2013.gadā energoresursu patēriņš samazinājās par 1,3%

17.06.2014

2013. gadā kopējais energoresursu patēriņš samazinājās par 1,3% salīdzinājumā ar 2012. gadu, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Kopējais energoresursu patēriņš ietver energoresursu patēriņu siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanas sektorā (pārveidošanas sektors), enerģētikas sektorā un gala patēriņā, kas ietver visas tautsaimniecības nozares, kā arī mājsaimniecības.

Kopējā energoresursu patēriņa salīdzinājums 2012. un 2013. gadā

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

* Hidroenerģija, vēja enerģija un elektroenerģijas neto imports
** Nolietotās riepas, sadzīves atkritumi kurināšanai, kokogles, salmi, cita biomasa, biogāze, biodegviela

2013. gadā tika novērotas būtiskas elektroenerģijas kopējā patēriņa izmaiņas, kas salīdzinājumā ar 2012. gadu samazinājās par 20%. Tas ir saistīts ar elektroenerģijas ražošanas apjomu samazinājumu hidroelektrostacijās.

Atjaunīgo energoresursu (AER) īpatsvars kopējā energoresursu patēriņā pakāpeniski pieaug katru gadu. 2008. gadā AER īpatsvars kopējā energoresursu patēriņā bija 29,81%, 2010. gadā – 32,49%, 2012. gadā – 35,78%, bet 2013. gadā šis rādītājs var sasniegt 37%. Latvijā izmantojamie AER ir vietējie energoresursi, tāpēc, palielinoties AER kopējam patēriņam, mazinās Latvijas enerģētiskā atkarība no importējamiem energoresursiem.

Energoresursu patēriņš siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanas sektorā (pārveidošanas sektors) 2013. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu palielinājās par 10,5%. Tas ir saistīts ar būtisku koģenerācijas staciju skaitu pieaugumu: 2013. gadā darbojās 166 koģenerācijas staciju, kuru uzstādītā elektriskā jauda bija par 19% lielāka nekā 2012. gadā. Siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanā Latvijā pārsvarā izmanto neatjaunojamos energoresursu dabasgāzi, taču tās īpatsvars pārveidošanas sektorā pakāpeniski samazinās. Piemēram, 2008. gadā dabasgāzes īpatsvars pārveidošanas sektorā bija 81%, 2012. gadā – 74%, bet 2013. gadā – 69%. Samazinoties dabasgāzes īpatsvaram, pieaug AER īpatsvars, kas trīs gadu laikā palielinājās par 13% un 2013. gadā sasniedza 29%. Tas ir svarīgs rādītājs, ņemot vērā, ka AER, kuri tiek izmantoti pārveidošanas sektorā, ir vietējie energoresursi: kurināmā koksne, biogāze, biodegviela.

Energoresursu gala patēriņš 2013. gadā bija par 2,7% mazāk nekā 2012. gadā. Energoresursu patēriņa samazinājums 2013. gadā tika novērots: lauksaimniecībā, rūpniecībā, mājsaimniecībās, turpretī transporta sektorā novērots neliels pieaugums (+1,3%).
 

Energoresursu gala patēriņa salīdzinājums 2012. un 2013. gadā

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Būtisks pieaugums transporta sektorā tika novērots sašķidrinātai naftas gāzei: tas patēriņš salīdzinājumā ar 2012. gadu palielinājās par 21,5%, savukārt benzīna patēriņš transporta sektorā 2013. gadā bija par 9,4% mazāks nekā 2012. gadā. Dīzeļdegviela ir galvenais energoresurss, kas tiek izmantots transporta sektorā. Tās īpatsvars transporta sektorā 2013. gadā bija 59%. Biodīzeļdegvielas un bioetanola īpatsvars transporta sektorā ir zems – 2013. gadā tas bija 1,7%, kas ir par 0,1% mazāk nekā 2012. gadā. Arī saražotais biodegvielas daudzums 2013. gadā samazinājās par 25,9% salīdzinājumā ar 2012. gadu.

Energoresursu patēriņš rūpniecības sektorā 2013. gadā samazinājās par 6,1% salīdzinājumā ar 2012. gadu. Vislielākais energoresursu patēriņa samazinājums (-68,2%) tika novērots metālu un metāla izstrādājumu ražošanā. AER īpatsvars rūpniecības sektorā 2013. gadā bija 36,2%. Tā lielo īpatsvaru veido kurināmā koksne, ko izmanto koksnes, koka un korķu izstrādājumu ražošanā.

Energoresursu patēriņš mājsaimniecībās 2013. gadā bija par 4,5% mazāks nekā 2012. gadā. 2013. gadā salīdzinājumā ar 2012. gadu mājsaimniecībās par 6% samazinājās kurināmās koksnes patēriņš, dabasgāzes patēriņš samazinājās par 6,8%, savukārt siltumenerģijas patēriņš – par 4,3%. Tas ir skaidrojams ar to, ka 2013. gada apkures periodā vidējā gaisa temperatūra bija augstāka nekā 2012. gadā.

Energoresursu patēriņa struktūra mājsaimniecībās 2013. gadā
Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Mājsaimniecībās energoresursu patēriņa struktūra būtiski nemainās katru gadu. Mājsaimniecībās pārsvarā izmanto kurināmo koksni, no kuras 91% ir malka.

 

Papildu informācija
Vera Suzdaļenko
Sagatavojusi Vides un enerģētikas statistikas daļa
tālr. 67366768