Zinātnisko programmu un budžetu analīzes un salīdzināšanas klasifikators - Nomenclature for the analysis and comparison of scientific programmes and budgets

 

StatussEiropas Savienības klasifikators
Izstrādātājs EIROPAS SAVIENĪBAS STATISTIKAS BIROJS (EUROSTAT)
Par klasifikatora ieviešanu, uzturēšanu un publicēšanu atbildīgā valsts institūcijaIZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA 

Tiesiskais pamatojums

Klasifikatora pielietojumu reglamentē:

Planotā aktualizēšana vai pārskatīšana 

netiek plānota.

Ieviešanas mērķis

nodrošināt ES zinātnes un tehnoloģijas statistikas atbilstību citiem starptautiskajiem standartiem.

Objekts

zinātniskās programmas un pētījumi.

Lietošanas joma

  • pētniecības un attīstības statistika;
  • statistika par valsts budžeta apropriācijām vai izdevumiem pētniecībai un attīstībai;
  • statistika par cilvēkresursiem zinātnes un tehnoloģijas jomā, ietverot statistiku sadalījumā pēc dzimumiem un mobilitātes, statistiku par patentiem, statistiku par augstās tehnoloģijas rūpniecību un uz zināšanām balstītiem pakalpojumiem, kā arī citu statistiku par zinātni un tehnoloģiju.

Pieejamība
Kodēšanas sistēma
  • decimāli hierarhiskā

Koda garums 3 zīmes

 

Klasifikatora līmeņi:

 

1.līmenis

14

nodaļas

2.līmenis

12

apakšnodaļas

Kontaktpersona

vārds, uzvārds

Jānis Paiders

ieņemamais amats

Izglītības un zinātnes ministrijas

Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju

departamenta vecākais eksperts 

tālruņa nr.

67047963

faksa nr.

67223905

e- pasta adrese

Janis.Paiders [at] izm [dot] gov [dot] lv