2015. gada 2. ceturksnī būvniecībā kritums par 3,4%

13.08.2015

2015. gada 2. ceturksnī, salīdzinot ar 2014. gada attiecīgo periodu, būvniecības produkcijas apjoms pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 3,4%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) jaunākie dati. Būvniecības produkcijas apjoms faktiskajās cenās bija 405,1 milj. eiro.

2015. gada 2. ceturksnī, salīdzinot ar 2014. gada 2. ceturksni, ēku būvniecības apjoms saruka par 11,9%, ko veidoja būvniecības produkcijas apjoma samazinājums dzīvojamo māju būvniecībā par 16,7% un nedzīvojamo ēku būvniecībā par – 10,2%. Būvniecības apjoma kritums bija biroju ēku (par 38,7%), viesnīcu un tām līdzīga lietojuma ēku (par 38,8%), kā arī satiksmes un sakaru ēku būvniecībā (par 20,1%). Savukārt pieaugums bija divu dzīvokļu māju būvniecībā (par 20,6%), kā arī vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkām (par 10,5%).

2015. gada 2. ceturksnī, salīdzinot ar pagājušā gada atbilstošo ceturksni, inženierbūvju produkcija, kas veidoja 50% no visas būvniecības (202,4 milj. eiro.), palielinājās par 6,9%. Tai skaitā ostu, ūdensceļu, dambju un citu hidrobūvju būvniecība – par 63,4%, autoceļu, ielu, ceļu, lidlauku skrejceļu un dzelzceļu būvniecība – par 12,5%. Savukārt kritums bija maģistrālo cauruļvadu, maģistrālo sakaru un elektropārvades līniju (par 11,5%), kā arī tiltu un tuneļu būvniecībā (par 8,4%).

Būvniecības produkcijas apjoma indekss

(2010=100)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Būvniecības produkcijas apjoms un tā pārmaiņas

 

Pavisam (faktiskajās cenās, milj. eiro)

2015. gada 1.pusgadā, salīdzinot ar 2014.gada 1.pusgadu,% (salīdzināmajās cenās kalendāri izlīdzināts)

2015.gada 2.ceturksnī,

salīdzinot ar

2015 gada 1.pusgadā 

2015. gada 2. ceturksnī

2015.gada 1.ceturksni,% (salīdzināmajās cenās sezonāli izlīdzināts)

2014.gada 2.ceturksni,% (salīdzināmajās cenās kalendāri izlīdzināts)

Kopā

657,6

405,1

-2,3

-3,0

-3,4

Tai skaitā:

 

 

 

  

Dzīvojamās mājas, kopā

96,4

50,5

-6,8

-11,2

-16,7

Viesnīcas un tām līdzīga lietojuma ēkas

14,3

7,5

-31,1

-14,1

-38,8

Biroju ēkas

35,0

18,6

-29,4

-23,8

-38,7

Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas

19,5

12,1

-8,7

57,2

10,5

Rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas

47,1

24,9

6,2

-7,5

-3,4

Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas

46,6

30,7

-0,5

34,6

-4,6

Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas

19,2

13,0

-11,0

24,0

-5,7

Autoceļi, ielas, ceļi, lidlauku skrejceļi, dzelzceļi

108,3

89,1

14,8

0,2

12,5

Tilti un tuneļi

13,3

9,2

-12,3

13,8

-8,4

Ostas un dambji

23,6

14,7

0,9

-0,9

63,4

Maģistrālie cauruļvadi, maģistrālās sakaru un elektropārvades līnijas

34,8

19,7

-15,9

-9,3

-11,5

Vietējās nozīmes cauruļvadi un kabeļi

31,2

20,4

-6,0

4,8

1,6

2015. gada 2. ceturksnī izsniegtas 576 būvatļaujas1 viena dzīvokļa māju būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai ar kopējo platību 120,2 tūkst. kvadrātmetru, kas, salīdzinot ar 2014. gada 2. ceturksni, ir par 37 būvatļaujām mazāk un par 6,2% mazāku paredzamo platību. Šā gada 2. ceturksnī no kopējā izsniegto būvatļauju skaita jaunbūvēm izsniegtas 406 būvatļaujas ar paredzamo platību 87,1 tūkst. kvadrātmetru.

Rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu būvniecībai izsniegtas 60 būvatļaujas ar kopējo paredzamo platību 75,3 tūkst. kvadrātmetru, kas, salīdzinot ar 2014. gada 2. ceturksni, ir par 29 būvatļaujām mazāk un par 36,0% mazāku paredzamo platību.

Jaunu rūpniecības ēku un noliktavu būvniecībai šā gada 2. ceturksnī  izsniegta 31 būvatļauja ar kopējo paredzamo platību 41,9 tūkst. kvadrātmetru, kas ir par 22 būvatļaujām mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn.

2015. gada 2. ceturksnī ekspluatācijā pieņemti 720 dzīvokļi, kas ir par 78,2% vairāk, salīdzinot ar 2014. gada 2. ceturksni.

Plašāka informācija par būvniecības produkcijas indeksiem un izdotajām atļaujām ēku būvniecībai pieejama CSP datu bāzē sadaļā „Būvniecība”.

Ar 2014. gada 4. ceturksni būvniecības statistikā termins  „izdotās būvatļaujas” raksturo būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi izdarīto atzīmju skaitu.

 

Papildu informācija:
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
Līga Pranča
Tālr.: 67366953