Zemes lietošanas veidu klasifikācija

 

StatussNacionālā klasifikācija 
IzstrādātājsValsts zemes dienests
Par klasifikācijas ieviešanu, uzturēšanu un publicēšanu atbildīgā valsts institūcijaVALSTS ZEMES DIENESTS

Tiesiskais pamatojums

 

 

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

tiek veikta pēc nepieciešamības, pamatojoties uz izmaiņām normatīvajos aktos.

Ieviešanas mērķis
  • nodrošināt valsts zemes fonda uzskaiti un monitoringu pa zemes lietošanas veidiem;
  • nodrošināt standartizētas informācijas izmantošanu par zemes lietošanas veidiem citās informācijas sistēmās.
Objekts

zemes lietošanas kategorijas un zemes lietošanas veidi.

Lietošanas joma
  • informācijas uzkrāšana Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā;
  • informācijas apmaiņas nodrošināšana starp valsts informācijas sistēmām;
  • vides aizsardzība, lauksaimniecība, teritorijas attīstības plānošana.
Pieejamība
Kodēšanas sistēma
  • hierarhiskā

Koda garums 3 zīmes

 

Klasifikācijas līmeņi:

1. līmenis

 8

zemes lietošanas kategorijas 

2. līmenis

12

zemes lietošanas veidi

Kontaktpersona

vārds, uzvārds

Viesturs Aigars

ieņemamais amats

Valsts zemes dienesta
Kadastra departamenta
Mērniecības daļas vadītājs

tālruņa nr.

67038678

e - pasta adrese

Viesturs [dot] Aigars [at] vzd [dot] gov [dot] lv