2. ceturksnī būvniecībā vērojams kritums par 19 %

11.08.2016

2016. gada 2. ceturksnī, salīdzinot ar 2015. gada attiecīgo periodu, būvniecības produkcijas apjoms pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 19 %,liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) jaunākie dati.Būvniecības produkcijas apjoms faktiskajās cenās bija 325,4 milj. eiro.

Būvniecības produkcijas apjoma indekss
(2010=100)

 

Ēku būvniecības apjoms samazinājās par 4,7 %, ko veidoja būvapjoma kritums nedzīvojamo ēku būvniecībā – par 9,7 %, savkārt dzīvojamo māju būvniecībā bija produkcijas apjoma pieaugums par 9,9 %.

Inženierbūvju produkcija 2.ceturksnī, salīdzinot ar pagājušā gada 2.ceturksni, samazinājās par 33,8 % un to ietekmēja samazinājums ostu, ūdensceļu, dambju un citu hidrobūvju būvniecībā par 49,2 %, tiltu un tuneļu būvniecībā-par 41,2 %, kā arī autoceļu, ielu, ceļu, lidlauku skrejceļu un dzelzceļu būvniecībā - par 32,7 %. Pieauga maģistrālo cauruļvadu, maģistrālo sakaru un elektropārvades līniju būvniecība - par 33,9 %, kā arī vietējās nozīmes cauruļvadu un kabeļu būvniecība - par 12,7 %.

 

Būvniecības produkcijas apjoms un tā pārmaiņas

 

Pavisam (faktiskajās cenās, milj. eiro)

2016. gada 1.pusgadā, salīdzinot ar 2015.gada 1.pusgadu,% (salīdzināmajās cenās kalendāri izlīdzināts)

2016.gada 2.ceturksnī,

salīdzinot ar

2016.gada 1.pusgadā 

2016. gada 2. ceturksnī

2016.gada 1.ceturksni,% (salīdzināmajās cenās sezonāli izlīdzināts)

2015.gada 2.ceturksni,% (salīdzināmajās cenās kalendāri izlīdzināts)

Kopā

528,8

325,4

-18,9

-4,5

-19,0

Dzīvojamās mājas, kopā

92,4

57,1

-6,8

 

19,7

9,9

Nedzīvojamās ēkas, kopā

250,2

137,4

-5,9

 

-3,0

-9,7

Viesnīcas un tām līdzīga lietojuma ēkas

33,7

19,6

134,8

8,9

160,2

Biroju ēkas

44,8

25,0

27,8

-11,0

34,7

Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas

13,8

9,4

-28,9

94,0

-21,9

Rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas

37,6

16,4

-20,4

-34,7

-34,1

Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības iestāžu ēkas

15,2

10,2

-67,5

-4,3

-66,8

Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas

12,9

7,9

-32,7

 

-4,6

-39,5

Inženierbūves, kopā

186,2

130,9

-35,3

10,1

-33,8

Autoceļi, ielas, ceļi, lidlauku skrejceļi, dzelzceļi

72,3

58,6

-31,5

-14,9

-32,7

Tilti un tuneļi

6,3

5,3

-51,5

55,7

-41,2

Ostas un dambji

13,6

7,3

-41,0

-11,7

-49,2

Maģistrālie cauruļvadi, maģistrālās sakaru un elektropārvades līnijas

37,4

25,8

10,6

24,7

33,9

Vietējās nozīmes cauruļvadi un kabeļi

37,9

22,5

24,9

-4,0

12,7

 

2016. gada 2. ceturksnī izsniegtas 496 būvatļaujas1 viena dzīvokļa māju būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai ar kopējo platību 93,4 tūkst. kvadrātmetru, kas, salīdzinot ar 2015. gada 2. ceturksni, ir par 80 būvatļaujām mazāk un par 22,3 % mazāku paredzamo platību. No kopējā izsniegto būvatļauju skaita jaunajai būvniecībai 2016.gada 2.ceturksnī izsniegtas 363 būvatļaujas ar paredzamo platību 71,5 tūkst. kvadrātmetru.

Rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu būvniecībai izsniegta 51 būvatļauja ar kopējo paredzamo platību 61,2 tūkst. kvadrātmetru, kas, salīdzinot ar 2015. gada 2. ceturksni, ir par 9 būvatļaujām mazāk un par 18,8 % mazāku paredzamo platību. Lielākā daļa no izsniegtajām būvatļaujām rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu būvniecībai bija jaunbūvēm –32 būvatļaujas, kopējā paredzamā platība – 43,2 tūkst. kvadrātmetru.

Plašāka informācija par būvniecības produkcijas indeksiem un izdotajām būvatļaujām ēku būvniecībai pieejama CSP datu bāzē sadaļā „Būvniecība”.

1No 2014. gada 4. ceturkšņa būvniecības statistikā termins „izdotās būvatļaujas” raksturo izdarīto atzīmju skaitu būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

Mediju jautājumi:
Beate Danusēviča, Sanda Rieksta
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 67366621, 27880666
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
Sandra Vītola
Sandra [dot] Vitola [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr. 67366739