2013. gadā izdevumi sociālajai aizsardzībai palielinājās par 6,1%

25.11.2014

2013. gadā izdevumi sociālajai aizsardzībai Latvijā saskaņā ar ESSPROS1 metodoloģiju bija 3 276,8 milj. eiro, kas ir par 188,4 milj. eiro vairāk nekā 2012. gadā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) provizoriskie dati.

2013. gadā lielākais izdevumu pieaugums (par 22,7%) bija bezdarbnieku atbalsta pasākumiem – galvenokārt bezdarbnieku pabalstiem un aktīvās nodarbinātības pasākumiem. Izdevumi bezdarbnieku pabalstam pieauga no 58,1 milj. 2012. gadā līdz 74,2 milj. 2013. gadā, ko ietekmēja likumdošanā veiktās izmaiņas pabalsta apmēra piešķiršanas nosacījumos2.

Sociālās aizsardzības izdevumi Latvijā saskaņā ar ESSPROS klasifikāciju (milj. eiro)

 

2011

2012

2013

(provizoriskie dati)

Izdevumu izmaiņas 2013.g.pret 2012.g., %

milj. eiro

%

Kopējie izdevumi sociālajai aizsardzībai

3 060,0

3 088,4

3 276,8

100,0

+6,1

tai skaitā atbilstoši funkcijai:

 

 

 

 

 

   slimība/veselības aprūpe

640,5

667,2

723,7

22,1

+8,5

   invaliditāte

261,5

269,6

282,0

8,6

+4,6

   vecums

1 600,5

1 653,8

1 708,5

52,1

+3,3

   apgādnieka zaudējums

52,3

49,5

47,8

1,5

-3,5

   ģimene/bērni

228,2

219,1

261,8

8,0

+19,5

   bezdarbs

143,3

112,3

137,8

4,2

+22,7

   mājoklis

30,1

29,2

26,2

0,8

-10,2

   sociālā atstumtība

51,7

42,5

31,8

1,0

-25,0

 administratīvās izmaksas 3

51,4

44,5

56,3

1,7

+26,5

 citi izdevumi

0,5

0,7

0,8

0,0

+15,7

Kopš 2009. gada izdevumi ģimenes un bērnu atbalstam ir samazinājušies, kas skaidrojams ar 2009. gada 16. jūnijā pieņemtajā likumā "Par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. gada līdz 2012. gadam" noteiktajiem pabalstu apmēra ierobežojumiem. Savukārt 2013. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, izdevumi pieauga par 19,5%. To sekmēja vecāku, maternitātes un paternitātes pabalstu izmaksas ierobežojumu samazināšana, kā arī bērna kopšanas un minimālā vecāku pabalsta apmēra palielināšana.

Pērn samazinājās izdevumi sociālās atstumtības mazināšanai, kas galvenokārt saistīts ar pašvaldību izmaksājamā pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (turpmāk GMI pabalsts) izdevumu samazināšanos. Salīdzinot ar 2012. gadu, kad izdevumi GMI pabalstam bija 23,8 milj. eiro, 2013. gadā tie samazinājās par 45,8% un bija 12,9 milj. eiro. Labklājības ministrijas dati liecina, ka 2013. gada laikā GMI pabalsta saņēmēju skaits samazinājās no 39 tūkst. personām janvārī līdz 26 tūkst. personām decembrī.

Sociālās aizsardzības izdevumi 2013. gadā veidoja 14,1% no iekšzemes kopprodukta (IKP), kas ir par 0,1 vienu procentpunktu vairāk nekā 2012. gadā (14,0% no IKP). 2012. gadā sociālās aizsardzības izdevumi Igaunijā bija 15,4% no IKP, Lietuvā – 16,5% no IKP, savukārt Eiropas Savienībā – vidēji 29,5% no IKP.

____________________________________

1 Eiropas statistikas sistēmā katru gadu tiek apkopoti un publicēti harmonizēti dati par sociālās aizsardzības izdevumiem saskaņā ar Eiropas Kopienu Statistikas biroja (Eurostat) izstrādāto ESSPROS (Eiropas Integrētās sociālās aizsardzības statistikas sistēma) metodoloģiju. Latvija datu apkopošanu par sociālo aizsardzību atbilstoši ESSPROS uzsāka 2004.gadā. Dati par sociālās aizsardzības izdevumiem atrodami CSP mājaslapā. To apkopošanai tiek izmantoti dažādu valsts institūciju sniegtā informācija. ESSPROS izdevumi tiek finansēti no valsts un pašvaldību budžetiem, darba devēju sociālajiem maksājumiem u.c.

2 Sākot ar 2013. gada 1. janvāri bezdarbnieka pabalsta saņemšanas ilgums visiem bezdarbniekiem ir 9 mēneši neatkarīgi no apdrošināšanas stāža.

3 Administratīvie izdevumi iegūti aprēķinu rezultātā.

 

Papildu informācija:
Dzīves līmeņa statistikas daļa
Kārlis Smudzis
Tālr. 67366948