Jaunākā informācija datubāzēs (29.01.–02.02.2018.)

05.02.2018

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Janvāris/2018

KR011. Ekonomikas sentimenta rādītājs, (ilgtermiņa vidējais = 100);

KR012. Konfidences rādītāji (saldo, %).

Konjunktūras rādītāji–mēnešu dati

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

Decembris/2017

NB001. Nodarbināto un bezdarbnieku skaits 15-74 gadu vecumā pēc dzimuma pa mēnešiem, tūkst.;

NB002. Bezdarba līmenis pēc dzimuma pa mēnešiem, 15-74 gadu vecumā.

Nodarbinātība un bezdarbs–ceturkšņu dati

Novembris/2017

DS20. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa sektoriem;

DS21. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem un dzimuma;

DS22. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa vecuma grupām;

DS23. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa reģioniem;

DS24. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem republikas pilsētās un novados.

Darba samaksa–mēnešu/ceturkšņu dati

4.cet./2017

SD01. Pensionāru skaits un vecuma pensijas vidējais apmērs.

Sociālā drošība–ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI, UZŅĒMĒJDARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Decembris/2017

4.cet./2017

 

Novembris/2017

Mazumtirdzniecības apgrozījums un apgrozījuma indeksi un pārmaiņas;

Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas;

Vairumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas;

Automobiļu un motociklu tirdzniecības apgrozījuma indeksi un pārmaiņas;

Izmitināšanas un ēdināšanas uzņēmumu apgrozījums.

Tirdzniecība un pakalpojumi–mēnešu/ceturkšņu dati

2017 (provizorsiki)

TIG01. Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas pa pamatdarbības veidiem.

Tirdzniecība un pakalpojumi–ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

4.cet./2017

TR01. Reģistrēto automobiļu skaits ceturkšņa beigās;

TR02. Pirmoreiz reģistrēto automobiļu skaits;

TR06. Ar jūras transportu nosūtītas, saņemtas kravas Latvijas ostās (tūkst. t);

TR061. Ar jūras transportu nosūtītas un saņemtas kravas Latvijas ostās pa kravu veidiem (tūkst. t);

TR09. Lidostas -Rīga- darbība;

TR10. Iebraukuši un izbraukuši pasažieri ostās.

Transports–mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

Decembris/2017

4.cet./2017

LI020. Piena un gaļas vidējā iepirkuma cena (euro/t);

LI030. Graudu, pākšaugu, rapša vidējās iepirkuma cenas (euro/t).

Lauksaimniecības cenas un cenu indeksi –mēnešu/ceturkšņu dati

Decembris/2017

LL051. Nokauti lauksaimniecības dzīvnieki, iegūta gaļa kautuvēs (ieskaitot kaušanu kā pakalpojumu);

LL053. Piena iepirkums un iepirktā piena kvalitāte;

LL054. Piena produktu ražošana pa mēnešiem (tūkst. t).

Lopkopība–mēnešu/ceturkšņu dati

4.cet./2017

LA052. Graudu, pākšaugu, rapša iepirkums (tonnas).

Augkopība–ceturkšņu dati


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Februāris, marts/2013,

janvāris, februāris/ 2014-2015

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās.

Ģeogrāfiskās ziņas–mēnešu dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

1995-2017

2017

IK10_07. Iekšzemes kopprodukta izlietojums pa ceturkšņiem (tūkst. euro);

IK10_13. Ceturkšņa nefinanšu konti (sektori S.13 un S.2) (tūkst. euro)

Iekšzemes kopprodukts–ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

2017

LI020. Piena un gaļas vidējā iepirkuma cena (euro/t).

Lauksaimniecības cenas un cenu indeksi –ikgadējie dati

2017

Maijs-novembris/2017

LL051. Nokauti lauksaimniecības dzīvnieki, iegūta gaļa kautuvēs (ieskaitot kaušanu kā pakalpojumu);

LL053. Piena iepirkums un iepirktā piena kvalitāte.

Lopkopība–mēnešu/ceturkšņu dati