2015. gada 4. ceturksnī vienas stundas darbaspēka izmaksas palielinājušās līdz 6,96 eiro

15.03.2016

2015. gada 4. ceturksnī salīdzinājumā ar iepriekšējā gada 4. ceturksni vienas stundas darbaspēka izmaksas pieauga par 43 centiem jeb 6,4 %, sasniedzot 6,96 eiro, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem darbaspēka izmaksas palielinājās par 7,6 %.

Vienas stundas darbaspēka izmaksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada
atbilstošo ceturksni, %

Straujāk vienas stundas darbaspēka izmaksas auga nozarēs, kur darbaspēka izmaksu līmenis bijis zemāks nekā vidēji valstī: izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumos – par 11,3 %, nekustamo īpašumu nozarē – par 10,2 %, būvniecībā –  par 9,5 %, mākslas, izklaides un atpūtas nozarē – par 9,5 %, kā arī apstrādes rūpniecībā – par 8,8 %. Darbaspēka izmaksu kāpumu šajās nozarēs ietekmēja galvenokārt darba samaksas, neregulāro piemaksu un prēmiju pieaugums. Apstrādes rūpniecībā, būvniecībā un nekustamo īpašumu nozarē izmaksu pieaugumu veicināja arī nostrādāto stundu samazinājums.

Vismazāk vienas stundas darbaspēka izmaksas pieauga valsts pārvaldē – 1,7 %, mazāk enerģētikas nozarē – 3,0 %, finanšu un apdrošināšanas darbību nozarē – 3,7 %, izglītībā – 3,8 %, kā arī profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu nozarē – 3,9 %.

2015. gada 4. ceturksnī visaugstākās vienas stundas darbaspēka izmaksas bija finanšu un apdrošināšanas darbību nozarē (14,37 eiro), informācijas un komunikācijas pakalpojumos (11,17 eiro), enerģētikas nozarē (9,13 eiro) un valsts pārvaldē (8,91 eiro). Savukārt zemākās darbaspēka izmaksas stundā bija izmitināšanas, ēdināšanas (4,63 eiro) un citu pakalpojumu (5,21 eiro) nozarē, izglītībā (5,63 eiro), mākslas, izklaides un atpūtas nozarē (5,91 eiro), kā arī administratīvo un apkalpojošo dienestu darbības nozarē (6,05 eiro).

 

Vienas stundas darbaspēka izmaksu pārmaiņas pa darbības veidiem (sezonāli neizlīdzinātie dati; eiro)

 

Vienas stundas darbaspēka izmaksas

no tām darba samaksa

2014

4.cet.

2015

4.cet.

pārmaiņas, %

2014

4.cet.

2015

4.cet.

pārmaiņas, %

Pavisam (B-S)

6,53

6,96

6,4

5,24

5,60

6,8

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (B)

7,98

8,64

8,3

6,38

6,89

8,0

Apstrādes rūpniecība (C)

6,13

6,67

8,8

4,91

5,34

8,7

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana (D)

8,87

9,13

3,0

6,77

6,93

2,4

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija (E)

6,31

6,84

8,5

4,99

5,44

8,9

Būvniecība (F)

6,29

6,89

9,5

5,09

5,61

10,3

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība;

automobiļu un motociklu remonts (G)

5,63

6,09

8,3

4,53

4,92

8,5

Transports un uzglabāšana (H)

7,17

7,58

5,7

5,74

6,05

5,4

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi (I)

4,16

4,63

11,3

3,36

3,74

11,3

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi (J)

10,28

11,17

8,7

8,29

9,08

9,6

Finanšu un apdrošināšanas darbības (K)

13,85

14,37

3,7

11,06

11,70

5,7

Operācijas ar nekustamo īpašumu (L)

5,58

6,15

10,2

4,51

5,01

11,1

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (M)

7,24

7,53

3,9

6,08

6,34

4,4

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība (N)

5,77

6,05

4,8

4,71

4,92

4,4

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana (O)

8,76

8,91

1,7

6,80

7,00

2,9

Izglītība (P)

5,43

5,63

3,8

4,34

4,52

4,2

Veselība un sociālā aprūpe (Q)

5,95

6,27

5,3

4,78

5,04

5,6

Māksla, izklaide un atpūta (R)

5,39

5,91

9,5

4,32

4,79

10,7

Citi pakalpojumi (S)

4,87

5,21

6,9

4,06

4,33

6,6

 

Plašāka informācija par darbaspēka izmaksām Latvijā pieejama CSP vietnē sadaļā “Darbaspēka izmaksas – Galvenie rādītāji”. Dati par darbaspēka izmaksām 2015. gadā un 2015. gada 4. ceturksnī publicēti datubāzē sadaļā “Darbaspēka izmaksas” (īstermiņa statistikas datiun ikgadējie statistikas dati).

Metodoloģiskie skaidrojumi

Darbaspēka izmaksas ietver bruto darba samaksu un pārējās darbaspēka izmaksas. Vienas stundas darbaspēka izmaksas aprēķinātas, darbaspēka izmaksu summu dalot ar nostrādāto stundu skaitu.

Darba samaksa ir regulāra un neregulāra tiešā darba samaksa – pamatalga (mēneša, amata alga), samaksa par nostrādāto laiku vai veikto darba apjomu, regulāras un neregulāras piemaksas un prēmijas, samaksa par nenostrādātām dienām (atvaļinājumu un citām dienām, kurās nestrādā), valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko veic strādājošie, un iedzīvotāju ienākuma nodokļa summas. Saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) normatīvajiem aktiem, apkopojot datus par darbaspēka izmaksām, darba samaksas sastāvā iekļauta darba samaksa natūrā (preces un pakalpojumi, ko darba devējs nodrošina darbiniekiem par brīvu vai par pazeminātām cenām, dzīvojamās platības, mobilo telefonu, transporta apmaksa u.c.). Pārējās darbaspēka izmaksas ietver valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko veic darba devējs, darba devēja brīvprātīgās sociālās apdrošināšanas iemaksas (papildu pensiju, veselības, dzīvības apdrošināšanas iemaksas u.c.), darba devēja pabalstus, balvas, dāvanas, darbnespējas lapu A apmaksu, atlaišanas pabalstu, uzņēmējdarbības riska valsts nodevu.

Saskaņā ar ES normatīvajiem aktiem vienas stundas darbaspēka izmaksas un to pārmaiņas ir aprēķinātas nozarēs B-S atbilstoši NACE 2.red.

Rādītāju pārmaiņas aprēķinātas no nenoapaļotas vērtības.

Mediju jautājumi:
Beate Danusēviča, Kristīne Romanovska
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 67366621, 27880666
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Oksana Vanaga
Darba samaksas statistikas daļa
E-pasts: Oksana [dot] Vanaga [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366628