2015. gada 1. ceturksnī neliels kritums būvniecības produkcijai

13.05.2015

2015. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar 2014. gada attiecīgo periodu, būvniecības produkcijas apjoms pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 0,1%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) jaunākie dati. Būvniecības produkcijas apjoms faktiskajās cenās bija 252,5 milj. eiro.

Ēku būvniecības apjoms palielinājās par 6,0%, tai skaitā palielinājās dzīvojamo māju būvniecība par 7,2%, kā arī rūpniecības ražošanas ēku un noliktavu būvniecība – par 19,5%. Samazinājies arī jaunuzbūvēto dzīvokļu skaits – šī gada 1. ceturksnī ekspluatācijā pieņemti 326 dzīvokļi, kas ir par 37% mazāk nekā 2014. gada 1. ceturksnī.

Būvniecības produkcijas apjoma indekss
(2010=100)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Inženierbūvju produkcija samazinājās par 2,5%, tai skaitā ostu, ūdensceļu, dambju un citu  hidrobūvju būvniecība – par 38,5%, maģistrālo cauruļvadu, komunikācijas līniju un spēka līniju produkcija – par 21,2% un vietējo cauruļvadu un kabeļu būvniecība – par 18,1%. Savukārt pieaugums bija autoceļu, ielu, ceļu, lidlauku skrejceļu un dzelzceļa līniju būvniecībā par 26,7% un citu inženierbūvju būvniecībā par 29,6%.

Būvniecības produkcijas apjoms un tā pārmaiņas

 

Pavisam (faktiskajās cenās, milj. eiro)

2015. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar

2014. gada 4. cet.,% 

(salīdzināmajās cenās sezonāli izlīdzināts)

2014.gada 1. cet.,% (salīdzināmajās cenās kalendāri izlīdzināts)

Kopā

252,5

3,6

-0,1

Tai skaitā:

 

 

 

Dzīvojamās mājas

45,9

16,2

7,2

Viesnīcas un tām līdzīga lietojuma ēkas

6,8

-10,4

-20,0

Biroju ēkas

16,4

-9,5

-14,9

Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas

7,4

17,2

-28,8

Rūpniecības ražošanas ēkas un noliktavas

22,2

3,1

19,5

Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas

15,9

-20,0

8,4

Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas

6,1

2,2

-31,6

Autoceļi, ielas, ceļi, lidlauki, skrejceļi, dzelzceļa līnijas

19,2

0,7

26,5

Tilti un tuneļi

4,1

-12,2

-20,1

Ostas un dambji

9,0

38,1

-38,5

Maģistrālie cauruļvadi, komunikācijas līnijas un spēka līnijas

15,1

14,3

-21,2

Vietējie cauruļvadi un kabeļi

10,7

-13,0

-18,1

2015. gada 1. ceturksnī izsniegtas 340 būvatļaujas1 viena dzīvokļa māju būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai ar kopējo platību 68,2 tūkst. m2 jeb par 35 būvatļaujām un par 17,1% mazāku paredzamo platību, salīdzinot ar 2014. gada 1. ceturksni.

Rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu būvniecībai izsniegto būvatļauju skaits samazinājās par 46,6%, jo šā gada 1. ceturksnī izsniegtas 70 būvatļaujas ar kopējo platību 85,4 tūkst.m2 paredzamo platību.

Jaunu viena dzīvokļa māju būvniecībai 2015. gada 1. ceturksnī izsniegtas 219 būvatļaujas ar kopējo platību 46,5 tūkst. m2, kas ir par 20 būvatļaujām mazāk un par 13,4% mazāku platību, salīdzinot ar 2014. gada 1. ceturksni.

Jaunu rūpniecības ēku un noliktavu būvniecībai izsniegto būvatļauju skaits samazinājies par 62,1% – izsniegtas 36 būvatļaujas ar kopējo platību 42,5 tūkst. m2.

Izsniegto būvatļauju skaits sniedz priekšstatu par būvniecības nozares noslogotību tuvākajā nākotnē. 

Plašāka informācija par būvniecības produkcijas indeksiem un izdotajām atļaujām ēku būvniecībai pieejama CSP datu bāzē sadaļā "Būvniecība".

 

Ar 2014. gada 4. ceturksni būvniecības statistikā termins "izdotās būvatļaujas" raksturo būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi izdarīto atzīmju skaitu.

 

Papildu informācija:
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
Līga Pranča
Tālr. 67366953