2014. gada 2. pusgadā vislielākais cenu kāpums augstākās klases finierklučiem

08.04.2015

2014. gada 2. pusgadā, salīdzinot ar 2014. gada 1. pusgadu, A kategorijas bērza finierkluču cena palielinājusies par 13% jeb 11,7 eiro/m3 bez PVN, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) jaunākie dati par apaļo kokmateriālu vidējām iepirkuma cenām. Ievērojamais finierkluču iepirkuma cenas kāpums skaidrojams ar pieprasījuma pieaugumu pēc šī kokmateriāla bērza saplākšņa, zāģmateriālu un mēbeļu ražošanā. Finierklučiem ir lieli realizācijas apjomi Latvijā un ārvalstu tirgos, kas saistīts ar būvniecības attīstību un kredītu pieejamību.

Salīdzinot ar 2013. gada 2. pusgadu, A kategorijas finierkluču iepirkuma cena augusi pat par vidēji 22 eiro/m3 bez PVN jeb 33%. B kategorijas finierkluču iepirkuma cena 2014. gada 2. pusgadā salīdzinājumā ar 2014. gada 1. pusgadu palielinājās vidēji par 2% jeb 1 eiro/m3 bez PVN.

2014. gada 2. pusgadā, salīdzinot ar 2014. gada 1. pusgadu, skujkoku apaļkoku segmentā vislielākais iepirkuma cena kritums bija priedes zāģbaļķiem ar diametru virs 26 cm – vidēji par 5% jeb 4 eiro/m3 bez PVN. Nemainīga vidējā iepirkuma cena saglabājusies priedes zāģbaļķiem ar diametru 14–18 cm – 69 eiro/m3 bez PVN. Egles zāģbaļķiem ar diametru 18-26 cm un 14-18 cm  iepirkuma cenas salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu samazinājušās par 2 % jeb vidēji par 1–2 eiro/m3 bez PVN atkarībā no apaļkoku diametra.

Bērza zāģbaļķiem ar diametru 18-24 cm vidējās iepirkuma cenas 2014. gada 2. pusgadā, salīdzinot ar 2014. gada 1. pusgadu, palielinājās vidēji par 4% jeb par 2 eiro/m3 bez PVN.

Melnalkšņa zāģbaļķiem ar diametru virs 24 cm bija vērojams iepirkuma cenu kāpums par 7% jeb vidēji par 3 eiro/m3 bez PVN. Savukārt melnalkšņa zāģbaļķiem ar diametru 18–24 cm cenas samazinājās par 6% jeb vidēji par 2 eiro/m3 bez PVN. Apses zāģbaļķu segmentā iepirkuma cenas pieaugušas nedaudz – vidēji par 2%.

Apaļo kokmateriālu vidējās iepirkuma cenas sadalījumā pa koku sugām
un kokmateriālu sortimentiem
eiro/m3 bez PVN

Sortiments

2013. gada

2014. gada

1. pusgads

2. pusgads

1. pusgads

2. pusgads

Priede

diametrs līdz 14 cm

43,21

45,60

50,16

48,32

diametrs 14–18 cm

64,37

65,55

69,68

69,37

diametrs 18–26 cm

67,39

68,18

73,60

72,31

diametrs virs 26 cm

73,92

76,11

78,48

74,50

Egle

diametrs līdz 14 cm

46,77

47,71

52,61

48,09

diametrs 14–18 cm

66,19

67,52

71,21

70,05

diametrs 18–26 cm

74,22

71,30

74,04

72,27

diametrs virs 26 cm

75,08

76,44

75,08

74,27

Bērzs

diametrs 18–24 cm

49,26

49,53

53,19

55,54

diametrs virs 24 cm

59,08

59,45

64,63

65,24

Melnalksnis

diametrs 18–24 cm

37,02

38,73

37,13

34,88

diametrs virs 24 cm

43,51

43,54

39,50

42,17

Apse

diametrs 18–24 cm

37,34

38,32

38,30

36,53

diametrs virs 24 cm

43,44

44,17

43,67

44,55

Bērza finierkluči

A kategorija

59,53

65,11

76,76

86,56

B kategorija

54,47

58,95

62,69

63,87

Taras kluči (lapu koku)

36,75

36,92

36,46

36,80

 

Skuju koku zāģbaļķu iepirkuma cenas
eiro/m3 bez PVN

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Pēdējo 2 gadu laikā lapu koku taras kluču vidējās iepirkuma cenas saglabājušās nemainīgas – vidēji 37 eiro/m3 bez PVN.

Lapu koku zāģbaļķu, finierkluču un taras kluču iepirkuma cenas
eiro/m3 bez PVN

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Plašāka informācija par apaļo kokmateriālu iepirkuma cenām pieejama CSP datubāzē sadaļā "Mežsaimniecība".

 

Papildu informācija:
Vides un enerģētikas statistikas daļa
Ilva Graudiņa
Tālr. 67366744