2014. gadā būvniecības produkcijas apjoms pieauga par 8,1%

13.02.2015

2014. gadā, salīdzinot ar 2013. gadu, būvniecības produkcijas apjoms pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 8,1%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. 2014. gadā būvniecības produkcijas apjoms faktiskajās cenās bija 1801,6 milj. eiro, no tiem 4. ceturksnī – 547,3 milj. eiro.

Ēku būvniecības apjoms palielinājās par 33,7%, tai skaitā viesnīcu un tām līdzīgu lietojuma ēku būvniecība – par 98,5%, izglītības iestāžu būvniecība un remonts – par 87,8% un dzīvojamo ēku būvniecība – par 31,1%. Tajā pašā laikā inženierbūvju būvniecība samazinājās par 9,3%. To ietekmēja būvniecības apjoma kritums šoseju, ielu, ceļu, lidlauku, skrejceļu, dzelzceļa līniju būvniecībā par 2,4% un maģistrālo cauruļvadu, spēka un komunikācijas līniju būvniecībā – par 22,0%. Savukārt vietējo cauruļvadu un kabeļu būvniecības apjoms pagājušajā gadā pieauga par 25,3%.

Būvniecības produkcijas apjoma indekss
(2010=100)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

2014. gada 4. ceturksnī salīdzinājumā ar 3. ceturksni būvniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās palielinājās par 2,1%. Ēku būvniecības apjoms samazinājās par 0,4%, bet inženierbūvju būvniecības apjoms pieauga par 3,0%.

2014. gada 4. ceturksnī, salīdzinot ar 2013. gada 4. ceturksni, būvniecības produkcijas apjoms pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās palielinājās par 4,4%. Ēku būvniecības apjoms pieauga par 21,1%, tai skaitā viesnīcu un tām līdzīga lietojuma ēku būvniecība – par 75,6% un izglītības iestāžu būvniecība un remonts – par 85,5%. Inženierbūvju produkcija samazinājās par 7,5%, un to ietekmēja būtisks produkcijas apjoma samazinājums maģistrālo cauruļvadu, spēka un komunikācijas līniju būvniecībā par 31,0% un ostu būvniecībā – par 57,0%. Tajā pašā laikā ielu un ceļu būvniecība palielinājās par 12,5% un vietējo cauruļvadu un kabeļu būvniecība – par 17,2%.

Būvniecības produkcijas apjoms un tā pārmaiņas

 

Pavisam (faktiskajās cenās, milj. eiro)

2014. gadā, salīdzinot ar 2013. gadu,% (salīdzināmajās cenās kalendāri izlīdzināts)

2014. gada 4. ceturksnī, salīdzinot ar

2014. gadā

2014. gada

4. cet.

2014. gada 3.cet., % (salīdzināmajās cenās sezonāli izlīdzināts)

2013. gada 4.cet., % (salīdzināmajās cenās kalendāri izlīdzināts)

Kopā

1801,6

547,3

8,1

2,1

4,4

Tai skaitā:

 

 

 

 

 

Dzīvojamās mājas

246,2

66,2

31,1

-9,0

8,5

Viesnīcas un tām līdzīga lietojuma ēkas

36,8

10,2

98,5

30,6

75,6

Biroju ēkas

102,7

28,7

21,5

15,8

5,1

Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas

47,2

8,4

27,5

-49,4

-40,5

Rūpniecības ražošanas ēkas un noliktavas

106,8

38,1

9,3

21,5

5,4

Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas

139,2

38,3

87,8

-3,1

85,5

Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas

38,1

7,4

20,9

-16,1

-17,6

Šosejas, ielas, ceļi, lidlauki, skrejceļi, dzelzceļa līnijas

377,0

123,7

-2,4

12,7

12,5

Tilti un tuneļi

40,6

11,5

-23,3

-16,2

-37,0

Ostas un dambji

50,8

13,6

-52,6

8,0

-57,0

Maģistrālie cauruļvadi, komunikācijas līnijas un spēka līnijas

105,9

31,0

-22,0

-4,2

-31,0

Vietējie cauruļvadi un kabeļi

98,4

33,7

25,3

-7,0

17,2

2014. gadā tika izsniegtas 2087 būvatļaujas viena dzīvokļa māju būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai, tai skaitā 1405 jaunbūvēm. Savukārt rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu būvniecībai izsniedza 439 būvatļaujas, no tām 273 jaunbūvēm.

2014. gada 4. ceturksnī tika izsniegtas 374 būvatļaujas1 viena dzīvokļa māju būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai ar kopējo platību 103 tūkst. m2. Salīdzinājumā ar 2013. gada attiecīgo periodu tas ir par 43 būvatļaujām mazāk, savukārt kopējā paredzētā platība palielinājusies par 10,0%. Jaunbūvju būvniecībai izsniegtas 270 būvatļaujas ar kopējo platību 63 tūkst. m2 – attiecīgi par 3 būvatļaujām un 2,5% platību mazāk nekā 2013. gada attiecīgajā periodā.

Rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu būvniecībai izsniedza 86 būvatļaujas ar kopējo platību 122,9 tūkst. m2. Salīdzinot ar 2013. gada 4. ceturksni, ir izsniegts par 21 būvatļauju mazāk un par 38,4% mazāku platību. Jaunu rūpniecības ēku un noliktavu būvniecībai ar kopējo platību 68,6 tūkst. m2 tika izsniegtas 47 būvatļaujas. Tas ir par 11 būvatļaujām mazāk un par 48,7% mazāku platību.

Plašāku informāciju par būvniecības produkcijas indeksiem un izdotajām atļaujām ēku būvniecībai var skatīt CSP mājaslapas datu bāzē sadaļā "Būvniecība".

 

Ar 2014. gada 4. ceturksni būvniecības statistikā ar terminu izdotās/izsniegtās būvatļaujas, atbilstoši "Būvniecības likumam", saprot atzīmes izdarīšanu būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. 

 

Papildu informācija:
Uzņēmumu strukturālās un inovāciju statistikas daļa
ArvīdsUibo
Tālr. 67366857