1. ceturksnī sauszemes kravu pārvadājumi pieaug gandrīz par 14 %

01.06.2017

2017. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar 2016. gada 1. ceturksni, ar sauszemes un cauruļvadu transportu pārvadāto kravu apjoms ir pieaudzis par 3,6 miljoniem tonnu jeb 13,6 %. Būtiskākais pārvadāto kravu pieaugums par 2,6 miljoniem tonnu jeb 22,2 % ir autotransportā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.

Pieaug sauszemes kravu pārvadājumi

Ar sauszemes un cauruļvadu transportu pārvadātās kravas pieauga par 13,6 %, bet kravu apgrozība – par 9 %. Kravu pārvadājumi pa dzelzceļu pieauga par 1,1 miljonu tonnu jeb 8,1 %, bet kravu apgrozība – par 13 %. Ar autotransportu pārvadāto kravu apjoms pieauga par 2,6 miljoniem tonnu jeb 22,2,%, bet kravu apgrozība – par 6,7 %. Pa maģistrālo naftas produktu cauruļvadu transportēto naftas produktu apjoms un kravu apgrozība samazinājās par 5,1 %.

Kravu pārvadājumi un kravu apgrozība ar sauszemes un cauruļvadu transportu 2017. gada 1. ceturksnī

 

Pārvadātas kravas

Kravu apgrozība

 

milj. t

 

izmaiņas % pret 2016. gada 1. ceturksni

milj. tkm

 

izmaiņas % pret 2016. gada 1. ceturksni

Pavisam

30,0

13,6

9360,1

9,0

 

dzelzceļa transports

14,1

8,1

4953,2

13,0

 

autotransports

14,4

22,2

3775,9

6,7

 

cauruļvadu transports

1,5

-5,1

631,0

-5,1

*Kravu apgrozību sauszemes un cauruļvadu transportā aprēķina tonnkilometros, summējot katras pārvadātās kravas partijas svara (tonnās) un tās pārvadājuma attāluma (kilometros) reizinājumus. Tonnkilometrs (tkm) – transporta mērvienība, kas raksturo vienas tonnas preču pārvadājumu viena kilometra attālumā.

Ostās atgriežas izaugsme

No Latvijas ostām 2017. gada 1. ceturksnī nosūtīja un ostās saņēma 18,5 miljonu tonnu kravu, kas ir par 8,7 % vairāk nekā 2016. gada 1. ceturksnī.

Nosūtītas un saņemtas kravas Latvijas ostās, milj. t

No ostām nosūtīja 17 miljonus tonnu kravu, kas ir par 8,8 % vairāk nekā 2016. gada 1. ceturksnī. Nosūtīto kravu apjoma pieaugumu noteica ogļu iekraušanas kuģos apjoma pieaugums par 1,7 miljoniem tonnu jeb 41,4 %, kā arī iekrauto kravu konteineros pieaugums par 17,5 % un mobilo kravu pieaugums par 10,7 %. Nosūtīto kravu apjoms samazinājās naftas produktiem – par 13,6 %, labībai un labības produktiem – par 15,8 %, minerālmēsliem – par 5 %, kokmateriāliem – par 9,5 %.

Ostās saņemto kravu apjoms pieauga par 7,1 %. To galvenokārt noteica no kuģiem izkrauto kravu konteineros un mobilo kravu pieaugums attiecīgi par 22,7 % un 7,6 %, kā arī metālu un to izstrādājumu izkraušanas apjoma pieaugums par 2,3 %.

2017. gada 1. ceturksnī starptautiskajā lidostā “Rīga” saņēma un no lidostas nosūtīja 4,7 tūkstošus tonnu kravu, kas ir par 3,8 % mazāk nekā 2016. gada 1. ceturksnī.

Sāk pieaugt pārvadātu pasažieru skaits

2017. gada 1. ceturksnī ar sauszemes pasažieru transportu pārvadāja 60,9 miljonus pasažieru, kas ir par 0,8 % jeb 0,5 miljoniem pasažieru vairāk nekā 2016. gada 1. ceturksnī.

Ar dzelzceļa transportu pārvadāto pasažieru skaits pieauga par 6,4 %, ar regulāras satiksmes autobusiem – par 0,8 %, bet ar pilsētu elektrisko transportu pārvadāto pasažieru skaits saglabājās iepriekšējā gada līmenī (samazinājums par 0,1 %).

2017. gada 1. ceturksnī ar prāmjiem Latvijas ostās iebrauca un no ostām izbrauca 179 tūkstoši pasažieru, kas ir par 20 % vairāk nekā 2016. gada 1. ceturksnī.

Latvijas ostās ar pasažieru prāmjiem iebraukuši un izbraukuši pasažieri, tūkst. pasažieru

Ar kruīza kuģiem Rīgas pasažieru ostā iebrauca 1,8 tūkstoši pasažieru jeb par 20,9 % vairāk nekā pagājušajā gadā attiecīgajā laika periodā.

2017. gada 1. ceturksnī starptautiskajā lidostā “Rīga” ielidoja un no tās izlidoja 1,1 miljons pasažieru, kas ir par 2,6 % vairāk salīdzinājumā ar pagājušā gada 1. ceturksni. Ar Latvijas aviokompāniju lidmašīnām lidostā “Rīga” ielidoja un no tās izlidoja 0,6 miljoni pasažieru, par 11,2 %% vairāk nekā gadu iepriekš.

Plašāka informācija par transporta statistiku Latvijā pieejama CSP vietnē sadaļā “Transports – galvenie rādītāji”. Jaunākie transporta dati publicēti datubāzē sadaļā “Transports un tūrisms” (īstermiņa statistikas dati un ikgadējie statistikas dati).

 

Mediju jautājumi:

Sanda Rieksta
Informācijas un komunikācijas daļa
media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366621, 27880666
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

Papildu informācija par datiem:

Edīte Miezīte
Transporta un tūrisma statistikas daļa
E-pasts: Edite [dot] Miezite [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366810