2015. gada 2. ceturksnī Latvijā pieaudzis nodarbinātības līmenis

12.08.2015

2015. gada 2. ceturksnī Latvijā bija nodarbināti 898,2 tūkst. jeb 60,9% iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) Darbaspēka apsekojuma rezultāti.

Salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, 2015. gada 2. ceturksnī nodarbinātības līmenis palielinājās par 1,6 procentpunktiem, bet nodarbināto skaits – par 9,1 tūkst. Nodarbinātības līmenis vīriešiem ir palielinājies par 1,9 procentpunktiem, bet sievietēm – par 1,1 procentpunktu.

2015. gada 2. ceturksnī no kopējā nodarbināto skaita 3,2 tūkst. iedzīvotāju bija nodarbināti Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos, piemēram, algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos, saglabājot reģistrētā bezdarbnieka statusu.

Kopš 2012. gada beigām nodarbinātības līmenis Latvijā ir pārsniedzis Eiropas Savienības valstu vidējo līmeni (2015. gada 1. ceturksnī – 57,3%), bet ir mazāks nekā Igaunijā (63,6%).

Nodarbinātības līmenis Baltijas valstīs un Eiropas Savienībā, %

Datu avots: Eurostat, CSP Darbaspēka apsekojums

2015. gada 2. ceturksnī nodarbinātības līmenis jauniešiem 15 līdz 24 gadu vecumā bija 34,6%, kas ir par 3,7 procentpunktiem vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Nodarbināti bija 70,3 tūkst. jauniešu.

2015. gada 2. ceturksnī pamatdarbā nodarbinātie nedēļā nostrādāja vidēji 38,3 stundas, kas ir par 0,1 stundu mazāk nekā 2014. gada 2. ceturksnī.

Darbaspēka apsekojumā iegūtā informācija liecina, ka 2015. gada 2. ceturksnī salīdzinājumā ar 2014. gada 2. ceturksni par 4,5 procentpunktiem ir samazinājies darba ņēmēju īpatsvars, kuru saņemtā alga bija līdz 450,00 eiro pēc nodokļu nomaksas. Tajā pašā laikā par 4,4 procentpunktiem ir palielinājies darba ņēmēju īpatsvars, kuri saņēma minimālo algu vai mazāk. Darba ņēmēju īpatsvars, kuru alga bija 450,01 – 700,00 eiro, ir palielinājies par 4 procentpunktiem.

Darba ņēmēju sadalījums pēc mēneša neto (pēc nodokļu nomaksas) darba samaksas lieluma pamatdarbā, %

 

2014. gada 2. ceturksnis

2015. gada 1. ceturksnis

2015. gada 2. ceturksnis

Darba ņēmēji

100,0

100,0

100,0

Līdz 450,00 EUR

53,4

51,2

48,9

tai skaitā

darba ņēmēji, kuri saņēma minimālo darba algu vai mazāk¹

18,5

20,7

22,9

450,01 – 700,00 EUR

27,3

30,1

31,3

700,01 – 1400,00 EUR

12,6

13,4

13,6

1400,01 EUR un vairāk

2,3

1,9

1,8

Netika aprēķināta vai izmaksāta

2,2

1,6

2,2

Netika norādīta

2,2

1,8

2,2

2015. gada 2. ceturksnī Darbaspēka apsekojums notika 4,1 tūkst. mājsaimniecību, kur aptaujāja 7,9 tūkst. iedzīvotāju 15 līdz 74 gadu vecumā.

Plašāka informācija par Darbaspēka apsekojuma rezultātiem pieejama CSP datubāzē sadaļā „Nodarbinātība un bezdarbs”.

 

¹ Neto alga aprēķināta no minimālās bruto algas. 2014. gadā minimālā darba alga bija 320 eiro, 2015. gadā tā ir 360 eiro.

 

Papildu informācija:
Nodarbinātības statistikas daļa
Zaiga Priede
Tālr.: 67366886