2012.gada laikā darba samaksa palielinājās par 17 latiem jeb 3,7%

01.03.2013

Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie dati liecina, ka 2012.gadā mēneša vidējā darba samaksa bija 481 lats, un tās pieauguma temps, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, samazinājās. 2011.gadā darba samaksas kāpums bija 4,4%, turklāt gan sabiedriskajā, gan privātajā sektorā tas bija līdzīgs – atbilstoši 4,7% un 4,6%. Savukārt pērnajā gadā straujāks pieaugums bija vērojams sabiedriskajā sektorā.

2012.gadā sabiedriskajā sektorā darba samaksa palielinājās par 4,5% (no 493 līdz 515 latiem), bet privātajā – par 3,5% (no 447 līdz 463 latiem). Vispārējās valdības sektorā pieaugums bija 2,6% (no 454 līdz 466 latiem).

Vidējā mēneša neto darba samaksa pieauga par 3,9% (no 330 līdz 343 latiem). Reālais neto darba samaksas pieaugums, ņemot vērā patēriņa cenu kāpumu par 2,3% gada laikā, bija 1,6%.

Mēneša vidējās bruto darba samaksas pārmaiņas pa sektoriem
(% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)

 

 

2012

I cet.

2012

II cet.

2012

III cet.

2012

IV cet.

2012

Pavisam

3.6

*3.8

*3.5

4.0

3.7

Privātajā sektorā

4.1

*3.5

*2.7

3.8

3.5

Sabiedriskajā sektorā

3.1

4.6

5.2

4.9

4.5

  no tā

 

 

 

 

 

vispārējās valdības sektorā

1.3

1.7

3.5

3.6

2.6

2012.gada 4.ceturksnī mēneša vidējā bruto darba samaksa valstī bija 494 lati, un, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, tā pieauga par 4,0%. Sabiedriskajā sektorā pieaugums bija 4,9%, no tā vispārējās valdības sektorā – 3,6% un privātajā sektorā – par 3,8%.

Salīdzinot ar 2012.gada 3.ceturksni, mēneša vidējā bruto darba samaksa valstī 4.ceturksnī palielinājās par 11 latiem jeb 2,3%. Sabiedriskajā sektorā šajā periodā tā pieauga par 2,5%, bet privātajā – par 2,1%.

Darbinieku skaitā ietverot arī algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos (APSD) iesaistītos bezdarbniekus, mēneša vidējā bruto darba samaksa 2012.gadā bija 477 lati. Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem 2012.gadā APSD piedalījās 30,5 tūkst. bezdarbnieku. 

Mēneša vidējā bruto darba samaksa pa sektoriem (latos)

2012.gadā darba samaksa visstraujāk augusi transporta un uzglabāšanas nozarē – par 7,7%, kā arī elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas nozarē un valsts pārvaldē – par 4,9%. Vismazākais pieaugums bija vērojams lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā - 0,7%, bet ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē darba samaksa samazinājās par 1,0%.

Apstrādes rūpniecībā 2012.gadā, salīdzinot 2011.gadu, mēneša bruto darba samaksa pieauga straujāk nekā vidēji valstī - par 4,6%, bet būvniecībā - par 2,0%.

Mēneša vidējā bruto darba samaksa pa saimniecisko darbību veidiem
(latos)

 

2011

2011

VI cet.

2012

2012

I cet.*

2012

II cet.*

2012

III cet.*

2012

IV cet.

Pārmaiņas, %

2012

pret 2011

2012

IV cet. pret 2011

IV cet.

2012

IV cet. pret 2012

III cet.

Pavisam

464

475

481

466

481

483

494

3.7

4.0

2.3

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

449

470

452

428

445

465

468

0.7

-0.4

0.6

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

518

537

513

518

480

518

541

-1.0

0.9

4.6

Apstrādes rūpniecība

426

440

446

427

443

452

459

4.6

4.3

1.5

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

668

642

701

627

716

754

710

4.9

10.7

-5.8

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

481

498

498

472

499

498

521

3.5

4.5

4.5

Būvniecība

437

449

446

433

436

453

458

2.0

1.9

1.0

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

391

401

409

399

408

409

420

4.7

4.9

2.6

Transports un uzglabāšana

504

524

543

511

563

538

558

7.7

6.4

3.6

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi

300

298

312

310

314

315

309

3.9

3.5

-2.0

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi

779

804

788

794

760

781

815

1.1

1.4

4.3

Finanšu un apdrošināšanas darbības

966

989

1005

1017

1016

988

998

4.0

0.9

1.0

Operācijas ar nekustamo īpašumu

399

404

414

396

414

421

424

3.6

5.1

0.7

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

591

594

602

593

595

589

631

1.9

6.3

7.2

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība

429

441

437

433

430

429

454

1.8

3.0

5.8

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

547

573

573

547

573

579

594

4.9

3.6

2.7

Izglītība

401

400

407

393

406

411

417

1.4

4.4

1.6

Veselība un sociālā aprūpe

440

448

450

432

453

453

464

2.5

3.5

2.4

Māksla, izklaide un atpūta

388

392

397

384

399

399

407

2.4

3.9

2.1

Citi pakalpojumi

383

399

402

396

392

406

413

4.8

3.4

1.7

Plašāka informācija par darba samaksu Latvijā ir pieejama CSP datubāzē.

___________________

Paskaidrojumi.

Datu avots: individuālo komersantu, komercsabiedrību, valsts un pašvaldību iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un administratīvie datu avoti.

Sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk, kā arī nodibinājumi, biedrības un fondi un to komercsabiedrības. Informācijā nav ietverti dati par nodibinājumiem, biedrībām un fondiem un to komercsabiedrībām.

Vispārējās valdības sektors saskaņā ar Eiropas kontu sistēmu (EKS’95) ietver valsts un pašvaldību iestādes, sociālās apdrošināšanas fondu, valsts un pašvaldību kontrolētos un finansētos komersantus.

Mēneša vidējās darba samaksas pārmaiņas aprēķinātas no nenoapaļotas vērtības, t.i., ņemot vērā santīmus.

Aprēķinot vidējo darba samaksu, algoto darbinieku skaits tiek pārrēķināts normālā darba laika vienībās, tā novēršot dažādu darba slodžu atalgojuma atšķirības.

* Dati precizēti.

 

Sagatavojusi Darba samaksas statistikas daļa
Lija Luste
Tālr. 67366917