2015. gada jūlijā nodarbināti 890,5 tūkstoši iedzīvotāju; bezdarba līmenis nemainīgs

01.09.2015

2015. gada jūlijā Latvijā bija nodarbināti 890,5 tūkstoši iedzīvotāju – par 0,4% mazāk nekā šā gada jūnijā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) sezonāli izlīdzinātais mēneša novērtējums. Bezdarba līmenis jūnijā un jūlijā bija 10,1%, arī bezdarbnieku skaits kopš jūnija saglabājās nemainīgs – 100 tūkstoši.

Sezonāli izlīdzinātie nodarbinātības un bezdarba mēneša novērtējumi, tūkstošos

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Lai savlaicīgi sekotu izmaiņām darba tirgū, no šā gada 1. septembra CSP uzsāk publicēt sezonāli izlīdzinātos nodarbināto iedzīvotāju, bezdarbnieku skaita un bezdarba līmeņa mēneša novērtējumus par personām 15–74 gadu vecumā. Mēneša novērtējumi ir pieejami dalījumā pa dzimumiem un par periodu no 2002. gada janvāra. Nodarbinātības un bezdarba mēneša novērtējumus veic visās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

CSP mēneša novērtējumus par nodarbinātību un bezdarbu iegūst, izmantojot Nodarbinātības valsts aģentūras mēneša datus par reģistrētajiem bezdarbniekiem un CSP Darbaspēka apsekojuma ceturkšņa novērtējumus.

Sezonāli izlīdzinātos nodarbinātības un bezdarba mēneša novērtējumus publicē atbilstoši CSP datu publicēšanas kalendāram. Saskaņā ar mēneša novērtējumu metodoloģiju, pievienojot jaunā perioda datus, tiek pārrēķināti arī iepriekšējo periodu dati.

Sezonāli izlīdzinātie nodarbinātības un bezdarba mēneša novērtējumi pieejami CSP datubāzē sadaļā „Nodarbinātība un bezdarbs”, detalizētāka metodoloģiskā informācija CSP mājas lapā sadaļā „Metodoloģiskā informācija”.

 

Papildu informācija:
Nodarbinātības statistikas daļa
Zaiga Priede
Tālr. 67366886