2014. gadā izdevumi sociālajai aizsardzībai pieauga par 2,3%

26.11.2015

2014. gadā izdevumi sociālajai aizsardzībai Latvijā bija 3 359,6 milj. eiro, kas ir par 76,4 milj. eiro jeb 2,3% vairāk nekā 2013. gadā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) provizoriskie dati. Visvairāk izdevumi pieauga ģimeņu un bērnu atbalstam (par 12,7%), kā arī personu ar invaliditāti atbalstam (par 12,0%).

Izdevumu kāpumu galvenokārt ietekmēja bērna kopšanas pabalsta un vecāku pabalsta minimālā apmēra pieaugums (no 142,29 līdz 171,00 eiro sākot ar 01.01.2014). Arī 2013. gada septembrī ieviestās valsts atbalsta programmas bērniem, kuriem netiek nodrošināta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, izdevumu pieaugums (2013. gadā – 1,6 milj. eiro; 2014. gadā – 8,2 milj. eiro), būtiski palielināja izdevumus sociālajai aizsardzībai.

Sociālās aizsardzības izdevumi Latvijā (milj. eiro)

 

2012

2013

2014

(provizoriskie dati)

Izmaiņas 2014. gadā, salīdzinot ar  2013. gadu, %

milj. eiro

%

Kopējie izdevumi sociālajai aizsardzībai

3 089,0

3 283,2

3 359,6

100,0

2,3

tai skaitā:

 

 

 

 

 

   slimība/veselības aprūpe

667,2

723,7

760,8

22,6

5,1

   invaliditāte

263,3

275,1

308,0

9,2

12,0

   vecums

1 660,1

1 715,5

1 707,4

50,8

-0,5

   apgādnieka zaudējums

49,5

47,8

46,1

1,4

-3,4

   ģimene/bērni

219,7

267,6

301,6

9,0

12,7

   bezdarbs

112,3

137,8

134,4

4,0

-2,5

   mājoklis

29,2

26,2

22,8

0,7

-13,1

   sociālā atstumtība

42,5

32,4

29,9

0,9

-7,9

   administratīvās izmaksas (aprēķins)

44,5

56,3

47,6

1,4

-15,5

   citi izdevumi

0,7

0,8

0,9

0,0

14,4

Izdevumi personu ar invaliditāti atbalstam (izņemot ar veselības aprūpi saistītos maksājumus) 2014. gadā pieauga par 12%. Tas saistīts ar izdevumu palielināšanu asistenta pakalpojumu nodrošināšanai un kopšanas pabalsta palielināšanu personām ar invaliditāti pēc 18 gadu vecuma (no 142,29 līdz213,43 eiro sākot ar 01.07.2014).

2014. gadā visvairāk samazinājušies sociālās aizsardzības izdevumi mājokļa nodrošināšanai (par 13,1%), jo pēc Labklājības ministrijas datiem gada laikā dzīvokļa pabalsta saņēmēju (t.sk. pabalstu saņēmušo trūcīgo personu) skaits samazinājies par 5 tūkstošiem. Ja 2013. gadā izdevumi dzīvokļa pabalstam bija 23,4 milj. eiro, tad 2014. gadā tie samazinājās par 12,6% (20,5 milj. eiro).

Sociālās aizsardzības izdevumi 2014. gadā veidoja 14,2% no iekšzemes kopprodukta (IKP), kas ir par 0,2 procentpunktiem mazāk nekā 2013. gadā (14,4% no IKP). 2013. gadā sociālās aizsardzības izdevumi Igaunijā bija 15,1% no IKP, Lietuvā – 15,4% no IKP.

Eiropas statistikas sistēma katru gadu apkopo un publicē harmonizētos datus par sociālās aizsardzības izdevumiem saskaņā ar Eiropas Kopienu Statistikas biroja (Eurostat) izstrādāto ESSPROS (Eiropas Integrētās sociālās aizsardzības statistikas sistēma) metodoloģiju. Latvija datu apkopošanu par sociālo aizsardzību atbilstoši ESSPROS uzsāka 2004. gadā, izmantojot dažādu valsts institūciju sniegto informāciju.

 

Dati par sociālās aizsardzības izdevumiem atrodami CSP datu bāzē sadaļā "Sociālā drošība".

 

Mediju jautājumi:
Beate Danusēviča, Kristīne Romanovska
Informācijas un komunikācijas daļa
media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 67366621, 27880666
@CSP_Latvija 
 /csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Dzīves līmeņa statistikas daļa
Kārlis Smudzis
karlis [dot] smudzis [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366948