2015. gadā mājsaimniecību mājokļa izdevumi sasniedza 142 eiro mēnesī

03.03.2016

2015. gadā mājsaimniecību ikmēneša izdevumi mājokļa uzturēšanai pieauga par 4,4 procentiem, sasniedzot 142 eiro uz vienu mājsaimniecību, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati.

Ja 2014. gadā mājokļa izdevumi veidoja 16,1 procentus no mājsaimniecību rīcībā esošajiem ienākumiem, tad 2015. gadā šī proporcija ir sarukusi līdz 15,2 procentiem. Tas saistīts ar to, ka mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi pieauga straujāk (par 9,3 procentiem), nekā mājokļa izdevumi.

Ikmēneša mājokļa uzturēšanas izdevumi un to īpatsvars mājsaimniecības rīcībā esošajā naudas ienākumā 2008. – 2015. gadā

Mājokļa izdevumi

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

  vidēji uz vienu mājsaimniecību, eiro

112

117

118

126

127

134

136

142

  vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli, eiro

43

50

47

51

52

55

57

59

  attiecība pret mājsaimniecības rīcībā esošajiem ienākumiem*, %

13,7

14,1

15,6

17,9

17,2

17,3

16,1

15,2

Datu avots: apsekojums “Statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem”, 2008. – 2015. gads
*Pārskata perioda mājokļu uzturēšanas izdevumus salīdzina ar iepriekšējā perioda mājsaimniecību rīcībā esošo ienākumu datiem

Mājokļa izdevumi un to slogs ir izteikti atkarīgi no personu skaita mājsaimniecībā

Ja mājokļa izdevumi uz vienu mājsaimniecības locekli 2015. gadā bija vidēji 59 eiro, tad vienas personas mājsaimniecībā izdevumi bija vidēji 103 eiro. Pieaugot personu skaitam mājsaimniecībā, samazinās mājokļa izdevumi uz vienu mājsaimniecības locekli (no 66 eiro divu personu mājsaimniecībā līdz pat  31 eiro piecu un vairāk personu mājsaimniecībā). Arī mājokļa izdevumu slogs ir tieši atkarīgs no personu skaita mājsaimniecībā. Tā, piemēram, vienas personas mājsaimniecībā izdevumi par mājokli veido 24,5 procentus no mājsaimniecības rīcībā esošiem ienākumiem, turpretī četru personu mājsaimniecībā – gandrīz divas reizes mazāk (12,6 procenti).

Mājsaimniecību kopējie ikmēneša mājokļa uzturēšanas izdevumi pēc personu skaita mājsaimniecībā 2015. gadā

 

Mājokļa izdevumi vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli, eiro

Mājokļa izdevumu attiecība pret mājsaimniecības rīcībā esošajiem ienākumiem, %

1 personas mājsaimniecība

103

24,5

2 personu mājsaimniecība

66

15,3

3 personu mājsaimniecība

59

14,2

4 personu mājsaimniecība

47

12,6

5 un vairāk personu mājsaimniecība

31

10,9

Datu avots: apsekojums “Statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem”, 2008. – 2015. gads
*Pārskata perioda mājokļu uzturēšanas izdevumus salīdzina ar iepriekšējā perioda mājsaimniecību rīcībā esošo ienākumu datiem

2015. gadā pāri ar bērniem mājokļa uzturēšanai vidēji tērēja 218 eiro mēnesī, bet mājsaimniecības ar vienu pieaugušo un bērniem – 159 eiro mēnesī. Vienas personas mājsaimniecībām mājokļa uzturēšanas izdevumi bija ievērojami zemāki: vienas personas līdz 64 gadu vecumam mājsaimniecībām  118 eiro mēnesī un vienas personas vecumā no 65 gadiem mājsaimniecībai – 90 eiro mēnesī. Tas skaidrojams ar to, ka personas vecumā no 65 gadiem dzīvo taupīgāk, mazāk lieto komunālos pakalpojumus (ūdeni, elektrību u.c.) un dzīvo mājoklī, kura uzturēšanas izdevumi ir zemāki, jo to rīcībā esošie ienākumi ir par 231 eiro mazāki nekā personām vecumā līdz 64 gadiem. Turklāt personas virs 65 gadu vecuma visbiežāk dzīvo sev piederošos vai pašvaldību subsidētos mājokļos, turpretī personu līdz 64 gadu vecumam mājokļa izdevumos bieži vien iekļauta īres maksa, hipotekārā kredīta maksājumi u.c.

Mājsaimniecību vidējie ikmēneša mājokļa uzturēšanas izdevumi pēc mājsaimniecības tipa, lieluma un mājokļa platības 2015. gadā

Mājsaimniecības tips

Ikmēneša mājokļa uzturēšanas izdevumi, eiro

Vidējais personu skaits mājsaimniecībā

Mājokļa vidējā platība, m2

Vienas pieaugušais ar bērniem

159

2,5

52

Pāris bez bērniem

136

2,0

72

Pāris ar bērniem 

218

3,6

67

Pāris ar 1 bērnu

214

3,0

61

Pāris ar 2 bērniem

221

4,0

70

Pāris ar 3 un vairāk bērniem

230

5,3

83

Viena persona 65+

90

1,0

51

Viena persona (līdz 64 gadiem)

118

1,0

50

Datu avots: apsekojums “Statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem”, 2015. gads

Visgrūtāk segt mājokļa izdevumus ir senioriem, nepilnām un daudzbērnu ģimenēm

2015. gadā 33,9 procentiem mājsaimniecību bija ļoti apgrūtinoši segt mājokļa izdevumus – par 6,1 procentpunktu mazāk nekā 2014. gadā (40,0 procenti). Mazliet pieaudzis mājsaimniecību īpatsvars, kur mājokļu izdevumu segšana bija nedaudz apgrūtinoša – no 45,5 procentiem 2014. gadā līdz 47,7 procentiem 2015. gadā. Katrai piektajai jeb 18,4 procentiem mājsaimniecību segt mājokļa izdevumus nemaz nav apgrūtinoši (2014. gadā – 14,5 procenti).

Atbilžu sadalījums uz jautājumu "Vai kopējie ar mājokli saistītie izdevumi Jūsu mājsaimniecībai sagādā finansiālas grūtības?" 2008. – 2015. gadā, procentos

Datu avots: apsekojums “Statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem”, 2008 – 2015. gads

Pāriem ar bērniem mājokļa izdevumi veidoja 15,2 procentus no to rīcībā esošajiem ienākumiem. Turklāt 25,9 procenti šo mājsaimniecību apgalvoja, ka mājokļa izdevumu segšana tām nemaz nav apgrūtinoša. Savukārt mājsaimniecībām, kurās viens pieaugušais audzināja bērnus, mājokļa uzturēšanas izdevumi veidoja 24,1 procentus no to rīcībā esošajiem ienākumiem. Un tikai 14,3 procenti šo mājsaimniecībām apgalvoja, ka mājokļa izdevumu segšana nemaz nav apgrūtinoša.

2015. gadā 50,4 procentiem vientuļo vecākā gadagājuma (65 gadi un vecāki) personu ir ļoti apgrūtinoši segt mājokļa izdevumus. Turklāt mājokļa izdevumu segšanai tās tērēja 29 procentus no rīcībā esošajiem ienākumiem, kas procentuāli ir gandrīz divreiz vairāk nekā vidēji valstī. Mājokļa izdevumu segšana bija ļoti apgrūtinoša arī ievērojamai daļai nepilno ģimeņu (42,4 procenti) un mājsaimniecībām, kurās pāris audzina trīs un vairāk bērnu (35,5 procenti).

Mājokļa izdevumu slogs dažāda tipa mājsaimniecībās 2015. gadā, procentos

Vai kopējie ar mājokli saistītie izdevumi Jūsu mājsaimniecībai sagādā finansiālas grūtības?

Mājsaimniecība vismaz reizi bijusi parādā par komunāliem maksājumiem

Datu avots: apsekojums “Statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem”, 2015. gads

 

 

Visapzinīgāk komunālos pakalpojumus apmaksā vientuļie seniori

Neraugoties uz to, ka vientuļajām vecāka gadagājuma personām (no 65 gadu vecuma) bija visgrūtāk segt mājokļa izdevumus, tikai 9,1 procenti no tām pēdējo 12 mēnešu laikā kaut reizi ir bijušas parādā par komunālajiem pakalpojumiem. Visvairāk komunālo pakalpojumu parādnieku bija mājsaimniecībās, kurās viens pieaugušais audzina bērnus (32,8 procenti) un mājsaimniecībās, kurās pāris audzina trīs un vairāk bērnu (28,2 procentu).

Dati par mājokļa uzturēšanas izdevumiem iegūti 2015. gada ienākumu un dzīves apstākļu (EU-SILC – EU Statistics on Income and Living Conditions) apsekojumā. Tajā aptaujāti 8  tūkstoši mājsaimniecību. 2016. gada dati tiks apkopoti šogad no marta līdz jūnija beigām.

Plašāka informācija par mājokļa apstākļiem ir pieejama CSP vietnē sadaļā “Monetārā nabadzība un ienākumu nevienlīdzība – Galvenie rādītāji”. Jaunākie dati publicēti CSP datu bāzē sadaļā “Mājokļa apstākļi

Metodoloģiskie skaidrojumi

Ienākumu un dzīves apstākļu apsekojumā mājokļa uzturēšanas izdevumos iekļauts:

  • īre par mājokļa izmantošanu (tikai īrniekiem);
  • īpašuma nodoklis par mājokli (tikai īpašniekiem);
  • apkure, elektrība, ūdensapgāde un kanalizācija, atkritumu izvešana u.c. ar mājokli saistītie maksājumi;
  • mājokļa tekošā remonta un regulārās uzturēšanas izdevumi;
  • mājokļa (nevis mantas) apdrošināšanas izmaksas (ja tādus maksā).

Komunālie pakalpojumi ietver maksājumus par ūdeni, gāzi, elektrību, apkuri un atkritumu savākšanu. Netiek iekļauti tie izdevumi, ko mājsaimniecība sedz, lai nodrošinātu sev papildus ērtības (piemēram, abonementa maksu par televīziju, internetu, telefonu, signalizāciju u.c.).

 

Mediju jautājumi:
Beate Danusēviča, Kristīne Romanovska
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 67366621, 27880666
www.twitter.com/csp_latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Liene Āboliņa
Ienākumu un dzīves apstākļu statistikas daļa
E-pasts: Liene [dot] Abolina [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366727