1.ceturksnī pārvadāto kravu un pasažieru apjoms pieaudzis par 1,6%

02.06.2014

2014.gada 1.ceturksnī, salīdzinot ar 2013.gada 1.ceturksni, svarīgākajās transporta nozarēs pārvadāto kravu kopējais apjoms ir pieaudzis par 1,6%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotā informācija par kravu pārvadājumiem.

2014.gada 1.ceturksnī ar dzelzceļa transportu pārvadāja 17 milj. t kravu, kas ir par 7,6% vairāk nekā pagājušā gada 1.ceturksnī.

Kravu pārvadājumi ar dzelzceļa transportu ceturkšņos, milj.t

Datu avots: Centrālā statistikas pāvalde

Iekšzemē ar dzelzceļa transportu pārvadāja 0,2 milj.t kravu – par 9,9% mazāk nekā 2013.gada janvārī – martā. Starptautiskajos dzelzceļa kravu pārvadājumos pārvadāto kravu apjoms pieauga par 1,2 milj.t jeb 7,9%. Importa kravu pārvadājumi pieauga par 12,4% bet eksporta kravu pārvadājumi samazinājās par 9,9%. Kravu pārvadājumi tranzītā caur Latviju samazinājās par 34,8%. Dzelzceļa transporta kravu pārvadājumi uz un no Latvijas ostām veidoja 83,6% no starptautiskajiem pārvadājumiem un pieauga par 13,9%.

Ar autotransportu 1.ceturksnī pārvadāja 11,1 milj.t kravu, kas ir par 0,6 milj.t jeb 5% mazāk nekā pagājušā gada janvārī–martā. Pārvadāto kravu apjoma kritumu galvenokārt noteica tādu kravu kā lauksaimniecības, medniecības un mežsaimniecības produkti un grants, akmens šķembu un smilts pārvadājumu samazināšanās attiecīgi par 7,3% un 9,5%, kā arī nelielais koka un koksnes izstrādājumu pārvadājumu pieaugums – tikai par 1,8%.

Kravu pārvadājumi ar autotransportu pa pārvadājuma veidiem

 

 

2014.gada 1.ceturksnis

milj.t

izmaiņas % pret 2013.gada 1.ceturksni

Pavisam

11,1

-5,0

iekšzemes kravu pārvadājumi

8,5

-3,9

eksporta kravu pārvadājumi

1,0

+0,7

importa kravu pārvadājumi

0,6

-21,6

kravu pārvadājumi ārvalstīs

1,0

-8,9

Lielāko daļu (76,7%) no kopējā pārvadāto kravu apjoma autotransportā transportēja iekšzemē, kur pārvadājumi samazinājās par 0,3 milj. t jeb 3,9%. Arī starptautiskie kravu pārvadājumi samazinājās par 0,2 milj. t jeb 8,6%.

Vairāk nekā ceturto daļu (28,4%) no ar autotransportu pārvadāto kravu kopapjoma veidoja lauksaimniecības, medniecības un mežsaimniecības produkti, zivis un citi zvejniecības produkti, bet 16,4% – metālu rūdas un citi ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes produkti un kūdra.

Svarīgākās ar autotransportu pārvadātās preču grupas 2014.gada 1.ceturksnī, %

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Pa maģistrālo naftas produktu cauruļvadu šogad 1.ceturksnī transportēja 1,8 milj. t naftas produktu, kas ir par 8,6% mazāk nekā pērnā gada 1.ceturksnī.

Apkopotie dati par pasažieru pārvadājumiem ar sabiedrisko transportu 1.ceturksnī liecina, ka kopējais pasažieru skaits pieaudzis par 1,6%, salīdzinot ar pagājušā gada janvāri – martu. Pieaugumu galvenokārt noteica pasažieru skaita pieaugums pilsētu elektrotransportā.

Pasažieru pārvadājumi ar sabiedrisko transportu

 

 

2014.gada 1.ceturksnis

milj. pasažieru

izmaiņas % pret 2013.gada 1.ceturksni

Dzelzceļš

4,4

+1,4

Regulāras satiksmes autobusi

35,8

-1,4

Tramvaji

11,5

+9,2

Trolejbusi

12,3

+4,3

Katrs otrais sabiedriskā transporta pasažieris pārvietojas ar regulāras satiksmes autobusu. Ar regulāras satiksmes autobusiem 1.ceturksnī pārvadāja 35,8 milj. pasažieru – par 1,4% mazāk nekā 2013.gada 1.ceturksnī. Lielāko daļu (99,8%) pasažieru pārvadāja iekšzemē. Pārvadāto pasažieru skaits iekšzemē samazinājās par 1,4%, tai skaitā pilsētas nozīmes maršrutos par 0,7%, reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos par 5,4%, bet reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos – par 0,6%. Starptautiskajos maršrutos pārvadāto pasažieru skaits samazinājās par 8,5%.

Ar dzelzceļa transportu 1.ceturksnī pārvadāja 4,4 milj. pasažieru, par 1,4% vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laika periodā. Iekšzemē, kur pārvadāja 98,7% no visiem dzelzceļa pasažieriem, to skaits pieauga  par 1,7%, savukārt starptautiskajos pārvadājumos (galvenokārt starp Latviju un Krieviju) samazinājās par 14,3%.

Ar pilsētu elektrisko transportu 1.ceturksnī pārvadāja 23,8 milj. pasažieru, kas ir par 6,6% vairāk nekā pagājušā gada janvārī – martā. Ar trolejbusiem pārvadāto pasažieru skaits palielinājās par 4,3%, bet ar tramvajiem – par 9,2%.

 

Papildu informācija:
Transporta un tūrisma statistikas daļa
Vida Lukaševiča
Tālr.67366681