2012. gada marta beigās tiks uzsākts kārtējais apsekojums "Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībās"

23.03.2012

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) šī gada marta beigās uzsāks ikgadējo apsekojumu “Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībās”, kas ilgs līdz jūnija beigām. Tā ietvaros iedzīvotājiem tiks uzdoti jautājumi par datora un interneta lietošanu, internetā veiktajām aktivitātēm, sadarbību ar valsts vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, pirkumiem interneta veikalos u.tml. Papildus šogad būs arī jauni jautājumi par mobilā interneta lietošanu ārpus mājām vai darba.

Tiks aptaujātas mājsaimniecības, kas atlasītas ar nejaušās izlases metodes palīdzību un kurās dzīvo vismaz viena persona vecumā no 16 līdz 74 gadiem. Respondentu sniegtā informācija tiks izmantota tikai vispārīgā, apkopotā veidā, kas pilnībā izslēgs iespēju identificēt katra atsevišķi ņemta iedzīvotāja sniegtos datus.

Daļa interviju norisināsies klātienē, daļa – telefoninterviju veidā. Pirms tam mājsaimniecībām tiks izsūtīta vēstule, kurā būs norādīts intervijas veids, un neliels informatīvs buklets. Klātienes interviju gadījumā, respondents, zvanot uz vēstulē norādīto tālruņa numuru, var norunāt sev izdevīgāku tikšanās laiku. Intervētāji, ierodoties mājsaimniecībās, uzrādīs dienesta apliecību ar fotogrāfiju. Intervijas ilgums, atkarībā no personu skaita mājsaimniecībā, būs aptuveni 15–30 minūtes.

Apsekojuma rezultātā iegūtie kopsavilkumu dati raksturos informācijas sabiedrības attīstību Latvijā, un tiks izmantoti, lai plānotu interneta pielietošanas iespējas un ar to saistīto ekonomisko un sociālo procesu attīstību. Ar šīs aptaujas rezultātiem ikviens Latvijas iedzīvotājs varēs iepazīties jau oktobra vidū CSP mājaslapā. Iepriekšējo gadu apsekojumu rezultātus var apskatīt datu krājumā “Par informācijas sabiedrību Latvijā”, CSP mājaslapas datubāzē www.csb.gov.lv un Latvijas statistikas gadagrāmatā. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju raksturojošie statistikas dati ir pieejami arī Eiropas statistikas biroja Eurostat mājaslapas datubāzē www.eurostat.cec.eu.int.

CSP aicina iedzīvotājus būt atsaucīgiem un aktīvi sadarboties ar intervētājiem, jo kvalitatīvu datu iegūšanai ir svarīga katra iedzīvotāja atbilde.

Apsekojums tiek veikts ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu.

 

Sagatavojusi Tirdzniecības un pakalpojumu statistikas daļa
Tālr. 67366725
Ineta Kromane