16,7 % uzņēmumu izmanto mākoņdatošanas pakalpojumus

19.10.2017

2017. gada sākumā Latvijā 98,7 % uzņēmumu ar nodarbināto skaitu 10 un vairāk lietoja internetu, bet tīmekļa vietne bija 62,9 % uzņēmumu, liecina dati no CSP aptaujas par informācijas tehnoloģiju lietošanu uzņēmumos.

Šī gada sākumā 42,2 % uzņēmumu darbinieku darbā regulāri lietoja datoru ar interneta pieslēgumu. Salīdzinot ar 2016. gada sākumu, šis rādītājs pieaudzis par 1,5 procentpunktiem.

13,5 % uzņēmumu nodarbināja IKT speciālistus[1], bet 4,9 % nodrošināja mācības, lai uzlabotu uzņēmumā nodarbināto IKT speciālistu prasmes. Daudz lielāks kā citās nozarēs šādu uzņēmumu īpatsvars ir informācijas un komunikāciju pakalpojumu sniedzēju[2] vidū (36,3 %), bet visretāk saviem IKT speciālistiem atbilstošas apmācības nodrošina ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji (2,7 %) un būvniecības nozares uzņēmēji (0,7 %).

Turpina palielināties to uzņēmumu īpatsvars, kas pārdod preces vai pakalpojumus internetā – 2010. gadā tie bija 8,9 %, 2015. gadā - 10,2 %, bet 2016. gadā – 12,0 % uzņēmumu.

Arvien lielāku popularitāti uzņēmumu vidū ieņem mākoņdatņošanas pakalpojumi[3]. Šīs iespējas tiek izmantotas, lai nodrošinātu dažādas uzņēmuma vajadzības: e-pastu, datņu glabāšanu, piekļuvi biroja programmatūrai, uzņēmuma datubāzu uzturēšanu un citas. 2017. gada sākumā mākoņdatošanas pakalpojumus izmantoja 16,7 % uzņēmumu ar nodarbināto skaitu 10 un vairāk.

Biežāk mākoņdatošanas pakalpojumus izmanto lielie un vidējie uzņēmumi[4]. Šogad šo pakalpojumu izmanto 42,9 % lielo, 22,0 % vidējo un 14,9 % mazo uzņēmumu.

Šogad, līdzīgi kā iepriekšējos gados, mākoņdatošanas pakalpojumus visvairāk izmanto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu uzņēmumi (52,4%) un profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu sniedzēji (33,7 %). Visretāk mākoņdatošanas iespējas izmanto ēdināšanas nozares uzņēmumi – 5,2 %.

 

Mākoņdatošanas pakalpojumu izmantošana uzņēmumos 2017. gada sākumā
(% no uzņēmumu kopskaita attiecīgajā grupā)

 

Gada laikā par 3,6 procentpunktiem pieaudzis uzņēmumu īpatsvars, kas izmanto maksas mākoņdatošanas pakalpojumus, attiecīgi no 8,4 % 2016. gadā līdz 12,0 % 2017. gadā.

Uzņēmumu visbiežāk lietotais maksas mākoņdatošanas pakalpojums ir e-pasts. To izmanto 68,6 % uzņēmumu, kuri maksā par mākoņdatošanas pakalpojumiem. Tam seko datņu uzglabāšana (60,4 %) un uzņēmumu datubāžu uzturēšana (51,8 %).

Lielo uzņēmumu vidū vispieprasītākais ir datņu uzglabāšanas mākoņdatošanas pakalpojums – to izmanto 69,7 %, bet vidējo un mazo uzņēmumu pieprasītākais mākoņdatošanas pakalpojums ir e-pasts, ko izmanto attiecīgi 71,3 % un 68,3 %.

 

Uzņēmumu visbiežāk par maksu izmantotie mākoņdatošans pakalpojumu veidi
(% no to uzņēmumu kopskaita attiecīgajā grupā, kuri maksā par mākoņdatošanas pakalpojumiem)

 

Pavisam

no tiem ar darbinieku skaitu:

10–49 (mazie)

50–249 (vidējie)

250+
(lielie)

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

Visbiežāk izmantotie maksas mākoņdatošanas pakalpojumi:

e-pasts

68,0

68,6

68,5

68,3

69,6

71,3

59,2

63,2

datņu uzglabāšana

53,2

60,4

50,7

59,2

59,0

61,6

58,2

69,7

uzņēmuma datubāzes uzturēšana (hosting)

49,2

51,8

48,8

52,8

50,7

50,2

47,8

47,4

finanšu un grāmatvedības lietotājprogrammas

38,2

42,3

41,4

47,0

32,4

33,1

27,4

21,1

biroja programmatūra

33,0

38,9

33,0

34,9

30,5

47,4

39,0

55,3

 

Plašāka informācija par Informācijas sabiedrības statistikas rādītājiem pieejama CSP datubāzē sadaļā “Zinātne un tehnoloģijas (Informācijas tehnoloģijas)”.

 

[1] IKT speciālisti ir darbinieki, kuru pamatdarbs ir apkalpot un uzturēt datortehniku, instalēt programmatūru, sniegt atbalstu tās lietošanā u. tml..

[2] Apsekojumā iekļauti uzņēmumi ar nodarbināto skaitu 10 un vairāk šādās saimnieciskās darbības jomās: apstrādes rūpniecība, elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, ūdensapgāde, notekūdeņu un atkritumu apsaimniekošana un sanācija, būvniecība, tirdzniecība, viesnīcas un restorāni, transports un uzglabāšana, informācijas un komunikācijas pakalpojumi, operācijas ar nekustamo īpašumu, profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi, administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība, datoru un sakaru iekārtu remonts.

[3] Mākoņdatošanas pakalpojums ir informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) pakalpojums internetā, kas sniedz piekļuvi programmatūrai, datu apstrādes jaudai un datu glabātuves vietām (piemēram, Google Drive, iCloud, Dropbox, Windows OneDrive/SkyDrive, Amazon Cloud Drive u.c.).

[4]Mazie uzņēmumi ir ar nodarbināto skaitu no 10 līdz 49, vidējie – no 50 līdz 249, lielie – ar darbinieku skaitu 250 un vairāk.

 

 

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366621, 27880666
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Aiva Grinšpone
Tirdzniecības un pakalpojumu statistikas daļa
E-pasts: Aiva [dot] Grinspone [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366664


[1] IKT speciālisti ir darbinieki, kuru pamatdarbs ir apkalpot un uzturēt datortehniku, instalēt programmatūru, sniegt atbalstu tās lietošanā u. tml..

[2] Apsekojumā iekļauti uzņēmumi ar nodarbināto skaitu 10 un vairāk šādās saimnieciskās darbības jomās: apstrādes rūpniecība, elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, ūdensapgāde, notekūdeņu un atkritumu apsaimniekošana un sanācija, būvniecība, tirdzniecība, viesnīcas un restorāni, transports un uzglabāšana, informācijas un komunikācijas pakalpojumi, operācijas ar nekustamo īpašumu, profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi, administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība, datoru un sakaru iekārtu remonts.

[3] Mākoņdatošanas pakalpojums ir informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) pakalpojums internetā, kas sniedz piekļuvi programmatūrai, datu apstrādes jaudai un datu glabātuves vietām (piemēram, Google Drive, iCloud, Dropbox, Windows OneDrive/SkyDrive, Amazon Cloud Drive u.c.).

[4]Mazie uzņēmumi ir ar nodarbināto skaitu no 10 līdz 49, vidējie – no 50 līdz 249, lielie – ar darbinieku skaitu 250 un vairāk.