2014. gadā uzņēmumi saražoja produkciju 28,3 miljardu eiro vērtībā

04.12.2015

2014. gadā uzņēmumi saražoja produkciju 28,3 miljardu eiro vērtībā (faktiskajās cenās), liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie 2014. gada uzņēmējdarbības strukturālās statistikas provizoriskie dati, kas atspoguļo ekonomiski aktīvo tirgus sektora uzņēmumu kopējo saimnieciskās darbības rezultātu.

Lielāko daļu no kopējās produkcijas vērtības veidoja pakalpojumu nozare (10,0 mljrd. eiro jeb 35,2%) un rūpniecības nozare (9,3 mljrd. eiro jeb 32,8%). Tirdzniecības uzņēmumu saražotās produkcijas vērtība pērn bija 4,9 mljrd. eiro jeb 17,3% no kopējā apjoma, savukārt būvniecības uzņēmumi saražoja produkciju 4,2 mljrd. eiro vērtībā (14,7%).

2014. gadā lielāko pievienoto vērtību faktiskajās cenās radīja pakalpojumu nozares uzņēmumi – 4,3 mljrd. eiro jeb 41,9% no kopējā apjoma. Rūpniecības un tirdzniecības nozares uzņēmumu radītā pievienotā vērtība sasniedza attiecīgi 2,8 mljrd. eiro (27,1%) un 2,3 mljrd. eiro (22,4%), savukārt būvniecības uzņēmumu pievienotā vērtība – 0,9 mljrd. eiro jeb 8,6%.

2014. gadā katra nodarbinātā persona radīja 17,0 tūkst. eiro pievienotās vērtības. Vislielākā pievienotā vērtība uz vienu nodarbināto personu bija rūpniecībā – 20,1 tūkst. eiro, savukārt pakalpojumu nozarē – 17,6 tūkst. eiro, tirdzniecībā – 14,7 tūkst. eiro un būvniecībā – 13,4 tūkst. eiro.

2014. gadā lielāko daļu uzņēmumu izmaksu faktiskajās cenās veidoja preču un pakalpojumu iegādes izmaksas– 41,9 mljrd. eiro jeb 83,5% no kopējām izmaksām. Savukārt personāla izmaksas veidoja 5,3 mljrd. eiro (10,5% no kopējām izmaksām) un bruto kapitālieguldījumi materiālās lietās 2014. gadā, sasniedza 3 mljrd. eiro jeb 6% no kopējām izmaksām.

Uzņēmumu izmaksu struktūra 2014. gadā pa darbības veidiem (%)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Uzņēmējdarbības strukturālās statistikas apsekojuma dati aptver ekonomiski aktīvo tirgus sektora rūpniecības (NACE 2. red. B-E), būvniecības (NACE 2. red. F), tirdzniecības (NACE 2. red. G) un pakalpojumu uzņēmumus (NACE 2. red. H-N,S95; izņemot finanšu sektora K).

Plašāka informācija par galvenajiem uzņēmējdarbības rādītājiem (produkcijas vērtība, pievienotā vērtība, bruto darbības rezultāts, preču un pakalpojumu iegāde, personāla izmaksas, bruto kapitālieguldījumi materiālās lietās) pieejama CSP datubāzē sadaļā “Uzņēmējdarbības strukturālie rādītāji”. Uzņēmējdarbības strukturālās statistikas galīgie dati par 2014.gadu būs pieejami pēc 2016.gada 30.jūnija.

 

Mediju jautājumi:
Beate Danusēviča, Kristīne Romanovska
Informācijas un komunikācijas daļa
media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 67366621, 27880666
@CSP_Latvija 
 /csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Uzņēmumu strukturālās un inovāciju statistikas daļa
Alīna Bogdanova
Alina [dot] bogdanova [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr. 67366825