Zemes lietošanas veidu klasifikācija

 

StatussNacionālā klasifikācija 
Izstrādātājs - iestādeValsts zemes dienests
Par klasifikācijas uzturēšanu, lietošanas koordinēšanu, pāreju un sasaisti galvenā atbildīgā valsts pārvaldes iestādeVALSTS ZEMES DIENESTS

Tiesiskais pamatojums

 

 

Klasifikācijas pārskatīšana

tiek veikta pēc nepieciešamības, pamatojoties uz izmaiņām normatīvajos aktos.

Ieviešanas mērķis
  • nodrošināt valsts zemes fonda uzskaiti un monitoringu pa zemes lietošanas veidiem;
  • nodrošināt standartizētas informācijas izmantošanu par zemes lietošanas veidiem citās informācijas sistēmās.
Objekts

zemes lietošanas kategorijas un zemes lietošanas veidi.

Lietošanas sfēra
  • informācijas uzkrāšana Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā;
  • informācijas apmaiņas nodrošināšana starp valsts informācijas sistēmām;
  • vides aizsardzība, lauksaimniecība, teritorijas attīstības plānošana.
Pieejamība
Kodēšanas sistēma
  • hierarhiskā

Koda garums 3 zīmes

 

Klasifikācijas līmeņi:

1. līmenis

 8

zemes lietošanas kategorijas 

2. līmenis

12

zemes lietošanas veidi

Kontaktpersona

vārds, uzvārds

Rasa Brūna

ieņemamais amats

Valsts zemes dienesta
Kadastra departamenta
Mērniecības daļas vecākā metodikas eksperte

tālruņa nr.

67038857

e - pasta adrese

rasa [dot] bruna [at] vzd [dot] gov [dot] lv