2015. gadā ražotāju cenu līmenis rūpniecībā samazinājās par 1,0 %

22.01.2016

2015. gadā salīdzinājumā ar 2014. gadu vidējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā samazinājās par 1,0 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenas samazinājās par 1,4 %, eksportētajai produkcijai – par 0,5 %, t. sk. eksportam uz eirozonas valstīm cenas samazinājās par 0,4 %, eksportam uz ārpus eirozonas valstīm – par 0,5 %. Vislielākais cenu samazinājums bija atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā, materiālu pārstrādē un pārtikas produktu ražošanā. Lielākais cenu kāpums bija notekūdeņu savākšanā un attīrīšanā, kā arī ūdens ieguvē, attīrīšanā un apgādē.

2015. gada decembrī salīdzinājumā ar novembri ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā samazinājās par 0,2 %. Vietējā tirgū realizētai produkcijai cenu līmenis saruka par 0,4 %, eksportētajai produkcijai – par 0,1 %. Eksportam uz eirozonas valstīm cenu līmenis samazinājās par 0,3 %, bet eksportam uz ārpus eirozonas valstīm pieauga par 0,1 %. Ražotāju cenu pārmaiņas mēneša laikā visvairāk ietekmēja cenu kritums farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanā, papīra un papīra izstrādājumu ražošanā, kā arī datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā.

2015. gada decembrī, salīdzinot ar 2014. gada decembri, vidējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā samazinājās par 1,6 %. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenas saruka par 2,6 %, eksportētajai produkcijai - par 0,5 %. Eksportam uz eirozonas valstīm cenas samazinājās par 1,2 %, eksportam uz ārpus eirozonas valstīm vidējais ražotāju cenu līmenis nemainījās. Būtiskākais cenu samazinājums bija elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 0,7 procentpunktiem), koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 0,5 procentpunktiem) un pārtikas produktu ražošanā (par 0,5 procentpunktiem).

Ražotāju cenu pārmaiņas 2015. gada decembrī, procentos

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%)

2015. gada decembrī,

salīdzinot ar

2015. gada novembri

2014. gada decembri

Visa rūpniecības produkcija

100,0

-0,2

-1,6

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,1

0,7

6,2

 

Apstrādes rūpniecība

74,3

-0,2

-1,1

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

20,2

-0,2

-3,7

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

3,4

-0,5

-4,2

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

-0,4

-2,6

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,6

0,6

0,8

 

Apstrādes rūpniecība

55,9

-0,4

-1,7

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

36,9

-0,2

-3,9

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

5,6

-0,8

-3,7

Eksportētā produkcija

100,0

-0,1

-0,5

 

no tās:

 

 

 

 

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,7

0,7

9,7

 

apstrādes rūpniecība

94,5

-0,1

-0,7

 

ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

0,9

1,9

-7,7

Ražotāju cenu pārmaiņas pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi, procentos

  

 

2015. gadā informāciju par ražotāju cenām rūpniecībā sniedza vairāk nekā 640 uzņēmumi, kas indeksa aprēķiniem katru mēnesi CSP paziņoja ap 3 tūkstoš cenu – no tām 1,6 tūkstoši par vietējā tirgū un 1,4 tūkstoši par eksporta tirgos realizēto produkciju un rūpnieciskajiem pakalpojumiem.

Plašāka informācija par ražotāju cenu pārmaiņām pieejama CSP datubāzē sadaļā „Ražotāju cenas”.

Informācija par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2016. gada janvārī tiks publicēta 2016. gada 19. februārī.

 

Mediju jautājumi:
Beate Danusēviča, Kristīne Romanovska
Informācijas un komunikācijas daļa
media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 67366621, 27880666
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Ražotāju cenu indeksu daļa
Rita Brice
rita [dot] brice [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr. 67366862