, neskatoties uz absolūtā skaita samazinājumu, pieaudzis no 61,4% 2014. gada sākumā līdz 61,6% 2015. gada sākumā.

Iedzīvotāju etniskais sastāvs Latvijā 2015. gada sākumā (procentos)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Kopš 2011. gada pieaug noslēgto laulību skaits uz 1000 iedzīvotāju – no 5,2 laulībām 2011. gadā līdz 6,3 laulībām 2014. gadā. Samazinās šķirto laulību skaits – attiecīgi no 4,0 līdz 3,1 uz 1000 iedzīvotāju.  

2014. gadā Latvijā piedzima 21,8 tūkst., bet nomira 28,5 tūkst. cilvēku. Jau trīs gadus pēc kārtas Latvijā vērojams dzimstības kāpums. Dzimušo skaits uz 1000 iedzīvotāju pieauga no 9,1 2011. gadā līdz 10,9 – 2014. gadā. Mirstība saglabājās iepriekšējā gada līmenī – 14,3 mirušie uz 1000 iedzīvotāju. Pagājušajā gadā turpināja samazināties zīdaiņu mirstība – miruši 83 bērni pirmajā dzīves gadā. Ja 2011. gadā Latvijā bija 6,6 mirušie zīdaiņi uz 1000 dzīvi dzimušo, tad 2014. gadā to skaits sarucis līdz 3,8.

Latvijas demogrāfiskās attīstības rādītāji 2011. – 2014. gadā

 

2011

2012

2013

2014

2014. gadā pret 2013. gadu, %

2014. gadā

uz 1 000 
iedzīvotāju

Iedzīvotāju skaits, gada beigās

2 044 813

2 023 825

2 001 468

1 986 096

-0,8

x

Noslēgto laulību skaits

10 760

11 244

11 436

12 515

+9,4

6,3

Šķirto laulību skaits

8 302

7 311

7 031

6 271

-10,8

3,1

Dzimušo skaits

18 825

19 897

20 596

21 746

+5,6

10,9

Mirušo skaits

28 540

29 025

28 691

28 466

-0,8

14,3

Informācija par iedzīvotāju skaitu administratīvajās teritorijās 2015. gada sākumā, kā arī dati par galvenajiem demogrāfiskajiem rādītājiem pieejami CSP datu bāzē sadaļā "Iedzīvotāji un sociālie procesi".

 

Papildu informācija:
Sigita Šulca
Iedzīvotāju statistikas daļas vadītāja
Tālr. 67366806