2014. gadā kravu kopējais apjoms ir pieaudzis par 2,5%

02.03.2015

2014. gadā, salīdzinot ar 2013. gadu, svarīgākajās transporta nozarēs pārvadāto kravu kopējais apjoms ir pieaudzis par 2,5%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotā informācija par kravu pārvadājumiem.

2014. gadā ar dzelzceļa transportu pārvadāja 57 milj. t kravu, kas ir par 2,2% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Iekšzemē ar dzelzceļa transportu pārvadāja 1,2 milj. t kravu – par 6,7% vairāk nekā 2013. gadā. Starptautiskajos dzelzceļa kravu pārvadājumos pārvadāto kravu apjoms pieauga par 1,1 milj. t jeb 2,1%. Importa kravu pārvadājumi pieauga par 3,6%, bet eksporta kravu pārvadājumi –  par 3,8%. Turpretī kravu pārvadājumi tranzītā caur Latviju samazinājās par 29,5%. Dzelzceļa transporta kravu pārvadājumi uz un no Latvijas ostām pieauga par 4%, veidojot 84,3% no starptautiskajiem pārvadājumiem.

Kravu pārvadājumi ar dzelzceļa transportu ceturkšņos, milj. t

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

2014. gadā ar autotransportu pārvadāja 62,2 milj. t kravu, kas ir par 1,6 milj. t jeb 2,7% vairāk nekā 2013. gadā. Pārvadāto kravu apjoma pieaugumu galvenokārt noteica lauksaimniecības, medniecības un mežsaimniecības produktu pārvadājumu pieaugums par 12,4%.

Kravu pārvadājumi ar autotransportu pa pārvadājuma veidiem

 

2014. gads

2014. gada 4. ceturksnis

 

milj. t

izmaiņas % pret 2013. gadu

milj. t

izmaiņas % pret

2013. gada 4. ceturksni

Pavisam

62,2

+2,7

15,7

+5,6

iekšzemes kravu pārvadājumi

50,6

+0,2

12,5

+0,4

eksporta kravu pārvadājumi

4,2

+2,0

1,1

+17,4

importa kravu pārvadājumi

2,7

+10,5

0,7

+7,7

kravu pārvadājumi ārvalstīs

4,7

+34,4

1,4

+1,7 reizes

Lielāko daļu (81,2%) no kopējā pārvadāto kravu apjoma ar autotransportu transportēja iekšzemē, kur pārvadājumi saglabājās iepriekšējā gada līmenī (pieaugums par 0,2%). Starptautiskie kravu pārvadājumi pieauga par 1,5 milj. t jeb 15,3%.

Vairāk nekā trešdaļu kravu (36,5%), kas pārvadātas ar autotransportu, kopapjoma veidoja metālu rūdas un citi ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes produkti un kūdra, 20,3% – lauksaimniecības, medniecības un mežsaimniecības produkti, zivis un citi zvejniecības produkti, bet 12,1% – koks, koksnes izstrādājumi (izņemot mēbeles), papīrs un tā izstrādājumi.

Svarīgākās ar autotransportu pārvadātās preču grupas 2014. gadā, %

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Pa maģistrālo naftas produktu cauruļvadu 2014. gadā transportēja 5,7 milj. t naftas produktu, kas ir par 4,2% vairāk nekā 2013. gadā.

Plašāka informācija par transporta darbību pieejama CSP datubāzē sadaļā "Transports".

 

Papildu informācija:
Vida Lukaševiča
Transporta un tūrisma statistikas daļa
Tālr. 67366681