2015. gada 4. ceturksnī būvniecībā kritums par 6,2 %

12.02.2016

2015. gada 4. ceturksnī, salīdzinot ar 2014. gada atbilstošo ceturksni, būvniecības produkcijas apjoms pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 6,2 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) jaunākie dati. Būvniecības produkcijas apjoms faktiskajās cenās bija 500,5 milj. eiro.

Ēku būvniecībā bija kritums par 8,5 %, tai skaitā dzīvojamo māju būvniecībā par 23,4 %, nedzīvojamo ēku – par 3,6 %. Inženierbūvju produkcija samazinājās par 3,9 % un to ietekmēja autoceļu, ielu, ceļu, lidlauku skrejceļu un dzelzceļu būvniecības apjoma samazinājums par 12,2 %, kā arī maģistrālo cauruļvadu, maģistrālo sakaru un elektropārvades līniju būvniecībā – par 9 %.

Savukārt pieaugums bija ostu, ūdensceļu, dambju un citu hidrobūvju būvniecībā par 59 %, vietējās nozīmes cauruļvadu un kabeļu būvniecībā par 30,5 %, kā arī tiltu un tuneļu būvniecībā par 6,5 %.

2015. gada 4. ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, būvniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 5,9 %, tai skaitā ēku būvniecības apjoms - par 3,2 %, un inženierbūvju būvniecības apjoms - par 8,0 %.

2015. gadā, salīdzinot ar 2014. gadu,  būvniecības apjoms pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem, samazinājās par 1,2 %, faktiskajās cenās veidojot 1743,8 milj. eiro. Ēku būvniecība samazinājās par 7 %, tai skaitā dzīvojamo māju – par 8,5 %, bet nedzīvojamo ēku – par 6,5 %. Savukārt pieauga inženierbūvju būvniecība – par 5,2 %. Lielākais pieaugums bija vietējās nozīmes cauruļvadu un kabeļu būvniecībā – par 26 % un ostu, ūdensceļu, dambju un citu hidrobūvju būvniecībā– par 22,7 %. Ievērojams apjoma kritums bija tiltu, estakāžu un tuneļu būvniecībā – par 18,4 % un maģistrālo sakaru un elektropārvades līniju būvniecībā – par 11,1 %.

2015. gada 4. ceturksnī izsniedza 462 būvatļaujasviena dzīvokļa māju būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai ar kopējo platību 87 tūkst. kvadrātmetri. No tām divas trešdaļas (66 %) būvatļauju izsniedza jaunbūvēm ar kopējo platību 60,4 tūkst. kvadrātmetri.

Rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai ar kopējo platību 83,9 tūkst. kvadrātmetri, izsniedza 79 būvatļaujas, no tām puse (49,4 %) - jaunbūvēm ar kopējo platību 28,3 tūkst. kvadrātmetri.

2015. gadā izsniedza 2038 būvatļaujas viena dzīvokļa māju būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai ar kopējo platību 402,1 tūkst. kvadrātmetru. Jaunu viena dzīvokļa māju būvniecībai  ar kopējo platību 281,6 tūkst. kvadrātmetru izsniedza 1383 jeb 68 % būvatļauju.  Rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu būvniecībai ar kopējo platību 468 tūkst. kvadrātmetri izsniedza 296 būvatļaujas, no tām jaunu rūpniecības ēku un noliktavu būvniecībai ar kopējo platību 181,1 tūkst. kvadrātmetri – 151 būvatļauju.

Plašāka informācija par būvniecības produkcijas indeksiem un izdotajām būvatļaujām ēku būvniecībai pieejama CSP datu bāzē sadaļā „Būvniecība”.

No 2014. gada 4. ceturkšņa būvniecības statistikā termins „izdotās būvatļaujas” raksturo izdarīto atzīmju skaitu būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

Mediju jautājumi:
Beate Danusēviča, Kristīne Romanovska
Informācijas un komunikācijas daļa
media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 67366621, 27880666
www.twitter.com/csp_latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
Līga Pranča
Liga [dot] Pranca [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366953

Būvniecības produkcijas apjoma indekss

(2010=100)

Būvniecības produkcijas apjoms un tā pārmaiņas


 

Pavisam (faktiskajās cenās, milj. eiro)

2015. gadā, salīdzinot ar 2014. gadu,% (salīdzināmajās cenās, kalendāri izlīdzināts)

2015. gada 4. ceturksnī,

salīdzinot ar

2015. gadā

2015. gada 4. ceturksnī

2015. gada 3. ceturksni,% (salīdzināmajās cenās, sezonāli izlīdzināts)

2014.gada 4. ceturksni,% (salīdzināmajās cenās, kalendāri izlīdzināts)

Kopā

1743,8

500,5

-1,2

-5,9

-6,2

Dzīvojamās mājas, kopā

223,3

50,3

-8,5

-22,9

-23,4

Nedzīvojamās ēkas,kopā

634,2

187,9

-6,5

2,9

-3,6

Viesnīcas un tām līdzīga lietojuma ēkas

40,1

15,5

9,1

22,8

52,9

Biroju ēkas

94,7

32,5

-7,8

14,8

13,8

Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas

47,4

14,0

0,6

7,1

68,2

Rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas

99,9

21,5

-6,4

 

-36,1

-43,3

Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības iestāžu ēkas

92,7

17,3

-33,3

-18,4

-54,7

Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas

45,6

15,9

19,5

34,6

115,2

Inženierbūves, kopā

886,3

262,3

5,2

-8,0

-3,9

Autoceļi, ielas, ceļi, lidlauku skrejceļi, dzelzceļi

383,1

103,8

6,0

-10,1

-12,2

Tilti un tuneļi

31,9

11,7

-18,4

35,4

6,5

Ostas un dambji

60,2

20,7

22,7

27,4

59,0

Maģistrālie cauruļvadi, maģistrālās sakaru un elektropārvades līnijas

90,7

27,0

-11,1

-6,8

-9,0

Vietējās nozīmes cauruļvadi un kabeļi

121,0

42,1

26,0

-13,1

30,5