Jaunākā informācija datubāzēs (26.02.–02.03.2018.)

05.03.2018

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Janvāris/2017

Būvniecības izmaksu indeksi.

Ražotāju cenas–mēnešu/ceturkšņu dati

2017

RCG01. Cenu indeksi;

RCG09. Eksporta un importa vienības vērtības indeksi sadalījumā pa CPA iedaļām un nodaļām.

Ražotāju cenas–ikgadējie dati

4.cet./2017

Nefinanšu komersantu dati

Uzņēmējdarbības finanses–ceturkšņu dati

4.cet./2017

Iekšzemes kopprodukta rādītāji.

Iekšzemes kopprodukts–ceturkšņu dati

2017

Iekšzemes kopprodukta rādītāji.

Iekšzemes kopprodukts–ikgadējie dati

Februāris/2018

KR011. Ekonomikas sentimenta rādītājs, (ilgtermiņa vidējais = 100);

KR012. Konfidences rādītāji (saldo, %).

Konjunktūras rādītāji–mēnešu dati

4.cet./2017

IV01. Nefinanšu investīcijas pa ceturkšņiem (faktiskajās cenās, milj. euro);

IV02. Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem pa ceturkšņiem (faktiskajās cenās, tūkst. euro).

Investīcijas–ceturkšņu dati

 

 

DZĪVES APSTĀKĻI (EU–SILC apsekojums)

2016

Minimālā ienākuma līmenis.

Minimālā ienākuma līmenis–ikgadējie dati

2017

Mājokļu apstākļi

Mājokļa apstākļi–ikgadējie dati

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

Janvāris/2018

NB001. Nodarbināto un bezdarbnieku skaits 15-74 gadu vecumā pēc dzimuma pa mēnešiem, tūkst.;

NB002. Bezdarba līmenis pēc dzimuma pa mēnešiem, 15-74 gadu vecumā.

Nodarbinātība un bezdarbs–ceturkšņu dati

2017

IIG01. Iedzīvotāju naudas ieņēmumi (vidēji mēnesī, euro).

Iedzīvotāju ieņēmumi–ikgadējie dati

4.cet./2017

Decembris/2017

Mēneša vidējā darba samaksa;

Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem.

Darba samaksa–mēnešu/ceturkšņu dati

2017

Mēneša vidējā darba samaksa.

Darba samaksa–ikgadējie dati

2017

SKG17. Ugunsgrēku skaits un to sekas.

Likumpārkāpumi un tiesu sistēma–ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI, UZŅĒMĒJDARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Janvāris/2018

 

Decembris/2017

4.cet./2017

Mazumtirdzniecības apgrozījums un apgrozījuma indeksi un pārmaiņas;

Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas;

Vairumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas;

Automobiļu un motociklu tirdzniecības apgrozījuma indeksi un pārmaiņas;

Izmitināšanas un ēdināšanas uzņēmumu apgrozījums.

Tirdzniecība un pakalpojumi–mēnešu/ceturkšņu dati

2017

BUG06. Ekspluatācijā pieņemtās ēkas statistiskajos reģionos un republikas pilsētās, tūkst. m2.

Būvniecība–ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

Janvāris/2018

 

4.cet./2017

TR059. Ar jūras transportu nosūtītas, saņemtas kravas Latvijas ostās pa mēnešiem (tūkst. t);

TR03. Kravu pārvadājumi dzelzceļa transportā;

TR04. Kravu pārvadājumi ar autotransportu;

TR05. Cauruļvadu transporta darbība (tūkst. t);

TR07. Pasažieru pārvadājumi (tūkst. cilvēku);

TR081. Pasažieru pārvadājumi ar tramvajiem un trolejbusiem (tūkst. pasažieru);

TR11. Ceļu satiksmes negadījumi.

Transports–mēnešu/ceturkšņu dati

 

PREČU ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

2017 (provizoriski dati)

ATG15. Eksports un imports sadalījumā pa preču sadaļām un pēc uzņēmuma darbības veida (NACE 2.red.) (tūkst.euro).

Preču ārējā tirdzniecība atbilstoši NACE klasifikācijai un pa preču sadaļām–ikgadējie dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

4.cet./2017

Janvāris/2018

LI010. Lauksaimniecības produkcijas ceturkšņa cenu indeksi (2010=100);

LI020. Piena un gaļas vidējā iepirkuma cena (euro/t).

Lauksaimniecības cenas un cenu indeksi –mēnešu/ceturkšņu dati

4.cet./2017

Janvāris/2018

LL050. Lopkopības produkcijas ražošana;

LL051. Nokauti lauksaimniecības dzīvnieki, iegūta gaļa kautuvēs (ieskaitot kaušanu kā pakalpojumu);

LL053. Piena iepirkums un iepirktā piena kvalitāte;

LL054. Piena produktu ražošana pa mēnešiem (tūkst. t).

Lopkopība–mēnešu/ceturkšņu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Janvāris/2018

 

 

Decembris/2017

 

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš;

EN02. Dabasgāzes imports un patēriņš;

EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš;

EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš.

Enerģētika–mēnešu dati

 

Izveidotas jaunas tabulas

 

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2014-2017

TR059. Ar jūras transportu nosūtītas, saņemtas kravas Latvijas ostās pa mēnešiem (tūkst. t).

Transports–mēnešu/ceturkšņu datiPrecizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2007-2016

VF01. Vispārējās valdības sektora ieņēmumi un izdevumi pa ceturkšņiem (milj. euro);

VF03. Vispārējās valdības ceturkšņu finanšu konti sadalījumā pa apakšsektoriem perioda beigās (milj. euro).

Valdības finanses–ceturkšņu dati

2013-2016

VFG01. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji (milj. euro);

VFG02. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji sadalījumā pa apakšsektoriem (milj. euro);

VFG03. Vispārējās valdības sektora detalizēti nodokļu un sociālo iemaksu ieņēmumi pa nodokļu veidiem vai sociālajām iemaksām sadalījumā pa apakšsektoriem (milj. euro).

Valdības finanses–ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI, UZŅĒMĒJDARBĪBAS RĀDĪTĀJI

2010-2016

BUG06. Ekspluatācijā pieņemtās ēkas statistiskajos reģionos un republikas pilsētās, tūkst. m2.

Būvniecība–ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2017

TR04. Kravu pārvadājumi ar autotransportu;

TR07. Pasažieru pārvadājumi (tūkst. cilvēku);

TR11. Ceļu satiksmes negadījumi.

Transports–mēnešu/ceturkšņu dati