2011. gada aprīlī tiks uzsākts kārtējais apsekojums “Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībās”

29.03.2011

Šogad no aprīļa līdz jūnijam notiks ikgadējais apsekojums “Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībās”, kuru veiks Centrālā statistikas pārvalde (CSP). Tā ietvaros iedzīvotājiem tiks uzdoti jautājumi par datora un interneta lietošanas biežumu, izmantošanas vietām, internetā veiktajām aktivitātēm, pirkumiem interneta veikalos u.tml. Papildus būs arī jautājumi par personu e-prasmēm.

Daļa interviju norisināsies klātienē, daļa - telefoninterviju veidā. Pirms tam mājsaimniecībām tiks izsūtīta vēstule, kurā būs norādīts par intervijas formu un informatīvs buklets. Klātienes interviju gadījumā, respondents, zvanot pa vēstulē norādīto telefona numuru, var sarunāt sev piemērotāko intervijas datumu un laiku. Intervētāji, ierodoties mājsaimniecībās, uzrādīs dienesta apliecību ar fotogrāfiju, uzdos aptaujas anketā paredzētos jautājumus. Telefoninterviju gadījumā intervija ilgs vidēji 20 minūtes.

Apsekojuma rezultātā iegūtie kopsavilkumu dati būs informācijas avots par situāciju informācijas sabiedrības nozarē, un tiks izmantoti, lai plānotu interneta pielietošanas iespējas un ar to saistīto ekonomisko un sociālo procesu attīstību. Iepriekšējo gadu apsekojumu rezultātus var apskatīt datu krājumā “Par informācijas sabiedrību Latvijā”, CSP mājaslapas datubāzē www.csb.gov.lv un Latvijas statistikas gadagrāmatā. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju raksturojošie statistikas dati ir pieejami arī Eiropas statistikas biroja Eurostat  mājaslapas datubāzē (www.eurostat.cec.eu.int).

CSP aicina iedzīvotājus būt atsaucīgiem un pretimnākošiem, aktīvi sadarboties ar intervētājiem, jo kvalitatīvu datu iegūšanai ir svarīga katra iedzīvotāja atbilde.

Ar šīs aptaujas rezultātiem ikviens Latvijas iedzīvotājs varēs iepazīties jau oktobra vidū CSP mājaslapā.

Respondentu sniegtā informācija tiks izmantota tikai vispārīgā, apkopotā veidā, kas pilnībā izslēgs iespēju identificēt katra atsevišķi ņemta iedzīvotāja sniegtos datus. Tas tiks nodrošināts katrai mājsaimniecībai piešķirot kodu, un apsekojuma tālākajā datu apstrādes gaitā individuāla personu identificējoša informācija nebūs pieejama.

Apsekojums tiek veikts ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu.

 

Sagatavojusi Tirdzniecības un pakalpojumu statistikas daļa
Tālr. 67366725
Ineta Kromane