Rūpniecības produktu kodu saraksts

Izvērst līdz līmenim: 0 1 2 3 4
Lineārais saraksts / Hierarhiskā struktūra
07 METĀLA RŪDU IEGUVE
08 PĀRĒJĀ IEGUVES RŪPNIECĪBA UN KARJERU IZSTRĀDE
10 PĀRTIKAS PRODUKTU RAŽOŠANA
11 DZĒRIENU RAŽOŠANA
12 TABAKAS IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANA
13 TEKSTILIZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANA
14 APĢĒRBU RAŽOŠANA
15 ĀDAS UN ĀDAS IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANA
16 KOKSNES, KOKA UN KORĶA IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANA, IZŅEMOT MĒBELES; SALMU UN PĪTO IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANA
17 PAPĪRA UN PAPĪRA IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANA
18 POLIGRĀFIJA UN IERAKSTU REPRODUCĒŠANA
19 KOKSA UN NAFTAS PĀRSTRĀDES PRODUKTU RAŽOŠANA
20 ĶĪMISKO VIELU UN TO IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANA
21 FARMACEITISKO PAMATVIELU UN PREPARĀTU RAŽOŠANA
22 GUMIJAS UN PLASTMASAS IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANA
23 NEMETĀLISKO MINERĀLU IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANA
24 METĀLU RAŽOŠANA
25 GATAVO METĀLIZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANA, IZŅEMOT MAŠĪNAS UN IEKĀRTAS
26 DATORU, ELEKTRONIKAS UN OPTISKO IEKĀRTU RAŽOŠANA
27 ELEKTRISKO IEKĀRTU RAŽOŠANA
28 CITUR NEMINĒTU IEKĀRTU, MEHĀNISMU UN DARBA MAŠĪNU RAŽOŠANA
29 AUTOMOBIĻU, PIEKABJU UN PUSPIEKABJU RAŽOŠANA
30 CITU TRANSPORTLĪDZEKĻU RAŽOŠANA
31 MĒBEĻU RAŽOŠANA
32 CITUR NEKLASIFICĒTA RAŽOŠANA
33 IEKĀRTU UN IERĪČU REMONTS UN UZSTĀDĪŠANA
38 ATKRITUMU SAVĀKŠANA, APSTRĀDE UN IZVIETOŠANA; MATERIĀLU OTRREIZĒJĀ PĀRSTRĀDE
99.t Kodi T
99.z Kodi Z