1. ceturksnī transportēto kravu kopējais apjoms ir pieaudzis par 2,7%

01.06.2015

2015. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar 2014. gada 1. ceturksni, svarīgākajās transporta nozarēs pārvadāto kravu kopējais apjoms ir pieaudzis par 2,7%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie dati par kravu pārvadājumiem.

2015. gada 1. ceturksnī ar dzelzceļa transportu pārvadāja 16,4 milj. t kravu, kas ir par 3,9% mazāk nekā 2014. gada 1. ceturksnī. No tā iekšzemē ar dzelzceļa transportu pārvadāja 0,3 milj. t kravu – par 0,6% mazāk nekā 2014. gada attiecīgajā laika periodā. Starptautiskajos dzelzceļa kravu pārvadājumos pārvadāto kravu apjoms samazinājās par 0,7 milj. t jeb 3,9%. Importa kravu pārvadājumi samazinājās par 2,8%, bet eksporta kravu pārvadājumi – par 44,9%. Turpretī kravu pārvadājumi tranzītā caur Latviju pieauga par 64,2%. Dzelzceļa transporta kravu pārvadājumi uz un no Latvijas ostām samazinājās par 2,1%, veidojot 85,2% no starptautiskajiem pārvadājumiem.

Kravu pārvadājumi ar dzelzceļa transportu ceturkšņos, milj. t

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

2015. gada 1. ceturksnī ar autotransportu pārvadāja 12,5 milj. t kravu, kas ir par 1,4 milj. t jeb 12,9% vairāk nekā 2014. gada 1. ceturksnī. Pārvadāto kravu apjoma pieaugumu galvenokārt ietekmēja pārtikas produktu un dzērienu, kā arī karjeru izstrādes produktu pārvadājumu pieaugums attiecīgi par 65,3% un 35,9%.

Kravu pārvadājumi ar autotransportu pa pārvadājuma veidiem

 

2015. gada 1. ceturksnis

milj. t

izmaiņas % pret

2014. gada 1. ceturksni

Pavisam

12,5

+12,9

iekšzemes kravu pārvadājumi

9,2

+7,8

eksporta kravu pārvadājumi

1,1

+8,9

importa kravu pārvadājumi

0,6

+9,1

kravu pārvadājumi ārvalstīs

1,6

+62,9

Lielāko daļu (73,2%) no kopējā pārvadāto kravu apjoma ar autotransportu transportēja iekšzemē, kur pārvadājumi palielinājās par 0,7 milj. t jeb 7,8%. Starptautiskie kravu pārvadājumi pieauga par 0,7 milj. t jeb 29,4%.

23,1% no ar autotransportu pārvadāto kravu kopapjoma veidoja lauksaimniecības, medniecības un mežsaimniecības produkti, zivis un citi zvejniecības produkti, 20% – metālu rūdas un citi ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes produkti un kūdra, bet 15,5% – koks, koksnes izstrādājumi (izņemot mēbeles), papīrs un tā izstrādājumi.

Svarīgākās ar autotransportu pārvadātās preču grupas 2015. gada 1. ceturksnī, %

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Pa maģistrālo naftas produktu cauruļvadu 2015. gada 1. ceturksnī transportēja 1,8 milj. t naftas produktu, kas ir par 2,3% vairāk nekā 2014. gada 1. ceturksnī.

Plašāka informācija par transporta darbību pieejama CSP datubāzē sadaļā "Transports".

 

Papildu informācija:
Edīte Miezīte
Transporta un tūrisma statistikas daļa
Tālr. 67366810