2015. gada 1. ceturksnī Latvijā nodarbināti 59,7% iedzīvotāju

13.05.2015

2015. gada 1. ceturksnī Latvijā bija nodarbināti 884,1 tūkst. jeb 59,7% iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) Darbaspēka apsekojuma rezultāti.Nodarbinātības līmenis 2014. gada pēdējos trīs ceturkšņos saglabājās nemainīgs (59,3%), taču 2015. gada 1. ceturksnī tas palielinājās par 0,4 procentpunktiem.

Salīdzinot ar 2014. gada 1. ceturksni, 2015. gada 1. ceturksnī nodarbinātības līmenis palielinājies par 1,1 procentpunktu, bet nodarbināto skaits – par 2,4 tūkst. Vīriešu nodarbinātības līmenis ir palielinājies par 2,4 procentpunktiem, bet nodarbinātības līmenis sievietēm samazinājies par 0,1 procentpunktu.

2015. gada 1. ceturksnī no kopējā nodarbināto skaita 3,6 tūkst. iedzīvotāju bija  saglabāts bezdarbnieka statuss.

Kopš 2013. gada sākuma nodarbinātības līmenis Latvijā ir pārsniedzis ES-28 valstu vidējo līmeni (2014. gada 4. ceturksni tas bija 57,8%).

Nodarbinātības līmenis Baltijas valstīs un Eiropas Savienībā, %

Datu avots: Eurostat, CSP Darbaspēka apsekojums

2015. gada 1. ceturksnī  nodarbinātības līmenis jauniešiem15 līdz 24 gadu vecumā bija 34,0%, kas ir par 2,2 procentpunktiem vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Nodarbināto jauniešu skaits bija 70,4 tūkst

2015. gada 1. ceturksnī pamatdarbā nodarbinātie nedēļā nostrādāja vidēji 38,3 stundas, kas ir par 0,1 stundu vairāk nekā 2014. gada 1. ceturksnī.

Darbaspēka apsekojumā iegūtā informācija liecina, ka 2015. gada 1. ceturksnī salīdzinājumā ar 2014. gada 1. ceturksni par 5,2 procentpunktiem ir palielinājies darba ņēmēju īpatsvars, kuru saņemtā alga 450,00 – 700,01 eiro robežās pēc nodokļu nomaksas.

Darba ņēmēju sadalījums pēc mēneša neto (pēc nodokļu nomaksas) darba samaksas lieluma pamatdarbā, %

 2014. gada 1. ceturksnis2014. gada 4. ceturksnis

2015. gada 1. ceturksnis

Darba ņēmēji100,0100,0100,0
Līdz 450,00 EUR55,052,351,2
tai skaitā
darba ņēmēji, kuri saņēma minimālo darba algu vai mazāk¹
22,217,920,7
450,01 – 700,00 EUR24,928,430,1
700,01 – 1400,00 EUR12,613,713,4
1400,01 un vairāk1,91,61,9
Netika aprēķināta vai izmaksāta1,91,91,6
Netika norādīta3,72,11,8

2015. gada 1. ceturksnī apsekojums notika 4,1 tūkst. mājsaimniecību, kur aptaujāja 8,0 tūkst. iedzīvotāju 15 līdz 74 gadu vecumā.

Plašāka informācija par Darbaspēka apsekojuma rezultātiem pieejama CSP datubāzē sadaļā "Nodarbinātība un bezdarbs".

1 Neto alga aprēķināta no minimālās bruto algas. 2014.gadā minimālā darba alga bija 320 eiro, 2015.gadā tā ir 360 eiro.

 

Papildu informācija:
Nodarbinātības statistikas daļa
Inga Vanaga
Tālr. 67366627