2015. gada 1. ceturksnī iekšzemes kopprodukts palielinājies par 0,3%

29.05.2015

2015. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar 2014. gada 4. ceturksni iekšzemes kopprodukts (IKP) salīdzināmajās cenās pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem palielinājies par 0,3%. Salīdzinājumā ar 2014. gada 1. ceturksni, IKP pieaudzis par 2,0%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie dati.

2015. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar 2014. gada 1. ceturksni, pēc sezonāli neizlīdzinātiem datiem IKP ir palielinājies par 1,9%.

Iekšzemes kopprodukts 2015. gada 1. ceturksnī faktiskajās cenās ir 5,5 miljardi eiro.

IKP apjoma izmaiņas (salīdzināmajās cenās, %)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Ražošanas aspekts (sezonāli neizlīdzināti dati, salīdzināmajās cenās)

2015. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar 2014. gada 1. ceturksni, apstrādes rūpniecības nozares temps ir pieaudzis par 4,4%, tajā skaitā koksnes un koka izstrādājumu ražošanā – par 9%, gatavo metālizstrādājumu ražošanā – par 2%. Negatīva ietekme uz apstrādes rūpniecības tempu bija ražošanas apjoma kritumam nemetālisko minerālu ražošanā – par 6% un pārtikas produktu ražošanā - par 5%.

Būvniecības produkcijas apjoms samazinājās par 0,1%. Kritums vērojams abos lielākajos segmentos: nedzīvojamo ēku un inženierbūvju celtniecībā (kopā struktūrā 82%) attiecīgi par 2% un 3%. Pieaugums bija dzīvojamo ēku būvniecības sektorā – par 7%, šoseju, ielu, ceļu un dzelzceļu līniju būvniecībā – par 27%, rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu būvniecībā – par 20%

Mazumtirdzniecība palielinājās par 8%, tai skaitā auto degvielas mazumtirdzniecības apjomi – par 18%. Par 4% pieauga pārtikas un 10% nepārtikas preču tirdzniecība.

Vairumtirdzniecība ir kritusies par 6%.

Transporta nozarē samazinājumu uzrādīja pasažieru pārvadājumi par 2% un kravu apgrozība autotransportā – par 5% un ostās – par 5%. Pieaugums par 2% uzglabāšanas un transporta palīgdarbībās.

Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi sniegti attiecīgi par 7% un 5% vairāk.

Izklaides un atpūtas pakalpojumu apjoms palielinājies par 18%, savukārt azartspēļu nozarē vērojams pieaugums par 19%.

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas pa darbības veidiem 2015. gada 1.ceturksnī

Salīdzināmajās cenās, % pret 2014. gada 1.ceturksni

NACE 2. red. nozares

Nozaru īpatsvars pievienotajā vērtībā, %

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība (A)

2,6

Apstrādes rūpniecība (C)

12,5

Pārējā rūpniecība (BDE)

5,1

Būvniecība (F)

3,9

Tirdzniecība (G)

13,5

Transports un uzglabāšana (H)

9,1

Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi (I)

1,5

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi (J)

4,8

Finanšu un apdrošināšanas darbības (K)

5,3

Operācijas ar nekustamo īpašumu (L)

14,3

Komercpakalpojumi (MNS)

9,1

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana (O)

7,6

Izglītība (P)

4,9

Veselība un sociālā aprūpe (Q)

3,5

Māksla, izklaide un atpūta (R)

2,3

Produktu nodokļi mīnus produktu subsīdijas       (D.21-D.31)

x

Izlietojuma aspekts (sezonāli neizlīdzināti dati)

Faktiskajās cenās 2015. gada 1. ceturksnī salīdzinājumā ar 2014. gada 1. ceturksni privātais galapatēriņš pieauga par 3%. Privātajā galapatēriņā mājsaimniecību izdevumi pārtikai pieauguši par 2%, izdevumi transportam (izdevumi sabiedriskajam transportam, transporta līdzekļu iegāde un ekspluatācija) – par 0,4%, izdevumi atpūtai un kultūrai – par 5%, bet mājokļa uzturēšanas izdevumi pieauguši par 2%.  Salīdzināmajās cenās attiecīgi: pārtikai +4%, transportam +1%, atpūtai un kultūrai +5%, mājokļa uzturēšanai -1%.

Valdības galapatēriņš faktiskajās cenās palielinājies par 9%, bet salīdzināmajās cenās – par 3%.

Iepriekšējā gada līmeni faktiskajās cenās saglabājusi bruto pamatkapitāla veidošana, bet importa cenu pieauguma ietekmes rezultātā, salīdzināmajās cenās uzrāda kritumu 1% apmērā.  

Preču eksports faktiskajās cenās palielinājies par 1%, pakalpojumu eksports – par 2%. Salīdzināmajās cenās preču eksports pieauga par 2% un pakalpojumu eksports uzrāda 4% pieaugumu.

Preču importa apjomi faktiskajās cenās samazinājušies par 1%, bet pakalpojumu imports audzis par 3%. Salīdzināmajās cenās preču importa apjomi samazinājās par 1%, bet pakalpojumu imports saruka par 5%.

Iekšzemes kopprodukts pa izlietojuma veidiem salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

 

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas Baltijas valstīs
(salīdzināmajās cenās sezonāli neizlīdzināts, % pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu)

*Ātrā novērtējuma dati par 2015. gada 1. ceturksni

Iespējamās izmaiņas valdības sektora aprēķinos, maksājumu bilancē un finanšu pakalpojumu nozarēs, kā arī biznesa pakalpojumu indeksi tiks ņemti vērā IKP aprēķinos un ceturkšņa nacionālo kontu sabalansēšanā 85. dienā pēc pārskata ceturkšņa. Papildu informācija būs pieejama CSP datubāzē – 19. jūnijā.

Plašāka informācija par IKP laikrindām  pieejama CSP datubāzes sadaļā "Iekšzemes kopprodukts".

 

Papildu informācija:
Elita Kalniņa
Ceturkšņa nacionālo kontu daļa
Tālr. 67366961