2015. gadā Latvijā mēneša vidējā bruto darba samaksa bija 818 eiro, gada laikā kāpums par 6,8 %

26.02.2016

2015. gadā mēneša vidējā bruto darba samaksa valstī sasniedza 818 eiro, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie dati. Vidējā bruto darba samaksa pieauga par 6,8 % jeb 52 eiro, saglabājot tādu pašu pieauguma tempu kā 2014. gadā.

Mēneša vidējā bruto darba samaksa un tās gada pārmaiņas

2015. gadā vidējā neto darba samaksa bija 603 eiro jeb 73,7 % no bruto algas, un gada laikā tā pieauga straujāk nekā atalgojums pirms darba nodokļu nomaksas – par 7,6 %. Tas skaidrojams ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes samazināšanos 2015. gada 1. janvārī no 24 % līdz 23 %. 2015. gada sākumā mainījās arī valstī noteiktā minimālā alga – no 320 līdz 360 eiro (pieaugums par 12,5 %), kas ietekmēja vidējās algas pārmaiņas.

2015. gadā reālā neto darba samaksa, ņemot vērā patēriņa cenu kāpumu par 0,2 %, pieauga par 7,4 %.

Patēriņa cenu un mēneša vidējās darba samaksas pārmaiņas
(% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)

2015. gadā vidējā bruto darba samaksa privātajā sektorā bija 799 eiro, sabiedriskajā sektorā – 855 eiro, savukārt vispārējās valdības sektorā – 797 eiro. Privātajā sektorā algas augušas straujāk – par 7,9 % gadā, sabiedriskajā sektorā kāpums par 5,2 % un vispārējās valdības sektorā – par 6,2 %.

2015. gadā, salīdzinot ar 2014. gadu, vidēji valstī algoto darbinieku skaits, pārrēķināts normālā darba laika slodzē, pieauga par 1,0 %, kamēr bruto darba samaksas fonds palielinājās par 7,9 %.

2015. gadā vidējā darba samaksa visstraujāk augusi nozarēs, kur algu līmenis bijis starp zemākajiem: izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozarē – par 10,6 %, nekustamo īpašumu nozarē – par 9,9 %, mākslas, izklaides un atpūtas nozarē – par 9,3 %, tirdzniecībā – par 9,0 % un apstrādes rūpniecība – par 8,5 %. Straujāk atalgojums audzis arī informācijas un komunikācijas pakalpojumu nozarē (pieaugums par 7,8 %), kur vidējā alga 2015. gadā bija otrā lielākā valstī.

No minētajām darbības jomām nekustamo īpašumu nozarē un apstrādes rūpniecībā algu kāpumu ietekmēja darba samaksas fonda pieaugums un pilnas slodzes darbinieku skaita kritums, kamēr pārējās nozarēs pieauga gan darbinieku skaits, gan darba samaksas fonds.

2015. gadā algoto darbinieku skaits samazinājās enerģētikas, ūdens apgādes, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošanas un sanācijas nozarē, kā arī būvniecībā.

2015. gadā vislielākās algas bija finanšu un apdrošināšanas darbību nozarē, informācijas un komunikācijas pakalpojumu un enerģētikas nozarē, valsts pārvaldē, kā arī profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu nozarē.

Mēneša vidējā bruto darba samaksa 2014. – 2015. gadā un gada pārmaiņas

Ceturkšņa dati

2015. gada 4. ceturksnī mēneša vidējā bruto darba samaksa Latvijā bija 844 eiro, un gada laikā tā pieauga par 7,4 %. Salīdzinot ar pārējiem 2015. gada ceturkšņiem, 4. ceturksnī bija visaugstākais neregulāro piemaksu un prēmiju izmaksu kāpums, kamēr regulārā darba samaksa gada laikā pieauga par 6,1 %.

2015. gada 4. ceturksnī, salīdzinot ar 2014. gada 4. ceturksni, sabiedriskajā sektorā algas auga par 4,5 %, vispārējās valdības sektorā – par 4,9 %, bet privātajā sektorā – par 9,2 %.

Salīdzinot ar 2015. gada 3. ceturksni, bruto darba samaksa valstī pieauga par 1,8 %. Privātajā sektorā algas pieauga – par 1,7 %, sabiedriskajā sektorā – par 1,9 %, bet vispārējās valdības sektorā – par 0,2 %.

Neto darba samaksa 4. ceturksnī bija 622 eiro, un salīdzinājumā ar 2014. gada 4. ceturksni tā pieauga par 8,1 %.

Mēneša vidējās bruto darba samaksas pārmaiņas pa sektoriem, eiro

 

2014. g.

4. cet.

2014. g.

2015. g.

3. cet.

2015. g.

4. cet.

2015. g.

Pārmaiņas, %

2015. g.

4. cet

pret

2014. g.

4. cet.

2015. g.

4. cet. pret

2015. g.

3. cet.

2015.g.

pret

2014. g.

Pavisam

786

765

829

844

818

7,4

1,8

6,8

Privātajā sektorā

755

741

810*

824

799

9,2

1,7

7,9

Sabiedriskajā sektorā

846

813

868*

884

855

4,5

1,9

5,2

no tā

 

 

 

 

 

 

 

 

Vispārējās valdības  sektorā

780

750

816*

818

797

4,9

0,2

6,2

* 2015. gada 1., 2. un 3.ceturkšņa dati precizēti

Plašāka informācija par darba samaksu Latvijā pieejama CSP vietnē sadaļā “Darba samaksa – galvenie rādītāji”.Dati par darba samaksu 2015. gadā un 2015. gada 4. ceturksnī publicēti datubāzē sadaļā “Darba samaksa” (īstermiņa statistikas dati un ikgadējie statistikas dati). No 2016. gada 26. februāra minētajās datubāzes sadaļās ir mainīta tabulu kārtība.

Metodoloģiskie skaidrojumi

Darba samaksas datu avots ir individuālo komersantu, komercsabiedrību, valsts un pašvaldību iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un administratīvie datu avoti.

Sabiedriskais sektors CSP vidējās darba samaksas aprēķinos ietver valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk, izņemot nodibinājumus, biedrības un fondus un to komercsabiedrības.

Vispārējās valdības sektors saskaņā ar Eiropas kontu sistēmu ietver valsts un pašvaldību iestādes, sociālās apdrošināšanas fondu, valsts un pašvaldību kontrolētos un finansētos komersantus.

Mēneša vidējās darba samaksas pārmaiņas aprēķinātas no nenoapaļotas vērtības, t.i., ņemot vērā centus.

Aprēķinot vidējo darba samaksu, algoto darbinieku skaits tiek pārrēķināts pilnas slodzes vienībās, tā novēršot dažādu darba slodžu atalgojuma atšķirības.

 

Mediju jautājumi:
Beate Danusēviča, Kristīne Romanovska
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 67366621, 27880666
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Lija Luste
Darba samaksas statistikas daļa
E-pasts: Lija [dot] Luste [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366917