2015. gadā eksporta vērtība palielinājās par 1,2 %

09.02.2016

2015. gadā Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās sasniedza 22 860,1 milj. eiro – par 42,9 milj. eiro jeb 0,2 % mazāk salīdzinājumā ar 2014. gadu, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) operatīvie dati. Tajā skaitā eksporta vērtība veidoja 10 371,5 milj. eiro (pieaugums par 122,9 milj. eiro jeb 1,2 %), bet – importa 12 488,6 milj. eiro (samazinājums par 165,8 milj. eiro jeb 1,3 %).

2015. gada decembrī salīdzinājumā ar novembri Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās samazinājās par 10,3 %, tajā skaitā preču eksporta vērtība saruka par 12,6 % un importa vērtība – par 8,3 %. Decembrī Latvija eksportēja preces 817,0 milj. eiro apmērā, bet importēja par 972,5 milj. eiro. Ārējās tirdzniecības bilance pasliktinājās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā samazinoties līdz 45,7 % (2015. gada novembrī – 46,9 %).

Svarīgākās izmaiņas eksportā decembrī, salīdzinot ar novembri:

 • mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu eksports samazinājās par 39,5 milj. eiro jeb 22,6 %,
 • parasto metālu un to izstrādājumu eksports saruka par 18,6 milj. eiro jeb 25,6 %,
 • augu valsts produktu eksports samazinājās par 16,7 milj. eiro jeb 16,9 %,
 • minerālproduktu eksports saruka par 9,7 milj. eiro jeb 17,9 %,
 • koka un tā izstrādājumu eksports samazinājās par 9,6 milj. eiro jeb 6,9 %,
 • optisko ierīču un aparatūras (ieskatot medicīnisko); pulksteņu; mūzikas instrumentu eksports palielinājās par 8,0 milj. eiro jeb 51,9 %.

Svarīgākās izmaiņas importā decembrī, salīdzinot ar novembri:

 • mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu imports samazinājās par 28,0 milj. eiro jeb 11,9 %,
 • ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu imports saruka par 18,9 milj. eiro jeb 15,5 %,
 • minerālproduktu imports samazinājās par 10,0 milj. eiro jeb 8,1 %,
 • plastmasu, kaučuka un to izstrādājumu imports saruka par 9,1 milj. eiro jeb 16,2 %,
 • pārtikas rūpniecības ražojumu imports samazinājās par 8,3 milj. eiro jeb 8,6 %,
 • dzīvu dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu imports palielinājās par 4,5 milj. eiro jeb 14,9 %.

Ārējās tirdzniecības partneri

Decembrī svarīgākie eksporta partneri tirdzniecībā ar ES valstīm bija Lietuva (18,3 % no eksporta kopapjoma), Igaunija (11,8 %), Apvienotā Karaliste (5,3 %) un Vācija (5,2 %), bet nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (18,2 % no importa kopapjoma), Vācija (11,4 %), Polija (9,7 %) un Igaunija (7,5 %).

Tirdzniecībā ar trešajām valstīm nozīmīgākais partneris bija Krievija, kuras īpatsvars Latvijas kopējā eksportā decembrī veidoja 9,7 %, bet importā – 10,6 %.

Preču pārmaiņas ārējā tirdzniecībā decembrī

Graudaugu produktu eksporta palielināšanos 2015. gada decembrī salīdzinājumā ar 2014. gada decembri ietekmēja eksporta pieaugums kviešiem, kviešu un rudzu maisījumam par 31,1 milj. eiro jeb 2,9 reizes. Savukārt minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu eksports samazinājās, sarūkot dīzeļdegvielas eksportam par 9,3 milj. eiro jeb 34,4 %.

Alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu importa palielināšanos 2015. gada decembrī salīdzinājumā ar 2014. gada decembri ietekmēja stipro alkoholisko dzērienu importa pieaugums par 2,4 milj. eiro jeb 23,2 %. Savukārt minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu importa samazinājumu visvairāk ietekmēja dīzeļdegvielas importa kritums par 19,7 milj. eiro jeb 29,5 %.

Plašāka informācija par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām pieejama CSP datubāzē sadaļā “Ārējā tirdzniecība”.

 

Mediju jautājumi:
Beate Danusēviča, Kristīne Romanovska
Informācijas un komunikācijas daļa
media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 67366621, 27880666
www.twitter.com/csp_latvija
www.facebook.com/csplatvija

Papildu informācija par datiem:
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Lilita Laganovska
Lilita [dot] Laganovska [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr. 67366604

 

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. eiro

Piezīmes: dati par 2015. gada septembri precizēti

 

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2015. gada decembrī, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret 2015. g. novembri

milj. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret 2015. g. novembri

Pavisam

817,0

100

-12,6

972,5

100

-8,3

Eiropas Savienības valstis

556,5

68,1

-13,7

759,3

78,1

-8,4

   Eirozonas valstis

378,1

46,3

-16,1

563,0

57,9

-5,5

NVS valstis

114,1

14,0

-0,1

132,3

13,6

-1,5

Pārējās valstis

146,4

17,9

-17,0

80,9

8,3

-16,3

 

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas eksportā 2015. gada decembrī, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2014. g. decembri

2015. g. novembri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

817 020

100

-0,4

-12,6

-5,5

koks un tā izstrādājumi, kokogle

130 120

15,9

0,5

-6,9

-10,0

elektroierīces un elektroiekārtas

83 464

10,2

-23,1

-35,0

-24,1

graudaugu produkti

60 088

7,4

3,3 reizes

-20,4

2,0 reizes

mehānismi un mehāniskās ierīces

52 076

6,4

-0,8

11,5

1,3

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

44 868

5,5

-22,7

-13,1

32,2

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

41 173

5,0

-24,1

-17,0

-29,0

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

39 288

4,8

18,4

-5,5

2,5

farmācijas produkti

28 111

3,4

7,1

-2,6

3,6

dzelzs vai tērauda izstrādājumi

22 386

2,7

-4,6

-22,1

-19,9

optiskās ierīces un aparatūra (ieskatot medicīnisko)

21 586

2,6

44,8

46,3

55,7

 

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas importā 2015. gada decembrī, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2014. g. decembri

2015. g. novembri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

972 451

100

-10,7

-8,3

-7,4

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

109 428

11,3

-28,5

-8,2

-10,2

elektroierīces un elektroiekārtas

104 761

10,8

-21,1

-19,9

-18,7

mehānismi un mehāniskās ierīces

102 753

10,6

-7,8

-2,0

0,4

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

78 316

8,1

-19,0

4,8

-0,3

farmācijas produkti

45 715

4,7

6,2

-13,6

5,6

plastmasas un to izstrādājumi

35 714

3,7

-9,0

-14,5

-17,1

koks un tā izstrādājumi, kokogle

30 826

3,2

9,0

-0,5

-0,2

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

30 630

3,1

12,1

-16,9

10,5

dzelzs un tērauds

26 925

2,8

-1,1

-1,4

-26,6