Jaunākā informācija datubāzēs (02.01.–05.01.2018.)

08.01.2018

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

3.cet./2017

VF01. Vispārējās valdības sektora ieņēmumi un izdevumi pa ceturkšņiem (milj. euro);

VF02. Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa apakšsektoriem pa ceturkšņiem perioda beigās (milj. euro);

VF03. Vispārējās valdības ceturkšņu finanšu konti sadalījumā pa apakšsektoriem perioda beigās (milj. euro).

Valdības finanses–ceturkšņu dati

2016

VFG04. Vispārējās valdības sektora izdevumi pēc valdības funkcijām sadalījumā pa apakšsektoriem (milj. euro)

Valdības finanses–ikgadējie dati

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

1.cet./2018

II03. Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga vidēji mēnesī, euro;

II04. Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga vidēji ceturksnī, euro.

Iedzīvotāju ieņēmumi–mēnešu/ceturkšņu dati

01.01.2018.

IIG02. Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga (euro).

Iedzīvotāju ieņēmumi–ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI, UZŅĒMĒJDARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Novembris/2017

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas;

Apgrozījuma indeksi un pārmaiņas nozarēs.

Rūpniecība–mēnešu/ceturkšņu dati

 

Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2004-2006; 2015-2017

2017

2014-2017

VF01. Vispārējās valdības sektora ieņēmumi un izdevumi pa ceturkšņiem (milj. euro);

VF02. Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa apakšsektoriem pa ceturkšņiem perioda beigās (milj. euro);

VF03. Vispārējās valdības ceturkšņu finanšu konti sadalījumā pa apakšsektoriem perioda beigās (milj. euro).

Valdības finanses–ceturkšņu dati

2016

2004-2005; 2015-2016

2005-2015

VFG01. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji (milj. euro);

VFG02. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji sadalījumā pa apakšsektoriem (milj. euro);

VFG04. Vispārējās valdības sektora izdevumi pēc valdības funkcijām sadalījumā pa apakšsektoriem (milj. euro).

Valdības finanses–ikgadējie dati

2016

IK10_13. Ceturkšņa nefinanšu konti (sektori S.13 un S.2) (tūkst. euro)

Iekšzemes kopprodukts–ceturkšņu dati