2015. gadā dzimstība Baltijas valstīs turpina pieaugt

02.08.2016

2015. gadā dzimušo skaits pieauga visās trīs Baltijas valstīs, ziņo Centrālā statistikas pārvalde (CSP). Vislielākais jaundzimušo skaita pieaugums 2015. gadā salīdzinājumā ar 2014. gadu reģistrēts Lietuvā – par 1 106 jaundzimušajiem jeb 3,6 %. Igaunijā dzimstība palielinājās par 356 jaundzimušajiem jeb 2,6 %, bet Latvijā – par 233 jeb 1,1 %.

Dzīvi dzimušo skaits 2011.–2015. gadā

 

2011

2012

2013

2014

2015

Latvija

18 825

19 897

20 596

21 746

21 979

Lietuva

30 268

30 459

29 885

30 369

31 475

Igaunija

14 679

14 056

13 531

13 551

13 907

 

Summārais dzimstības koeficients jeb vidējais bērnu skaits, kuri varētu piedzimt sievietei viņas dzīves laikā, saglabājoties attiecīgā gada dzimstības līmenim, Latvijā 2015. gadā ir pieaudzis un bija augstākais Baltijas valstīs – 1,71*. Igaunijā summārais dzimstības koeficients pērn nedaudz pieauga un bija 1,58, Lietuvā – 1,70. Līdzīgi kā citās Eiropas Savienības valstīs, kur 2014. gadā summārais dzimstības koeficients pieauga un bija tikai 1,58, arī Baltijas valstīs šis rādītājs joprojām ir pārāk zems normālai paaudžu nomaiņai. Augstākais summārais dzimstības koeficients ir Francijā (2,01), bet zemākais – Portugālē (1,23).

Augstākā dzimstība Baltijas valstīs bija 1986.–1988. gadā, kad gadā piedzima divas reizes vairāk bērnu nekā šobrīd. Summārais dzimstības koeficients šajos gados Latvijā bija 2,2, Lietuvā – 2,1, bet Igaunijā – 2,3, nodrošinot normālu paaudžu nomaiņu.

Summārais dzimstības koeficients 2005.–2015. gadā

 

2015. gadā visās trīs Baltijas valstīs samazinājās ārpus laulības dzimušo īpatsvars. Vismazāk ārpus laulības bērnu dzimst Lietuvā – tikai 27,7 % bērnu. Latvijā 41,5 % bērnu piedzimst ģimenēs, kuras nav oficiāli noslēgušas laulību, bet Igaunijā – 58,0 %.

2015. gadā turpināja pieaugt vidējais mātes vecums, bērnam piedzimstot. Jaundzimušā mātes vidējais vecums Latvijā bija 29,8 gadi (piedzimstot pirmajam bērnam – 27,0 gadi), Igaunijā – 29,9 (piedzimstot pirmajam bērnam – 26,1), Lietuvā – 29,5 (piedzimstot pirmajam bērnam – 27,1).

Dati par galvenajiem dzimstības rādītājiem 2015. gadā Latvijā pieejami CSP datubāzē sadaļā “Iedzīvotāji – dzimstība”.

Igaunijas demogrāfiskie rādītāji pieejami Igaunijas statistikas datubāzē: http://pub.stat.ee/px-web.2001/I_Databas/Population/01Population_indicators_and_composition/02Main_demographic_indicators/02Main_demographic_indicators.asp

Lietuvas demogrāfiskie rādītāji pieejami Lietuvas statistikas datubāzē: http://www.osp.stat.gov.lt/en/web/guest/temines-lenteles19;jsessionid=ADD62A23C57A292786EF9414F0445C95

*Mātes vidējais vecums bērnam piedzimstot un summārais dzimstības koeficients laika posmam kopš 2000.gada pārrēķināti atbilstoši mātes pilnajam vecumam bērna dzimšanas brīdī.

 

Mediju jautājumi:
Beate Danusēviča, Sanda Rieksta
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 67366621, 27880666
www.csb.gov.lv
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Sigita Šulca
Iedzīvotāju statistikas daļa
E-pasts: Sigita [dot] Sulca [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366806