2014. gadā samazinājies darba meklētāju īpatsvars

19.02.2015

2014. gadā darba meklētāju īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā bija 10,8%, t.i. par 1,1 procentpunktu mazāk nekā 2013. gadā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. 107,6 tūkst. iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem bija darba meklētāji, kas ir par 12,8 tūkst. jeb 10,6% mazāk nekā 2013. gadā. Sieviešu – darba meklētāju – īpatsvars bija 9,8%, bet vīriešu – 11,8%.

Pēdējo trīs ceturkšņu laikā darba meklētāju īpatsvars Latvijā nav būtiski mainījies un kopš 2013. gada 2. ceturkšņa tikai nedaudz atšķiras no ES-28 valstu vidējā rādītāja. Darba meklētāju īpatsvars Latvijā 2014. gada 4. ceturksnī bija 10,2%, un šis rādītājs ir nedaudz augstāks nekā Lietuvā (10,1%), bet būtiski atpaliek no Igaunijas rādītāja (6,3%).

Darba meklētāju īpatsvars Baltijas valstīs un Eiropas Savienībā, procentos

Datu avots: Eurostat datu bāze, 2014.gada 4.ceturkšņa dati- Latvijas, Lietuvas un Igaunijas darbaspēka apsekojums

2014. gadā darba ilgstošo darba meklētāju īpatsvars, kuri darbu nevar atrast 12 mēnešus un ilgāk, bija 43,0% (2013. gadā – 48,4%). Turpinot samazināties darba meklētāju skaitam, arī ilgstošo darba meklētāju skaits samazinājās no 58,2 tūkst. 2013. gadā līdz 46,1 tūkst. 2014. gadā.

Vairāk nekā ceturtā daļa (28,3% jeb 13,0 tūkst.) ilgstošo darba meklētāju bija vecumā no 45 līdz 54 gadiem. Lai gan ilgstošo darba meklētāju skaits šajā vecuma grupā ir samazinājies par 3,0 tūkst., to īpatsvars ilgstošo darba meklētāju kopskaitā ir pat nedaudz palielinājies (par 0,8 procentpunktiem).

2014. gadā 16,9 tūkst. darba meklētāju bija jaunieši 15 līdz 24 gadu vecumā. To īpatsvars ekonomiski aktīvo jauniešu kopskaitā sarucis līdz 19,6%, kas ir par 3,6 procentpunktiem mazāk nekā 2013. gadā. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, jauniešu, kuri meklē darbu, skaits, kā arī to īpatsvars kopējā darba meklētāju skaitā  ir samazinājies attiecīgi par 4,6 tūkst. jeb 2,2 procentpunktiem. 2014. gadā 40,4% no visiem jauniešiem bija ekonomiski aktīvi, t.i. nodarbināti vai darba meklējumos. Pārejā jauniešu daļa (59,6%) bija ekonomiski neaktīvi, kuri pārsvarā vēl mācījās un darbu nemeklēja.

Kopš 2013.gada Latvijā un Lietuvā darba meklētāju īpatsvars jauniešiem ir mazāks nekā vidēji ES-28 valstīs (Igaunijā šis rādītājs bija zemāks jau kopš 2012.gada).

Darba meklētāju īpatsvars jauniešiem Baltijas valstīs un Eiropas Savienībā, procentos

Datu avots: Eurostat datu bāze, 2014.gada dati - Latvijas, Lietuvas un Igaunijas darbaspēka apsekojums

2014. gadā vairāk nekā trešdaļa (33,7% jeb 503,5 tūkst.) iedzīvotāju 15 līdz 74 gadu vecumā bija ekonomiski neaktīvi, t.i. nebija nodarbināti un aktīvi nemeklēja darbu. Salīdzinot ar 2013. gadu, ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju skaits  samazinājies par 18,3 tūkst. jeb  3,5%. 26,6 tūkst. jeb 5,3% ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju ir zaudējuši cerības atrast darbu, bet tas ir mazāk nekā iepriekšējā gadā, kad to īpatsvars attiecīgi bija 30,8 tūkst. jeb 5,9%.

2014. gadā Darbaspēka apsekojums notika 18,8 tūkst. mājsaimniecību, kur aptaujāja 31,4 tūkst. iedzīvotāju  15 līdz 74 gadu vecumā. 2014. gada 4. ceturksnī apsekojums notika 4,8 tūkst. mājsaimniecību, kur aptaujāja 7,9 tūkst. iedzīvotāju 15 līdz 74 gadu vecumā.

Plašāka informācija par Darbaspēka apsekojuma rezultātiem ir pieejama CSP datubāzes sadaļā "Nodarbinātība un bezdarbs".

 

Papildu informācija:
Nodarbinātības statistikas daļa
Inga Vanaga
Tālr. 67366627