Vispārējā valdības parāda klasifikācija

 

StatussNacionālā klasifikācija
Izstrādātājs Finanšu ministrija
Par klasifikācijas ieviešanu, uzturēšanu un publicēšanu atbildīgā valsts institūcijaFINANŠU MINISTRIJA  

Tiesiskais pamatojums

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana 

netiek plānota.

Ieviešanas mērķis

noteikt valsts struktūru, pašvaldību struktūru, kā arī valsts sociālās apdrošināšanas struktūru (saskaņā ar institu­cionālo sektoru klasifikāciju, izņemot vispārējās valdības sektorā ietvertos kontrolētos un finansētos komersantus, ostu un brīvostu pārvaldes, speciālās ekonomiskās zonas) saistības atsevišķu finanšu instrumentu dalījumā, lai nodrošinātu informācijas sistematizēšanu, apkopošanu un analīzi.

Objekts

valsts struktūru, pašvaldību struktūru, kā arī valsts sociālās apdrošināšanas struktūru (saskaņā ar institucionālo sektoru klasifikāciju, izņemot vispārējās valdības sektorā ietvertos kontrolētos un finansētos komersantus, ostu un brīvostu pārvaldes, speciālās ekonomiskās zonas) saņemtais un neatmaksātais bruto parāds tā nominālajā vērtībā pārskata perioda beigās šādās finanšu instrumentu kategorijās: noguldījumi, parāda vērtspapīri (izņemot atvasinātos finanšu instrumentus) un aizņēmumi. 

Lietošanas joma

normatīvajos aktos budžeta un finanšu vadības jomā noteikto budžetu uzskaitei un pārskatu sagatavošanai

Pieejamība
Kodēšanas sistēma
  • hierarhiskā

Koda garums 7 zīmes

Kontaktpersona

vārds, uzvārds

Raivis Čablis

ieņemamais amats

Finanšu ministrijas
Finanšu vadības un metodoloģijas departamenta
Budžeta metodoloģijas nodaļas
vecākais eksperts 

tālruņa nr.

67095498

faksa nr.

67095541 

e - pasta adrese

Raivis [dot] Cablis [at] fm [dot] gov [dot] lv