2007.gada otrajā ceturksnī iekšzemes kopprodukta apjoms pieaudzis par 11.3%

09.08.2007

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes iepriekšējo novērtējumu, kas pamatojas uz pašlaik pieejamajiem statistikas datiem un ekonometriskajiem modeļiem, 2007.gada otrajā ceturksnī iekšzemes kopprodukta (IKP) apjoms, salīdzinot ar 2006.gada otro ceturksni, ir pieaudzis par 11.3 %.

Precizēts un izvērsts 2007. gada otrā ceturkšņa IKP pieauguma temps un vērtība tiks publiskoti 2007. gada 7. septembra preses izlaidumā.

Sagatavojusi Nacionālo kontu daļa
Tālr. 7366961
Elita Kalniņa