2013. gada 2. aprīlī tiks uzsākts kārtējais apsekojums “Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībās”

28.03.2013

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) šī gada 2. aprīlī uzsāks ikgadējo apsekojumu “Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībās”, kas ilgs līdz 28. jūnijam. Tā ietvaros iedzīvotājiem uzdos jautājumus par datora un interneta lietošanu.

Tiks aptaujātas mājsaimniecības, kurās dzīvo vismaz viena persona vecumā no 16 līdz 74 gadiem. Adreses apsekojumam tika izvēlētas ar nejaušas gadījuma izlases metodi.

Pirms aptaujas veikšanas mājsaimniecībām tiks izsūtīta vēstule un neliels informatīvs buklets. Atkarībā no vēstulē norādītā intervijas veida, CSP intervētājs piezvanīs vai, ierodoties mājsaimniecībā, uzrādīs darba apliecību ar fotogrāfiju. Klātienes interviju gadījumā, respondents, zvanot uz vēstulē norādīto tālruņa numuru, var norunāt sev izdevīgāku tikšanās laiku. Aptaujas ilgums katrai personai ir aptuveni 10 minūtes.

Savā darbā intervētāji ievēro Fizisko personu datu aizsardzības likumu un Valsts statistikas likumu un neizpauž informāciju, kas tiem kļuvusi zināma, pildot amata pienākumus.

Apsekojuma rezultātā iegūtie kopsavilkumu dati nodrošinās Latvijas un ārvalstu datu lietotājus ar kvalitatīvu un starptautiski salīdzināmu statistisko informāciju par datoru un interneta lietošanu mājsaimniecībās un iedzīvotāju vidū valstī, un tiks izmantoti, lai plānotu attīstības iespējas nozarē. Ar šīs aptaujas rezultātiem ikviens Latvijas iedzīvotājs varēs iepazīties jau oktobra sākumā CSP mājaslapas datubāzē www.csb.gov.lv. Iepriekšējo gadu apsekojumu rezultātus var apskatīt CSP publikācijā “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietošana mājsaimniecībās 2012.gadā”, CSP mājaslapas datubāzē un Latvijas statistikas gadagrāmatā. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju raksturojošie statistikas dati ir pieejami arī Eiropas statistikas biroja Eurostat mājaslapas datubāzē (epp.eurostat.ec.europa.eu).

CSP aicina iedzīvotājus būt atsaucīgiem un aktīvi sadarboties ar intervētājiem, jo kvalitatīvu datu iegūšanai ir svarīga katra iedzīvotāja atbilde.

Apsekojums tiek veikts ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu.

 

Sagatavojusi Tirdzniecības un pakalpojumu statistikas daļa
Tālr. 67366725
Ineta Kromane