Zāļu anatomiski terapeitiski ķīmiskā klasifikācija ar definētām dienas devām - Anatomical Therapeutic Chemical classification system with the Defined Daily Dose

 

StatussStarptautiskā klasifikācija
Izstrādātājs - iestāde

Pasaules veselības organizācijas (PVO) Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs

World Health Organization Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology 

Par klasifikācijas uzturēšanu, lietošanas koordinēšanu, pāreju un sasaisti galvenā atbildīgā valsts pārvaldes iestādeZĀĻU VALSTS AĢENTŪRA
Tiesiskais pamatojums

nav. Apstiprināta PVO Zāļu statistikas metodoloģijas starptautiskās darba grupas sanāksmē.

Klasifikācijas pārskatīšana

izmaiņas klasifikācijā tiek veiktas reizi gadā un tās stājās spēkā 1.janvārī.   
Ieviešanas mērķis

izmantot to kā zāļu klasifikācijas un zāļu patēriņa pētniecības rīku, ar nolūku uzlabot zāļu lietošanas kvalitāti. 

Objekts

zāles. 

Lietošanas sfēra
  • zāļu un to produktu reģistrēšana;
  • zāļu patēriņa statistikas veidošana.
Pieejamība
  • publikācijas vai strukturētu failu veidā:

par samaksu PVO Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centra tīmekļa vietnes sadaļā „Order publications”, adrese: http://www.whocc.no/atc_ddd_publications/order/

  • elektroniski:

- PVO Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centra tīmekļa vietnes sadaļā „ATC/DDD Index meklētāja veidā, adrese: http://www.whocc.no/atc_ddd_index/

Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnes sadaļas "Reģistrs" apakšsadaļā "ATĶ klasifikators” , adrese: http://www.zva.gov.lv/?id=498&lang=&top=112&sa=377

 

Kodēšanas sistēma
  • hierarhiskā

Koda garums 7 zīmes

Koda struktūra:

1.līmenis(1 burts)

14

pamatgrupas (apzīmē orgānu sistēmu, uz kuru zāles iedarbojas)

2.līmenis(2 cipari)

-

zāļu farmakoloģiski/terapeitiskās apakšgrupas

3.līmenis(1 burts)

-

ķīmiski/ farmakoloģiski/terapeitiskās apakšgrupas

4.līmenis(1 burts)

-

ķīmiski/ farmakoloģiski/terapeitiskās apakšgrupas

5.līmenis(2 cipari)

-

zāļu aktīvā viela jeb ķīmiskā substance

 

Piemēram:

 
AGastrointestinālais trakts un vielmaiņa
(1. līmenis, anatomiskā galvenā grupa)

A10

Pret diabēta līdzekļi
(2.līmenis, terapeitiskā apakšgrupa)

A10B

Perorāli hipoglikemizējoši līdzekļi
(3.līmenis, farmakoloģiskā apakšgrupa)

A10BA

Biguanīdi
(4.līmenis, ķīmiskā apakšgrupa)

A10BA02

Metformin
(5.līmenis, aktīvā viela) 

 

Kontaktpersona

 

vārds, uzvārds

Andis Seilis

ieņemamais amats

Zāļu valsts aģentūras
Zāļu izplatīšanas informācijas nodaļas
eksperts

tālruņa nr.

67078413

faksa nr.

67078428

e-pasta adrese

andis [dot] seilis [at] zva [dot] gov [dot] lv