2012. gadā vidējais eksporta vienības vērtības līmenis pieauga par 3,7 %

22.02.2013

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2012. gadā, salīdzinot ar 2011. gadu, vidējais eksporta vienības vērtības (VV) līmenis pieauga par 3,7 % un vidējais importa vienības vērtības līmenis – par 7,9 %.

2012. gada 4. ceturksnī salīdzinājumā ar 2011. gada 4. ceturksni vienības vērtība eksportētajām precēm pieauga par 5,5 % un importētajām precēm – par 7,5 %. Savukārt, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, vienības vērtība eksportprecēm pieauga par 1,4 %, bet importprecēm - par 0,1 %.
 

Vienības vērtību pārmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni, %

2012. gada 4. ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, vidējo eksporta vienības vērtības līmeni visvairāk paaugstināja VV pieaugums pārtikas rūpniecības ražojumiem, dzīviem dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem, kā arī koksnei un tās izstrādājumiem.

Lielākā ietekme uz vidējo importa vienības vērtības līmeni 2012. gada 4. ceturksnī, salīdzinot ar 3. ceturksni, bija VV pieaugumam pārtikas rūpniecības ražojumiem, ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumiem, kā arī dzīviem dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem.


Vienības vērtību pārmaiņas nozīmīgākajās preču grupās, %

 

Vienības vērtību pārmaiņas 2012. gada 4. ceturksnī, salīdzinot ar

2011. gada 4. ceturksni

2012. gada 3. ceturksni

eksports

imports

eksports

imports

Pavisam

5,5

7,5

1,4

0,1

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti

4,8

9,3

6,6

2,7

Augu valsts produkti

20,8

11,4

5,9

0,0

Pārtikas rūpniecības ražojumi (ieskaitot dzērienus un tabaku)

16,7

8,8

5,4

2,1

Minerālprodukti

3,1

11,1

-0,8

0,0

Ķīmiskās rūpniecības un saskarnozaru ražojumi

8,6

3,5

2,4

1,1

Plastmasas un to izstrādājumi

9,9

9,2

0,1

0,3

Koksne un tās izstrādājumi

1,2

3,1

1,6

-0,9

Tekstils un tekstilizstrādājumi

5,6

5,4

1,7

-0,3

Metāli un to izstrādājumi

-2,2

-0,7

-1,6

-1,5

Mehānismi un elektroiekārtas

10,2

5,4

0,2

-0,3

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums

-4,6

14,0

-0,7

0,8

Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē. Informācija par eksporta un importa vienības vērtības indeksiem š.g. 1. ceturksnī tiks publicēta CSP datubāzēs 2013. gada 27. maijā. Turpmāk preses paziņojumi par ārējās tirdzniecības vienības vērtību pārmaiņām netiks publicēti.


Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Tatjana Ballode
Tālr. 67366813