2015. gada 3. ceturksnī būvniecībā pieaugums par 4,9%

13.11.2015

2015. gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar 2014. gada attiecīgo periodu, būvniecības produkcijas apjoms pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās palielinājās par 4,9%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) jaunākie dati.Būvniecības produkcijas apjoms faktiskajās cenās bija 585,7 milj. eiro.

Būvniecības produkcijas apjoma indekss

(2010=100)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

2015. gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar 2014. gada atbilstošo ceturksni, dzīvojamo māju būvniecības apjoms palielinājās par 2,3%. Nedzīvojamo ēku grupā pieaugums bija viesnīcu un tām līdzīga lietojuma ēku būvniecībā – par 76,4%, rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu būvniecībā – par 27,8%, kā arī biroju ēku būvniecībā – par 10,7%. Savukārt kritums bija skolu, universitāšu un zinātniskās pētniecības iestāžu ēku būvniecībā – par 46,5% un vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēku būvniecībā – par 20,3%.

Inženierbūvju produkcija pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās palielinājās par 15,3%. Tai skaitā ostu, ūdensceļu, dambju un citu hidrobūvju būvniecībā pieaugums par 27,0%, autoceļu, ielu, ceļu, lidlauku skrejceļu un dzelzceļu būvniecībā – par 14,9%. Savukārt būvniecības apjoms samazinājās tiltu un tuneļu būvniecībā par 46,8%, kā arī maģistrālo cauruļvadu, maģistrālo sakaru un elektropārvades līniju būvniecībā – par 6,7%. 

2015. gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar šā gada 2. ceturksni, būvniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 2,7%, tai skaitā, ēku būvniecības apjoms – par 1,4% un inženierbūvju būvniecības apjoms – par 3,5%.

2015. gada deviņos mēnešos, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, būvniecības produkcijas apjoms pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 1,0%. Tai skaitā ēku būvniecības apjoms samazinājās par 6,4%, bet inženierbūvju būvniecība pieauga par 9,6%.

Būvniecības produkcijas apjoms un tā pārmaiņas

 

Pavisam (faktiskajās cenās, milj. eiro)

2015. gada janvārī-septembrī, salīdzinot ar 2014. gada janvāri-septembri,% (salīdzināmajās cenās, kalendāri izlīdzināts)

2015. gada 3. ceturksnī,

salīdzinot ar

2015. gada janvārī-septembrī 

2015. gada 3. ceturksnī

2015. gada 2. ceturksni,% (salīdzināmajās cenās, sezonāli izlīdzināts)

2014.gada 3. ceturksni,% (salīdzināmajās cenās, kalendāri izlīdzināts)

Kopā

1240,5

585,7

1,0

2,7

4,9

Tai skaitā:

 

 

 

 

 

Dzīvojamās mājas, kopā

173,3

76,7

-3,1

9,4

2,3

Viesnīcas un tām līdzīga lietojuma ēkas

24,7

10,3

-7,5

54,4

76,4

Biroju ēkas

62,3

27,3

-16,0

36,6

10,7

Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas

33,4

13,9

-13,9

-16,1

-20,3

Rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas

78,6

31,3

14,0

10,5

27,8

Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības iestāžu ēkas

75,6

28,9

-25,1

-36,5

-46,5

Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas

29,7

10,5

-3,5

-1,3

13,8

Autoceļi, ielas, ceļi, lidlauku skrejceļi, dzelzceļi

278,1

171,0

14,9

2,1

14,9

Tilti un tuneļi

20,0

6,9

-28,2

-28,4

-46,8

Ostas un dambji

39,2

15,9

10,0

-11,1

27,0

Maģistrālie cauruļvadi, maģistrālās sakaru un elektropārvades līnijas

63,2

28,9

-11,9

-4,8

-6,7

Vietējās nozīmes cauruļvadi un kabeļi

78,5

47,7

24,1

47,3

56,3

2015. gada 3. ceturksnī izsniegtas 638 būvatļaujas1 viena dzīvokļa māju būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai ar kopējo platību 120,4 tūkst. kvadrātmetru. Tas ir par 87 būvatļaujām mazāk un par 19,4% mazāku paredzamo platību salīdzinājumā ar 2014. gada 3. ceturksni. No kopējā izsniegto būvatļauju skaita šā gada 3. ceturksnī jaunbūvēm izsniegtas 432 būvatļaujas ar paredzamo platību 81,6 tūkst. kvadrātmetru.

Rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu būvniecībai izsniegtas 87 būvatļaujas ar kopējo paredzamo platību 223,4 tūkst. kvadrātmetru, kas, salīdzinot ar 2014. gada 3. ceturksni, ir par 46 būvatļaujām mazāk, bet par 25,9% lielāku paredzamo platību.

Jaunu rūpniecības ēku un noliktavu būvniecībai šā gada 3. ceturksnī izsniegtas 45 būvatļaujas ar kopējo paredzamo platību 68,4 tūkst. kvadrātmetru.

Plašāka informācija par būvniecības produkcijas indeksiem un izdotajām būvatļaujām ēku būvniecībai pieejama CSP datu bāzē sadaļā „Būvniecība”.

 

No 2014. gada 4. ceturkšņa būvniecības statistikā termins „izdotās būvatļaujas” raksturo izdarīto atzīmju skaitu būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

Mediju jautājumi:
Beate Danusēviča, Kristīne Romanovska
Informācijas un komunikācijas daļa
media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 67366621, 27880666
@CSP_Latvija 
 /csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
Līga Pranča
liga [dot] pranca [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366953