12. augusts – Starptautiskā jaunatnes diena

10.08.2012

Jaunatnes likums nosaka – jaunietis ir persona vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kas nozīmē, ka pēc 2011. gada Tautas skaitīšanas rezultātiem jauniešu īpatsvars visu iedzīvotāju kopskaitā Latvijā ir 16,5% jeb 340 996 personas. Statistikas dati liecina, ka iedzīvotāju skaitam ir tendence mazināties, turklāt jauniešu skaita samazināšanās vēl izteiktāka.

Atzīstot Starptautiskās jaunatnes dienas nozīmi un ar jaunatni saistīto jautājumu risināšanas svarīgumu, LR Centrālā statistikas pārvalde (CSP) ir izstrādājusi informatīvo materiālu, vēršot sabiedrības uzmanību daudzveidīgiem ar jaunatnes ikdienas dzīvi saistītajiem aspektiem, kā izglītība, nodarbinātība, brīvais laiks u.c.

Latvijā 5% no visiem jauniešiem vecuma grupā 15-24 gadi jau ir precējušies, jauniešu vidū ir divi no 100 Saeimas deputātiem, citus interesantus faktus par jauniešiem varat apskatīt infografikā Statistika par jauniešiem Latvijā.

Starptautiskā jaunatnes diena pasaulē tiek svinēta kopš 1999. gada pēc Apvienoto nāciju organizācijas (ANO) iniciatīvas ar mērķi nodrošināt ilgtspējīgu atbalstu jaunatnei, radot labvēlīgus priekšnosacījumus jauniešu radošajai darbībai.

Sagatavojusi Izdevniecības daļa
Tālr. 67366924
Diāna Ondža