2013. gadā nedaudz pieaudzis ceļotāju skaits

19.06.2014

2013. gadā vairāk nekā 1,3 miljoni iedzīvotāji, kas sasnieguši 15 gadu vecumu, devās atpūtas un citos personiskajos braucienos. Tas ir par 3,4% vairāk nekā 2012. gadā, liecina jaunākie Centrālās statistikas pārvaldes dati.


Analizējot ceļotājus pēc dzimuma, 54,0% no ceļotājiem bija sievietes, kas ir par 4,1% vairāk nekā 2012.gadā. Ceļotāju skaits, kas devās ceļojumos gan pa Latviju, gan uz ārvalstīm, pieauga salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu visās vecuma grupās. Par 10,3% samazinājās to ceļotāju skaits, kas ceļoja tikai pa Latviju. Kā galveno neceļošanas iemeslu 49,8% respondentu minēja nepietiekamas finanses, savukārt vecuma grupā virs 65 gadiem 57,3% aptaujāto norādīja veselības stāvokli vai ierobežotas pārvietošanās iespējas.


Latvijas iedzīvotāji devās 11,4 milj. vienas dienas un vairākdienu atpūtas un citos personiskajos braucienos pa Latviju, kas ir par 5,9% vairāk nekā 2012. gadā. Analizējot braucienus pēc mērķiem un ilguma, par 17,6% pieauga vienas dienas atpūtas braucieni pa Latviju. Lai arī kopumā vietējie vairākdienu atpūtas un citi personiskie braucieni 2013. gadā saruka par 17,1%, tomēr vidējais brauciena ilgums pieauga no 2,1 nakts 2012. gadā līdz 2,3 naktīm 2013. gadā. Analizējot vietējos ceļojumus pēc galamērķa, vairākdienu atpūtas braucienos kā galveno norādīja Pierīgu (37,6%) un Kurzemi (17,3%), tomēr apmeklēt radus un draugus visvairāk devās uz Latgali (21,1%). Vidēji diennaktī ceļotāji atpūtas un citos personiskajos braucienos tērēja 17,4 eiro.


Latvijas iedzīvotāji uz ārvalstīm atpūtas, citos personiskajos un darījumu braucienos kopumā devās 1,8 milj. reižu, kas bija par 2,9 % mazāk nekā 2012. gadā. Tomēr vidējais brauciena ilgums uz ārvalstīm pieauga no 5,9 naktīm 2012. gadā līdz 6,4 naktīm 2013. gadā. Arī braucienos uz ārvalstīm pieaugusi tendence doties vienas dienas braucienos, kas ir par 22.8 % vairāk nekā iepriekšējā gadā. Ceļotāji atpūtas un citos personiskajos ārvalstu braucienos ar nakšņošanu vidēji tērēja 56,1 eiro diennaktī, kas ir par 2,3% vairāk kā iepriekšējā gadā.
No visiem vairākdienu ārvalstu braucieniem visvairāk veikti braucieni uz Krieviju (13,0%), Igauniju (12,7%) un Lietuvu (9,9%).
 

Atpūtas un darījumu braucieni uz ārvalstīm 2013.gadā

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

2013. gadā par 23,9% ir pieaudzis braucienu skaits uz Krieviju, par 17,0% pieaudzis ceļojumu skaits uz Somiju, uz Spāniju un Igauniju – par aptuveni 12,0%, savukārt uz Turciju – par 6,3%.


Analizējot vairākdienu ārvalstu braucienus pēc mērķa, 44,6% bija atpūtas braucieni, 26,3 % radinieku un draugu apmeklējumi, 6,6% citi personiskie, savukārt 22,5 % bija darījumu braucieni.


Dodoties vairākdienu ārvalstu braucienos 38,1% braucienu tika izmantota lidmašīna, 34,0% automašīna, 17,8% autobuss, 7,5% kuģis, 2,4% vilciens, kā arī 0,2% cits transporta veids.
 

 

Plašāka informācija par apsekojuma rezultātiem un metodoloģiju ir pieejama CSP datubāzē Tūrisms.

Papildu informācija:
Transporta un tūrisma statistikas daļa
Edīte Miezīte
Tālr.67366810