2014. gadā nodarbināti bija 59,1% iedzīvotāju

19.02.2015

2014. gadā Latvijā nodarbināti bija 884,6 tūkst. jeb 59,1% iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) veiktā Darbaspēka apsekojuma rezultāti. Salīdzinot ar 2013. gadu, nodarbinātības līmenis palielinājies par 0,9 procentpunktiem, bet nodarbināto skaits ir samazinājies par 9,2 tūkst., kas skaidrojams ar iedzīvotāju skaita samazināšanos.

Salīdzinot ar 2013. gadu, gan vīriešu, gan sieviešu nodarbinātības līmenis 2014. gadā ir palielinājies attiecīgi par 1,3 un 0,7 procentpunktiem. Sieviešu īpatsvars kopējā nodarbināto skaitā bija nedaudz lielāks nekā vīriešu – attiecīgi 50,4% un 49,6%.

2014. gadā transporta un uzglabāšanas nozarē un būvniecībā nodarbināto skaits ir palielinājies, taču lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarē, izglītībā, kā arī apstrādes rūpniecībā bija lielākais nodarbināto skaita samazinājums.

2014. gada 4. ceturksnī nodarbināto skaits bija 882,1 tūkstoši, kas salīdzinājumā ar 3. ceturksni ir nedaudz samazinājies – par 3,6 tūkst. jeb 0,4%. Savukārt nodarbinātības līmenis saglabājies nemainīgs – trīs ceturkšņus pēc kārtas tas bija 59,3%.

Pagājušā gada 4. ceturksnī nodarbinātības līmenis Latvijā bija tikai nedaudz augstāks nekā Lietuvā (59,1%), taču zemāks nekā Igaunijā (63,6%). Turklāt jau kopš 2013. gada sākuma nodarbinātības līmenis Latvijā ir pārsniedzis ES-28 valstu vidējo līmeni.

Nodarbinātības līmenis Baltijas valstīs un Eiropas Savienībā, %

Datu avots: Eurostat datu bāze (2014. gada 4. ceturkšņa dati – Latvijas, Lietuvas un Igaunijas darbaspēka apsekojums)

2014. gadā nodarbināti bija 32,5% jauniešu (15–24 gadu vecumā), t.i. par 2,3 procentpunktiem vairāk salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. 2014. gada 4. ceturksnī nodarbināto jauniešu skaits bija 71,0 tūkst. un, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, tas ir nedaudz palielinājies – par 1,5 tūkst. jeb 2,2%.

Apsekojumā iegūtā informācija par darba samaksu liecina, ka 2014. gadā salīdzinājumā ar 2013. gadu par 9,8 procentpunktiem ir samazinājies to darba ņēmēju īpatsvars, kuri saņēma algu līdz 285 eiro pēc nodokļu nomaksas. Visvairāk (par 5,2 procentpunktiem) pieaudzis iedzīvotāju īpatsvars, kuru darba samaksa bija robežās no 285,01 līdz 450,00 eiro pēc nodokļu nomaksas.

Darba ņēmēju sadalījums pēc mēneša neto (pēc nodokļu nomaksas) darba samaksas lieluma pamatdarbā, %

 

2013. gads

2014. gads

2014. gada

1. ceturksnis

2. ceturksnis

3. ceturksnis

4. ceturksnis

Darba ņēmēji

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Līdz 285,00 EUR

28,9

19,1

22,2

18,6

17,8

17,9

285,01 – 450,00 EUR

29,0

34,2

32,8

34,9

34,7

34,4

450,01 – 700,00 EUR

24,2

27,1

24,9

27,3

28,0

28,4

700,01 – 1400,00 EUR

10,9

13,3

12,6

12,7

14,1

13,7

1400,01 un vairāk

1,7

1,8

1,9

2,3

1,5

1,6

Netika aprēķināta vai izmaksāta

2,4

2,0

1,9

2,2

1,9

1,9

Netika uzrādīta

2,9

2,5

3,7

2,0

2,0

2,1

2014. gadā Darbaspēka apsekojums notika 18,8 tūkst. mājsaimniecību, kur aptaujāja 31,4 tūkst. iedzīvotāju 15 līdz 74 gadu vecumā. Savukārt 2014. ceturksnī apsekojums notika 4,8 tūkst. mājsaimniecību, kur aptaujāja 7,9 tūkst. iedzīvotāju 15 līdz 74 gadu vecumā.

Plašāka informācija par Darbaspēka apsekojuma rezultātiem pieejama CSP datubāzes sadaļā "Nodarbinātība un bezdarbs".

 

Papildu informācija:
Nodarbinātības statistikas daļa
Inga Vanaga
Tālr. 67366627