2015. gada 3. ceturksnī Latvijā nodarbināti 61,4% iedzīvotāju

11.11.2015

2015. gada 3. ceturksnī Latvijā bija nodarbināti 902 tūkst. jeb 61,4% iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) Darbaspēka apsekojuma rezultāti.

Salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, 2015. gada 3. ceturksnī nodarbinātības līmenis palielinājās par 2,1 procentpunktu, bet nodarbināto skaits – par 16,3 tūkst. Nodarbinātības līmenis vīriešiem ir palielinājies par 1,1 procentpunktu, bet sievietēm – par 2,9 procentpunktiem.

Kopš 2012. gada beigām nodarbinātības līmenis Latvijā ir pārsniedzis Eiropas Savienības (ES) valstu vidējo līmeni (2015. gada 2. ceturksnī – 58,0%), bet ir mazāks nekā Igaunijā (2015. gada 2. ceturksnī – 65,3%).

Nodarbinātības līmenis Baltijas valstīs un ES, %

Datu avots: Eurostat, CSP Darbaspēka apsekojums

2015. gada 3. ceturksnī nodarbinātības līmenis jauniešiem 15 līdz 24 gadu vecumā bija 33,5%, kas ir par 0,5 procentpunktiem vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Nodarbināti bija 66,5 tūkst. jauniešu.

2015. gada 3. ceturksnī pamatdarbā nodarbinātie nedēļā nostrādāja vidēji 39,3 stundas, kas ir par 0,1 stundu vairāk nekā 2014. gada 3. ceturksnī.

Darbaspēka apsekojumā iegūtā informācija liecina, ka darba ņēmēju īpatsvars, kuri 2015. gada 3. ceturksnī saņēma minimālo darba algu vai mazāk salīdzinājumā ar 2014. gada 3. ceturksni ir palielinājies par 4,9 procentpunktiem, bet salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni – samazinājies par 0,2 procentpunktiem. Nedaudz ir pieaudzis darba ņēmēju īpatsvars, kuru darba samaksa bija virs 450,00 eiro.

Darba ņēmēju sadalījums pēc mēneša neto (pēc nodokļu nomaksas) darba samaksas lieluma pamatdarbā, %

 

2014. gada 3. ceturksnis

2015. gada 2. ceturksnis

2015. gada

3. ceturksnis

Darba ņēmēji

100,0

100,0

100,0

Līdz 450,00 EUR

52,5

48,9

48,3

tai skaitā

darba ņēmēji, kuri saņēma minimālo darba algu vai mazāk¹

17,8

22,9

22,7

450,01 – 700,00 EUR

28,0

31,3

28,6

700,01 – 1400,00 EUR

14,1

13,6

14,3

1400,01 EUR un vairāk

1,5

1,8

3,1

Netika aprēķināta vai izmaksāta

1,9

2,2

3,3

Netika norādīta

2,0

2,2

2,4

Datu avots: CSP Darbaspēka apsekojums

2015. gada 3. ceturksnī Darbaspēka apsekojums notika 3,8 tūkst. mājsaimniecību, kur aptaujāja 7,2 tūkst. iedzīvotāju 15 līdz 74 gadu vecumā.

Plašāka informācija par Darbaspēka apsekojuma rezultātiem pieejama CSP datubāzē sadaļā "Nodarbinātība un bezdarbs".

 

¹ Neto alga aprēķināta no minimālās bruto algas. 2014. gadā minimālā darba alga bija 320 eiro, 2015. gadā tā ir 360 eiro.

 

Papildu informācija:
Nodarbinātības statistikas daļa
Zaiga Priede
Tālr.: 67366886