2015. gada 1. ceturksnī samazinājies darba meklētāju īpatsvars jauniešiem

13.05.2015

2015. gada 1. ceturksnī darba meklētāju īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā bija 10,2%, rādītājam gada laikā samazinoties par 1,7 procentpunktiem, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, darba meklētāju īpatsvars nav mainījies.

2015. gada 1. ceturksnī 100,6 tūkst. iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem bija darba meklētāji, kas ir par 18,1 tūkst. jeb 15,2% mazāk nekā pirms gada.

Pēdējā gada laikā darba meklētāju īpatsvars Latvijā nav būtiski mainījies, un kopš 2014. gada 2. ceturkšņa tikai nedaudz atšķiras no ES-28 valstu vidējā rādītāja (2014. gada 4. ceturksnī tas bija 9,9%).

Darba meklētāju īpatsvars Baltijas valstīs un vidēji Eiropas Savienībā, %

Datu avots: Eurostat, CSP Darbaspēka apsekojums

Ilgstošie darba meklētāji

2015. gada 1. ceturksnī ilgstošo darba meklētāju, kuri nevar atrast darbu 12 mēnešus un ilgāk, īpatsvars kopējā darba meklētāju skaitā bija 43,7%. Gada laikā tas palielinājies par 0,2 procentpunktiem (2014. gada 1. ceturksnī – 43,5%). Turpinot samazināties kopējam darba meklētāju skaitam, arī ilgstošo darba meklētāju skaits samazinājās no 51,7 tūkst. 2014. gada 1. ceturksnī  līdz 44,0 tūkst. 2015. gada 1. ceturksnī.

Jauniešu bezdarbs

2015. gada 1. ceturksnī darba meklētāju  īpatsvars jauniešiem sarucis līdz 14,8%, kas ir par 3,4 procentpunktiem mazāk nekā pirms gada (2014. gada 1. ceturksnī – 18,2%). 12,2 tūkst. jeb 12,1% darba meklētāju bija jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem. Salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, jauniešu skaits, kuri meklē darbu, samazinājies par 3,2 tūkst. To īpatsvars kopējā darba meklētāju skaitā  ir sarucis par 3,2 procentpunktiem.  2015. gada 1. ceturksnī 39,9% no visiem jauniešiem bija ekonomiski aktīvi, t.i. nodarbināti vai darba meklējumos. 60,1% jauniešu bija ekonomiski neaktīvi, kuri pārsvarā vēl mācījās un darbu nemeklēja.

Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji

2015. gada 1. ceturksnī vairāk nekā trešdaļa (33,5% jeb 496,3 tūkst.) iedzīvotāju 15 līdz 74 gadu vecumā bija ekonomiski neaktīvi, t.i. nebija nodarbināti un aktīvi nemeklēja darbu. Salīdzinot ar 2014. gada 1. ceturksni, ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju skaits  samazinājies par 7,0 tūkst. jeb  1,4%.

2015. gada 1. ceturksnī 23,7 tūkst. jeb 4,8% ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju bija potenciālie darba meklētāji – personas, kuras pagaidām ir zaudējušas cerību atrast darbu. 2014. gada 1. ceturksnī potenciālo darba meklētāju īpatsvars bija 5,4%, bet 2014. gada 4. ceturksnī – 5,6%.

 

2015.gada 1.ceturksnī  Darbaspēka apsekojums notika 4,1 tūkst. mājsaimniecību, kur aptaujāja 8,0 tūkst. iedzīvotāju 15 līdz 74 gadu vecumā.

Plašāka informācija par Darbaspēka apsekojuma rezultātiem ir pieejama CSP datubāzes sadaļā "Nodarbinātība un bezdarbs".

 

Papildu informācija:
Nodarbinātības statistikas daļa
Inga Vanaga
Tālr. 67366627